Niedziela, 17 listopada 2019    Grzegorza, Salomei, Walerii  
 
 
 
EDUKACJA i STYPENDIA W USA - Education & Scholarships

Konkurs LOT dla studentów z okazji jubileuszu „90 LAT PLL lot”


07-23-2019
ostatnia aktualizacja 07-23-2019, 06:33

PLL LOT ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Tematyka pracy powinna być związana z zakresem działalności PLL LOT oraz strategią rozwoju lotnictwa w Polsce (dalej „Praca Konkursowa”).Konkurs LOT dla studentów z okazji jubileuszu „90 LAT PLL lot”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu są Polskie Linie Lotnicze lot S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43 (02-146 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, nr NIP 522-000-23-34, kapitał zakładowy 62 430 548,32 PLN (opłacony w całości)  zwane w niniejszym regulaminie „Organizatorem” lub „PLL LOT”.

 Partnerem konkursu jest Politechnika Białostocka  z siedzibą 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A zwana dalej „Partnerem”.

Obszar tematyczny Konkursu obejmuje zagadnienia:  
• determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, 
• modele biznesowe linii lotniczych, 
• nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, 
• sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, 
• wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych,
• nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych - aspekt technologiczny oraz programowy,
• nowoczesne technologie w lotnictwie: awans technologiczny- modyfikowanie systemów, produkcja systemów,
• rola transportu w rozwoju turystyki,
• aspekty finansowe transportu lotnicze,
• prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa.

 Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora www.lot.com/pl/pl/konkurs i realizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dostępnym na wyżej wymienionej stronie www.lot.com/pl/pl/konkurs
 

 

 
  

 

Inne artykuły EDUKACJA i STYPENDIA W USA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU