Niedziela, 20 stycznia 2019    Fabioli, Miły, Sebastiana  
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
BIZNES - Business News

Cele trwającej wizyty Wicepremiera Jarosława Gowina w USA


04-24-2018
ostatnia aktualizacja 04-24-2018, 08:36

Wraz z wicepremierem Gowinem do Stanów Zjednoczonych przybyli: wicemarszałek senatu Adam Bielan, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie przez Jarosława Gowina umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej.Cele trwającej wizyty Wicepremiera Jarosława Gowina w USAFot.: M. Stefanski/MSZ

Podpisanie umowy między Polską a USA o współpracy naukowo-technicznej i wzmacnianie wzajemnych relacji gospodarczych to główne cele wizyty w Stanach Zjednoczonych polskiej delegacji pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina.

- Fakt, że dochodzi do wizyty na tak wysokim szczeblu i to w tak szerokiej formule, bo Polskę reprezentuje kilku ministrów, świadczy o tym, że stosunku polsko-amerykańskie są na bardzo dobrym poziomie – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

 

Polsko-amerykańskie prace badawcze i konsultacje dwustronne

 

23 kwietnia wicepremier Jarosław Gowin podpisał w Waszyngtonie umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych o wzajemnej współpracy naukowo-technicznej. Zawarcie nowej umowy to jasny sygnał co do pozytywnego rozwoju stosunków dwustronnych z USA. 

- Dotychczasowa umowa wygasła w listopadzie 2016 roku. Dobra wiadomość jest taka, że teraz odnawiamy umowę, a formuła odnowienia pozwoli ominąć techniczne szczegóły – mówił podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński. - Ta umowa była negocjowana kilka lat i to, że jest podpisana właśnie teraz, nie jest przypadkiem. 

Podpisanie umowy stwarza możliwość prowadzenia regularnego dialogu w zakresie polityki naukowej (tzw. – Joint Committee Meetings, JCM, co wynika bezpośrednio z art. 10 ust. 1 umowy, tj. „Strony będą przeprowadzać okresowo oraz na życzenie każdej ze Stron konsultacje dotyczące realizacji Umowy i rozwoju współpracy naukowo-technicznej”). 

Ponadto, umowa o współpracy naukowo-technicznej stanowi podstawę dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z Polski i USA. Do istotnych korzyści wynikających z uregulowania współpracy w formie umowy międzynarodowej należy m.in. możliwość rozwijania kontaktów między naukowcami na różnych etapach ich karier. Bezpośrednie kontakty, udział w konferencjach i spotkaniach eksperckich czy też wspólne prowadzenie badań naukowych mają kluczowe znaczenie dla budowania szerokiego partnerstwa między Polską i USA.

 

Kluczowy partner zagraniczny w zakresie badań naukowych

 

Stany Zjednoczone Ameryki należą do kluczowych partnerów zagranicznych Polski w zakresie badań naukowych. Polsko-amerykańska współpraca naukowa ma charakter wielowątkowy i obejmuje szerokie spektrum inicjatyw począwszy od wymiany naukowców do realizacji wspólnych projektów badawczych. 

Umowa w wynegocjowanym brzmieniu wzmocni współpracę naukowo-techniczną z udziałem polskich naukowców, jednostek naukowych (w tym podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych) oraz agencji wykonawczych i wspierających krajowe jednostki sektora B+R (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Umowa obowiązywać będzie przez 10 lat od podpisania.

 

Wzmacnianie relacji gospodarczych

 

Spotkania z udziałem minister Emilewicz, skupione są przede wszystkim wokół współpracy gospodarczej z USA. Nasze relacje od lat rozwijają się bardzo dobrze. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlowe Polski ze Stanami w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dolarów (+22% w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów handlowych wyniosła 10,5 mld dolarów). Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 42 mld dolarów. 

Obecnie w USA działa ok. 60 polskich firm m.in. Com.40 (produkcja materacy dla sieci IKEA w USA), Korona Candles Inc. (produkcja świec ozdobnych). KGHM Polska przejął kanadyjską spółkę Quadra FNX, która posiada kopalnie nie tylko w Kanadzie, ale także w Stanach Zjednoczonych i Chile. W USA, kopalnie znajdują się w Arizonie (Carlota Mine) i w Nevadzie (Robinson Mine). 

Te dobre wyniki nie oznaczają, że Polsce nie zależy na pogłębieniu współpracy Polska-USA. Pomóc ma w tym niedawno powołana Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie. O tej nowej inicjatywie będzie rozmawiać minister Emilewicz z amerykańskimi i polskimi przedsiębiorcami. Innym tematem będą zmiany, jakie zachodzą w polskiej gospodarce. Mamy się czym chwalić. Polska to kraj prężnie rozwijający się, z jednym z największych wzrostów gospodarczych w Europie, a rząd konsekwentnie tworzy coraz lepsze warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm.  

Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ nasze kraje łączy wspólnota wartości. Połączenie wartości i gospodarki daje najlepsze efekty - podkreśli wicepremier Gowin na oficjalnym otwarciu Izby. Życzę polskim firmom, aby dzięki wsparciu Izby znalazły w Stanach Zjednoczonych nowy rynek zbytu.  

Zadaniem Izby jest promowanie i umacnianie współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, m.in. poprzez ułatwianie wymiany handlowej oraz inwestycji między amerykańskimi firmami oraz prywatnym i publicznym sektorem w Polsce. Instytucja ma również pełnić rolę partnera amerykańskich przedsiębiorstw uruchamiających lub rozwijających swoją działalność na polskim rynku. Izba ma aktywnie współpracować z polskim rządem oraz wieloma amerykańskimi i polskimi organizacjami handlowymi.

 

Spotkanie z Polonią i Muzeum Holokaustu

 

Podczas blisko tygodniowej wizyty wicepremiera Jarosława Gowina w Stanach Zjednoczonych zaplanowano serię spotkań z przedstawicielami nauki i biznesu. W trakcie śniadania roboczego w Waszyngtonie wicepremier Gowin spotkał się z Polonią związaną ze światem nauki. Była to okazja do nawiązania kontaktów, wymiany poglądów i doświadczeń. Minister Gowin zaprezentował naukowcom założenia przygotowanej przez resort nauki reformy nauki i szkolnictwa wyższego – tzw. Konstytucji dla Nauki.   

Szczególnym wydarzeniem w trakcie pobytu w USA będzie wizyta wicepremiera Gowina w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie zaplanowana na wtorek, 24 bm. Cała polska delegacja zapali świece upamiętniające ofiary Holokaustu. Zaplanowano także spotkanie z Sarą Bloomfield, dyrektorem muzeum i krótkie jego zwiedzanie.

 

Wirginia i Dzień Kościuszki

 

Jarosław Gowin spotka się także z przedstawicielami władz stanu Wirginia (m.in. z Sekretarzem Handlu Brianem Ballem i Sekretarzem Zdrowia dr. Danielem Careyem), a następnie „przy okrągłym stole” porozmawia z tamtejszymi członkami środowiska akademicko-biznesowego. 

Wirginia to stan, w którym funkcjonują renomowane uczelnie – University of Virginia, Washington and Lee University czy Virginia Tech. Na University of Virginia pracuje m.in. prof. Zygmunt Derewenda, specjalista w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek, który zajmuje się tematyką obejmującą m.in. problematykę kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia oraz badania nad nowymi lekami przeciwko wirusowi Ebola. 

Wirginia to także kolebka polskości w Ameryce od czasów siedliska w Jamestown, czyli od 1608 r., kiedy to polscy rzemieślnicy przybyli do Wirginii na pokładzie statku „Mary i Margaret”. Polacy zainicjowali też pierwszy strajk i zagwarantowali sobie prawo głosu w wyborach do parlamentu (House of Burgesses) w 1619 roku. Także dziś w Wirginii żywa jest pamięć o wspólnych bohaterach walki o niepodległość. 15 marca 2018 r. zgromadzenie stanowe Wirginii (House of Delegates) przyjęło rezolucję ustanawiającą 15 października Dniem Kościuszki w stanie Wirginia. 

Podczas spotkania z sekretarzem ds. handlu Wirginii Brianem Ballem podpisany zostanie list intencyjny, zgodnie z którym obie strony zamierzają wzajemnie wspierać inicjatywy związane z kształceniem nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem programów historii Polski i USA, rozwojem kadr w innowacyjnych firmach oraz wzmacniać współpracę uczelni, instytutów i firm innowacyjnych. Ze strony resortu nauki list podpisze Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW. 

Przewidziano także spotkanie w Commonwealth Club w Richmond ze środowiskami akademickimi, politycznymi,  biznesowymi oraz Polonią, zorganizowane przez konsula honorowego RP R. Joskowiaka.

Ambasada RP w Waszyngtonie
2640 16th St NW
Washington, DC 20009

 

 
  
 
 

BIZNES - Business News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU