Niedziela, 17 lutego 2019    Donata, Gizeli, Łukasza  
 
 
 
EDUKACJA i STYPENDIA W USA - Education & Scholarships

Lokalny Ośrodek Metodyczny w Nowym Jorku


06-15-2018
ostatnia aktualizacja 06-15-2018, 14:52

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" uroczyście otworzył Lokalny Ośrodek Metodycznyw Konsulacie Generalnym RP w Nowym JorkuLokalny Ośrodek Metodyczny w Nowym Jorku

Uroczystość miała miejsce 24 maja.

Powołanie ww. ośrodka ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne poprzez podnoszenie kwalifikacji polonijnych nauczycieli. Partnerem Wspólnoty jest Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, a doradcą metodycznym została Pani Maria Marchwińska – Paździor, nauczycielka z Polskiej Szkoły Dokształcającej Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, oraz prezes terenowy Centrali Polskich Szkół Dokształcających na stany New Jersey i Pensylwania.

Celem powołania Lokalnych Ośrodków Metodycznych jest zwiększenie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach.

W spotkaniu uczestniczyli Dariusz Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dorota Andraka, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz Alicja Winnicka, kurator 14. dystryktu i jednocześnie przedstawicielka nowojorskiego Wydziału Edukacji, dr Iwona Drąg-Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, Bożena Kamińska, prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego, Bogdan Chmielewski, prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, a także o. Tadeusz Lizińczyk, kapelan Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Gości powitała wicekonsul Alicja Tunk, wyrażając radość z utworzenia ośrodka i nadzieję, na jego rozwój w Nowym Jorku. W programie uroczystości znalazła się także prezentacja celów i założeń Stowarzyszenia Wspólnota Polska przedstawiona przez Pani Katarzyna Czyżycka, dyrektorkę programową Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",  oraz panel dyskusyjny nt. z udziałem Prezes dr. Andraki, Prezesa Bonisławskiego, także dwóch nauczycielek wyróżnionych tytułem Polonijny Nauczyciel Roku 2017 – historyczka Ilona Szliter-Wyzińska, ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, oraz Justyna Bereza, polonistka, z Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ, a wcześniej prowadząca liceum "Ogniwo" w Trenton, NJ. Podczas dyskusji rozmawiano m.in. o potrzebach nauczycieli polonijnych, wyzwaniach z jakimi muszą się mierzyć, o roli i wadze wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami pracującymi w różnych placówkach oświatowych, a także o znaczeniu historii w polonijnej edukacji.

Uroczystość sw


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 

 
  
 
 

Inne artykuły EDUKACJA i STYPENDIA W USA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU