KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 2 kwietnia, 2020   I   Franciszka, Malwiny, Władysława

Konkurs na udział w Georgetown Leadership Seminar 2019 w Waszyngtonie, DC

14 czerwca, 2019

Konkurs na udział w Georgetown Leadership Seminar 2019 w Waszyngtonie, DC

Rozpoczął się nabór na Georgetown Leadership Seminar 2019

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego ogłasza konkurs na udział w GEORGETOWN LEADERSHIP SEMINAR 2019

organizowany przez Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to tygodniowe seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie, DC w dniach 27 października - 1 listopada 2019 r.

Główne cele seminarium:

Promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów;
Poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

Kandydaci:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego nominuje w 2019 roku dwóch polskich kandydatów. O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze.

Preferencje:

Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei Jana Karskiego w następujących dziedzinach:
sprawy zagraniczne
stosunki międzynarodowe
nauki polityczne
bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
studia strategiczne i rozwiązywanie konfliktów

Kryteria formalne:
1. Wiek do 40 lat.
2. Polskie obywatelstwo, stałe zamieszkanie w Polsce
3. Wykształcenie pełne wyższe, co najmniej stopień magistra.
4. Stałe zatrudnienie w polskiej instytucji.
5. Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat.
6. Biegła znajomość języka angielskiego.
Warunki finansowe: Stypendium obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne oraz podróż do/z Waszyngtonu.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 05.07.2019 Rozmowy rekrutacyjne dla osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu konkursu: przełom lipca i sierpnia 2019 r. (dokładna data będzie podana w późniejszym terminie).

REKRUTACJA: Zgłoszenie musi być wypełnione drukiem i powinno zawierać:
1. Formularz aplikacyjny:
a) kwestionariusz osobowy;
b) list motywacyjny
c) esej o Janie Karskim w języku polskim i angielskim
d) CV (curriculum vitae);
e) dwa listy rekomendacyjne w jęz. angielskim, najlepiej od
pracodawcy/zwierzchnika i opiekuna naukowego wysłane przez nich bezpośrednio
do Fundacji przed upływem terminu zgłoszeń.
2. Oryginał aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.

* Prosimy zachować jedną kopię zgłoszenia ponieważ materiały otrzymane przez Fundację nie będą zwracane kandydatom. ** Nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski.

Dokumenty aplikacyjne:

Ogłoszenie programu GLS 2019 (po polsku, pdf): 2019-gls-ogloszenie-programu-pl.pdf

Aplikacja do programu GLS 2019 (po angielsku, doc): 2019-gls-application-form.doc

Informacja o programie GLS 2019 (po polsku, pdf): informacja-2019-gls.pdf

Pytania i odpowiedzi dotyczące programu GLS 2019 (po polsku, pdf): 2019-gls-faq.pdf

 

Formularz można także otrzymać pisząc na adres: kontakt@jankarski.net

Prosimy o wysłanie pełnego zgłoszenia pocztą na adres korespondencyjny:

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

Dla uzyskania pewności, że nie zostanie przekroczony termin nadsyłania zgłoszeń, można równolegle wysłać dodatkową kopię zgłoszenia drogą e-mailową: kontakt@jankarski.net

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969