Piątek, 15 lutego 2019    Arnolda, Jowity, Georginy  
 
 
 
EDUKACJA i STYPENDIA W USA - Education & Scholarships

Program FLEX Future Leaders Exchange szansą dla polskiej młodzieży


07-17-2018
ostatnia aktualizacja 07-17-2018, 08:49

Informacje o programie FLEX.Program FLEX Future Leaders Exchange szansą dla polskiej młodzieży

 

 Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. W roku szkolnym 2017-2018 blisko 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w programie. Około 20 niepełnosprawnych uczniów rocznie wyjeżdża do USA w ramach programu FLEX. Wybrani uczniowie niepełnosprawni muszą spełniać te same kryteria, co pozostali uczestnicy programu.
Kto finansuje program FLEX?

Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.

Program FLEX na poziomie lokalnym jest wspierany przez obywateli USA oraz szkoły średnie, które z własnej inicjatywy goszczą, wspierają oraz dają możliwość rozwoju, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia.
W jaki sposób uczestnicy są wybierani?

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziały w wymianie.


Co jest finansowane przez program?

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

    Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
    Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
    Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
    Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
    Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
    Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
    Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

Czego program NIE finansuje?

Program FLEX nie pokrywa następujących kosztów:

    Koszt wydania paszportu
    Własne wydatki, które nie mogą zostać pokryte z miesięcznego stypendium
    Dodatkowy bagaż
    Koszt połączeń telefonicznych oraz koszt dostępu do Internetu

Jakie są korzyści z udziału w wymianie?

Program FLEX oferuje uczniom i uczennicom możliwość poznania kultury i mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy programu są również „ambasadorami swoich krajów”, którzy mają również możliwość dzielenia się swoja kulturą i dziedzictwem narodowym. Uczniowie rozwijają swoją wrażliwość na inne kultury, mają możliwość rozwoju osobistego w wielu obszarach oraz nabycia poczucia pewności siebie przez co stają się lepiej przygotowani do wkroczenia w dorosłość oraz do adaptacji w szybko zmieniającym się świecie. Uczniowie nawiązują silne więzi ze swoimi amerykańskimi rodzinami, wchodzą w relacje, które często trwają całe życie. Wielu stypendystów tego programu ukończyło prestiżowe uniwersytety w swoich rodzinnych krajach oraz obecnie pracuje w międzynarodowych firmach, gdzie przydają się umiejętności nabyte w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Jakie mogą się pojawić trudności?

Uczniowie, którzy są zainteresowani tym programem powinni rozważyć, czy ich udział w całorocznej wymianie może mieć potencjalnie negatywny wpływ na ich szkolną lub osobistą przyszłość. Warto sobie zadać następujące pytania:

    Czy będę musiał/musiała powtórzyć rok po powrocie do Polski?
    Czy nie wrócę do Polski za późno, by wziąć udział w końcowych egzaminach w mojej szkole?
    Czy szkoła/uniwersytet odroczy moje przyjęcie jeśli zostanę wybrany/wybrana do udziału w wymianie?
    Czy będę mógł/mogła ukończyć szkołę z wyróżnieniem?

Warto podkreślić, że program nauczania w Stanach Zjednoczonych różni się od programu nauczania w Polsce, więc jest bardzo prawdopodobne, że wyjeżdżając na rok do amerykańskiej szkoły średniej będziesz się uczył/uczyła innych zagadnień przedmiotowych.
Kto jest organizatorem wymiany?

American Councils for International Education jest odpowiedzialna za proces rekrutacji, selekcji oraz przygotowania, w tym organizacji podróży, programu FLEX. Założona w 1974 roku American Councils jest międzynarodową organizacją non-profit, której celem jest wzrost wzajemnego rozumienia pomiędzy krajami, wymiana poglądów między ludźmi oraz wzmocnienie współpracy poprzez rozwój edukacji. Rada projektuje, wdraża i wspiera innowacyjne program w Stanach Zjednoczonych, Europie, Eurazji, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Afryce.
Przez ponad 40 lata American Councils stała się jedną z najważniejszych amerykańskich organizacji zajmujących się edukacją oraz szkoleniami. American Councils zarządza ponad 30 programami wymian i szkoleń, w tym wieloma finansowanymi przez rząd USA programami dla uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz pracowników naukowych. American Councils profesjonalnie zajmuje się administracją programów uniwersyteckich, zawodowych oraz kulturowych dla dziesiątków tysięcy uczestników z Afganistanu, Afryki, Eurazji, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Wiele innych organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych pracuje przy Programie FLEX. Rząd USA poprosił te organizacje, aby umieściły uczestników Programu FLEX w odpowiednich rodzinach goszczących oraz aby organizowały zajęcia dodatkowe przez cały czas trwania wymiany.

 
  
 
 

Inne artykuły EDUKACJA i STYPENDIA W USA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU