KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 7 lipca, 2020   I   02:42:38 PM EST   I   Estery, Kiry, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Wiadomości biznesowe

Kongres Polsko-Amerykański - Lubelskie oraz Wisconsin i Illinois

12 października, 2018

Kongres Polsko-Amerykański - Lubelskie oraz Wisconsin i Illinois

Kongres Polsko-Amerykański w 100-lecie Niepodległości

  • W Lublinie zainaugurowano Kongres Polsko-Amerykański w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości i z okazji zbliżającej się setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.
  • Celem wydarzenia jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania ludzi nauki, kultury i biznesu z Polski i USA oraz stworzenia przestrzeni do wspólnego działania. W międzynarodowym spotkaniu uczestniczyły m.in. delegacje stanów Wisconsin i Illinois oraz ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Podczas otwarcia kongresu minister Jerzy Kwieciński mówił o możliwości pogłębionej refleksji nad stanem strategicznych relacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Minister podkreślił rolę Polonii Amerykańskiej w budowaniu więzi gospodarczych Polski z USA.

Kwieciński zwrócił uwagę na potrzebę ściślejszego współdziałania z organizacjami i firmami polonijnymi ze Stanów Zjednoczonych, które mogą stać się naturalnym "ambasadorem" polskich interesów gospodarczych na rynku amerykańskim. Na rynku amerykańskim działa ok. 17.5 tys. firm polonijnych, głównie w sektorze budownictwa, transportu oraz usług otoczenia biznesu i posiadają wciąż duży niewykorzystany potencjał w zakresie kooperacji z podmiotami krajowymi.

Kongres Polsko-Amerykański "100 lat wspólnego dziedzictwa" ma na celu wymianę doświadczeń i omówienie możliwości podjęcia wspólnego działania oraz spotkanie ludzi biznesu, nauki i kultury z Polski i USA. Wydarzenie jest współorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki. Uczestniczą w nim naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, w tym delegacje ze stanów Wisconsin i Illinois.

https://www.miir.gov.pl/