KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 2 października, 2022   I   02:39:20 PM EST   I   Racheli, Sławy, Teofila
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Edukacja i stypendia

VII Konferencja Central European Life Science Investment w Krakowie

30 maja, 2017

VII Konferencja Central European Life Science Investment w Krakowie

W dniach 25-27 października 2017 r. w Krakowie odbędzie się siódma konferencja z cyklu Central European Life Sciences Investment Conference, pt. „Invest­ment and com­mer­cial­iza­tion: time for inter­na­tion­al­iza­tion and collaboration”.

Organizatorem wydarzenia jest LSBC, który ofer­uje klien­tom z Europy Środ­kowej i Zachod­niej sze­roki zakres usług poczy­na­jąc od wspar­cia w roz­woju strate­gii komer­c­jal­iza­cji dla start-up’ów wywodzą­cych się z insty­tucji aka­demic­kich, aż po wspar­cie biz­ne­sowe z zakresu life sci­ence oraz far­ma­ceu­tyki dla firm z branży z ugrun­towaną pozy­cją na rynku. 

Rejestracji można dokonać tutaj.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo tutaj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą i wzięcia udziału w konferencji!