KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   04:35:43 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Biznes

VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014

15 października, 2014

W dniach 4-6 grudnia 2014 w Supraślu niedaleko Białegostoku odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014.

ITMED to inicjatywa, która służy integracji wszystkich tych , których rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny szczególnie interesuje. Celem Forum jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych dla rozwoju gospodarczego oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami z branży medycznej oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

W ramach Forum odbędą się: konferencja obejmująca liczne sesje naukowo-techniczne, prezentacje technologii medycznych, Partnering Event (warsztaty, sesja posterowa i spotkania indywidualne), spotkania partnerskie oraz prezentacja wystawiennicza prezentująca potencjał, rozwiązania i osiągnięcia firm i instytucji, zainteresowanych nawiązaniem współpracy w obszarze medycyny.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość nawiązania współpracy z instytucjami z Europy Wschodniej (Białorusi, Ukrainy i Litwy), które podczas odbywającego się w czerwcu br. VIII Międzynarodowego Forum Dni Nauki i Technologii Polska–Wschód zadeklarowały ogromne zainteresowanie podjęciem wspólnych przedsięwzięć z klastrami, uczelniami wyższymi oraz innowacyjnymi firmami z sektora MŚP działającymi w obszarze technologii medycznych.

Rezultatem grudniowego wydarzenia, obok wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wynikających z funkcjonowania dotychczasowych powiązań kooperacyjnych branży medycznej będzie również nawiązanie nowych kontaktów, w szczególności międzynarodowych. Forum stwarza doskonałą okazję do znalezienia partnerów do współpracy, pozyskania europejskich odbiorców nowych produktów i technologii; spotkania z dostawcami nowych technologii z kraju i zagranicy; spotkania profesjonalistów projektujących i wdrażających najnowsze technologie medyczne z całej Europy; zapoznania się z opiniami najlepszych europejskich specjalistów; podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Podczas konferencji są przewidziane następujące sesje:

 • Obrazowanie funkcjonalne metodą rezonansu magnetycznego – prof. Piotr Bogorodzki (Politechnika Warszawska)
 • Warstwy i powłoki w medycynie –prof. Piotr Niedzielski (Politechnika Łódzka) prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska)
 • Starzejące społeczeństwo wyzwaniem dla nauk medycznych – Prof. Lucyna Woźniak (Uniwersytet Medyczny W Łodzi)
 • Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni implantów – prof. Stanisław Mitura (Politechnika Koszalińska)
 • Roboty i manipulatory w chirurgii – platforma dla Horyzont 2020 – Prof. Zbigniew Nawrat (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu)
 • Kompozyty jako przykład biomimetycznych materiałów implantacyjnych – Prof. Jan Chłopek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne dla medycyny i monitorowania stanu zdrowia – prof. Sławomir Hausman (Politechnika Łódzka)
 • Systemy do rehabilitacji narządów ruchu – Wiesław Zinka (MEDEN INMED Sp. Z o.o.)
 • Inżynieria biomedyczna dla niepełnosprawnych – Prof. Eugeniusz Sajewicz (Politechnika Białostocka)

Wydarzenie skierowane jest do klastrów i parków technologicznych z branży medycznej; lekarzy, instytucji i firm sfery B+R, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową; partnerów zainteresowanych przygotowaniem wspólnych projektów (Horyzont 2020, fundusze strukturalne); przedsiębiorstw innowacyjnych, oferujących nowe technologie i innowacyjne produkty; center badawczo-rozwojowych i center transferu technologii, oferujących współpracę dla MŚP z Unii Europejskiej i Państw Europy Wschodniej. W Forum udział wezmą m.in. Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Organizatorami VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED są: Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, Politechnika Łódzka i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Forum odbędzie się w Hotelu Supraśl (ul. Białostocka 19), w Supraślu. O udziale w konferencji decyduje data zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracja odbywa się m.in. poprzez Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej konferencji:

http://www.itmed.mwci.eu/pl/start.aspx
e-mail: itmed2014@ipw.org.pl

Anna Figiel
APP / Polska