KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   06:48:05 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

O roli klastrów w gospodarce na II Kongresie Klastrów Polskich w Sejmie RP

23 maja, 2014

20 maja 2014 roku w Sejmie RP odbył się II Kongres Klastrów Polskich, na którym omówiono rolę klastrów u progu nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W wydarzeniu udział wzięły najwyższe władze państwowe, naukowcy, samorządowcy i prezesi klastrów.

Organizatorami II Kongresu Klastrów Polskich był Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i jego przewodniczący Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie z prezesem Krzysztofem Krystowskim. Dyrektorem i koordynatorem organizacji całego przedsięwzięcia był Bogdan Węgrzynek, wiceprezes związku zrzeszającego klastry z całej Polski. Był to wielki dzień dla polskich klastrów, podczas którego rozmawiano o przyszłości klastrów i ich wsparciu w nowym finansowaniu unijnym ukierunkowanym na współpracę biznesu i nauki oraz tworzenie innowacji.

Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński na otwarciu II Kongres Klastrów Polskich zaznaczał, że – "Struktury klastrowe sprzyjają wzrostowi poziomu innowacyjności i poprawie potencjalnej zdolności transferu wiedzy. Są także dużym wsparciem dla firm działających w ich obszarach" - wicepremier pochwalił Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej za pracę na rzecz Klastrów Polskich, a także organizatorów za wspaniałe przygotowanie II Kongresu Klastrów Polskich W Sejmie RP, który jak mówił, jest ważnym i potrzebnym spotkaniem.

W II Kongresie Klastrów Polskich w Sejmie RP uczestniczyli decydenci, najwyższe władze państwowe, reprezentanci biznesu, nauki, władze samorządowe oraz eksperci i koordynatorzy klastrów z całej Polski, a także przedstawiciele klastrów i polityki z Węgier, Serbii, USA, Kazachstanu i Francji. Sala Kolumnowa Sejmu wypełniła się po brzegi przedstawicielami klastrów, biznesu, nauki i samorządu z całej Polski. Wśród panelistów zasiedli m.in. Wicepremier Gospodarki Grażyna Henclewska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński, Minister w Kancelarii Premiera prof. Olgierd Dziekoński, Ambasador Republiki Kazachstanu Erik Utembajew, dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej i wielu innych znamienitych gości.

- "Coraz częściej takie inicjatywy tworzą przedsiębiorcy działający w tradycyjnych sektorach gospodarki. Obecnie możemy również zaobserwować wzrastające zainteresowanie współpracą przedsiębiorstw z innymi podmiotami. Są to działania, które zmierzają do kształtowania przewagi konkurencyjnej w regionie" – mówił Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Prezydent ogranizacji parasolowej dla klastrów Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Przed polskim klasteringiem stoi wiele wyzwań. O ich szansach i zagrożeniach u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 rozmawiali uczestnicy II Kongresu Klastrów w Sejmie RP.

Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski uważa, że – "To od nas w dużej mierze zależy, czy będziemy potrafili spożytkować unijne pieniądze i przygotować projekty odpowiadające zapotrzebowaniu oraz kreujące innowacje."

Krzysztof Krystowski zaprosił do panelu poświęconego funkcjonowaniu klastrów prezesów i koordynatorów polskich klastrów, wśród nich: Wojciech Materna, Koordynator Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej - Klaster IT, Bogdan Węgrzynek, Prezydent organizacji parasolowej Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Jarosław Bulanda, Dyrektor Śląskiego Klastra Lotniczego. W dyskusji moderowanej przez posła Artura Bramorę, Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej uczestniczyli także: Tomasz Leśniak, Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Kastra Medycznego PIKMED i Klastra PIKMED, Iwona Gaweł, reprezentująca Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Koordynatora Polish Wood Klaster, którzy opowiedzieli m.in. o swoich dobrych doświadczeniach.

W panelu zasiadł także gość z Waszyngtonu z USA, doradca Białego Domu ds. Zagranicznych Prof. Shimon Bernard z Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych "Futura", President American High Technology Center. Profesor opowiedział o funkcjonowaniu klastrów w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znanym jest Dolina Krzemowa, zrzeszająca obecnie ponad 700 przedsiębiorstw i tworzącą przeszło milion miejsc pracy, która na całym świecie służy za wzór klastra.
- "Klaster powinien być inicjatywą oddolną, od przedsiębiorstw. Samorząd oczywiście powinien pomóc w kreacji" - mówił Jarosław Bulanda - "W większości krajów europejskich samorządy wspomagają rozwój klastrów, poprzez dotacje, wspólne konferencje. My tak naprawdę dopiero uczymy się tego."

Kolejne działania Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw zapowiadał Tomasz Leśniak- "W przyszłym roku planujemy projekt wymiany managerów klastrów" - OKIP jest organizacją, która wspiera i pomaga inicjatywom klastrowym. Wiceprezes PIKMED i OKIP podał przykłady współpracy przedsiębiorstw z inicjatyw OKIP na pozór nie mających ze sobą nic wspólnego, tak jak projekt optymalizacji kosztów Klastra PIKMED i pomoc przy nim specjalistów z klastra motoryzacyjnego, również działających pod parasolem OKIP.

- "Klaster powinni tworzyć przedsiębiorcy. Klaster jest po to, aby rozwijać się gospodarczo, żeby tworzyć technologie, sprzedaż, poprawiać warunki prowadzenia biznesu. Bez biznesu klaster nie istnieje. Cała reszta ma role służebne w stosunku do biznesu. Rolą samorządu, rządu, rolą wszystkich innych organizacji dookoła, instytucji okołobiznesowych jest wykorzystanie swoich zasobów po to, aby biznes mógł się lepiej rozwijać" - mówił Wojciech Materna, Koordynator rzeszowskiego Klastra IT.

II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP patronatem honorowym objęli Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Kongres Klastrów cieszył się ogromnym zainteresowaniem i osiągnął wielki sukces. W wydarzeniu, na które z całej Polski przybyło około 500 osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w kształtowaniu polityki klastrowej, pozwolił na dyskusję środowisk polityki, nauki i biznesu na temat tego jakie działania należy podejmować, jakie wsparcie przygotować, aby inicjatywy klastrowe mogły swobodnie rozwijać się.

Anna Figiel
APP / Polska