KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   12:53:21 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Relacja i zdjęcia z II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP

22 maja, 2014

20 maja 2014 roku w Sejmie RP, z udziałem najwyższych polskich władz oraz przedstawicieli klastrów z całej Polski, rozmawiano o roli klastrów u progu nowej perspektywy na lata 2014-2020. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. II Kongres Klastrów Polskich, będący jednocześnie największym w kraju wydarzeniem dla struktur klastrowych, osiągnął finalnie wielki sukces.

Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej otwierający Kongres zaznaczył, że "Klastry to dzisiaj najlepsza platforma współpracy pomiędzy lokalnym samorządem, przedsiębiorcami, a także nauką i instytutami badawczymi".

W trakcie tego wyjątkowego spotkania w Sejmie przekonywano, że współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki i wspólne prace badawczo-rozwojowe są najlepszym sposobem na skuteczne wdrażanie innowacji. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 ogromne środki będą przeznaczone na współpracę. Pozwolą one klastrom na rozwój, a polskiej gospodarce na wysoki wzrost i podniesienie jej poziomu innowacyjności i konkurencyjności. W trakcie Kongresu Klastrów wskazywano przeznaczenie funduszy w nowej perspektywie budżetowej na tworzenie innowacyjnej gospodarki.

W kongresie wzięli udział władze centralne, reprezentanci biznesu, nauki, władze samorządowe oraz eksperci i koordynatorzy klastrów z całej Polski. Międzynarodowy charakter wydarzenia nadali obecni przedstawiciele klastrów i polityki z Węgier, Serbii, Kazachstanu, Francji i USA. Gościem był m.in. Simon Bernard z Waszyngtonu, prezes AHTC, doradca Białego Domu Spraw Zagranicznych.

Wicepremier Janusz Piechociński pochwalił Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej za pracę na rzecz Klastrów Polskich, a także organizatorów za wspaniałe przygotowanie II Kongresu Klastrów Polskich W Sejmie RP. Minister Gospodarki wyraził opinię na temat wydarzenia - "II już Kongres, jakże ważny w ciągle nowej rzeczywistości, nie tylko na progu nowej perspektywy, nie tylko w ramach wielkiego polskiego audytu, udanego i skutecznego 25-lecia i 10-lecia obecności w Unii, ale także mam nadzieję Kongres, który będzie pokazem oczekiwań nie tylko jak dzielić unijne pieniądze na badania, rozwój i nowe myślenie o innowacyjności, ale także będzie pokazem ofert, które środowisko ma dla władzy i gospodarki. Środowisko badań i rozwoju, środowisko samorządowe, współtworzące mniej czy bardziej przyjazne otoczenie dla wielkiego i jakże potrzebnego procesu zmian podnoszenia konkurencyjności" - mówił.

Prezydent Bronisław Komorowski, przytoczony podczas Kongresu przez wicepremiera Piechocińskiego, skierował do Polaków apel, abyśmy zauważyli jak ważna jest nowoczesność i żebyśmy nie bali się z odwagą, z młodymi, iść do przodu i sięgać po nowe. Musimy mieć świadomość, że technika i technologia, nowe procesy logistyczne, nowe więzi pomiędzy nauką, techniką, technologią, światem urzędniczym, nie tylko na poziomie samorządowym, ale także tym na poziomie państwowym to jest obszar, w którym może się wytworzyć nowa skala dobrej zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki.

Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski z dumą przyznał, że - "Polskie klastry, w których ściśle współpracują nauka, biznes i administracja codziennie udowadniają, że dzięki zaufaniu i współdziałaniu tworzy się największą wartość" - Jak mówił, w Polsce panuje powszechne przekonanie o deficycie zaufania i braku kapitału społecznego, ale dowodem, że tę sytuację można zmieniać są klastry.

Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska zaznaczyła, że - "Podstawą do budowania konkurencyjności jest kapitał intelektualny. Środki finansowe to jest jeden element, szeroki strumień środków finansowych jest ważny, ale pobudzanie do aktywności sektora prywatnego w zakresie badań i rozwoju jest równie ważne" - mówiła Podsekretarz Stanu w MG - "Chcemy efektywnie wydawać środki w nowej perspektywie, stąd będziemy wspierać wszelkie formy współpracy i tu klastry, platformy, również powstawanie centrów B+R".

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jacek Guliński mówił – "Sektor nauki przenika klastry, albo poprzez działalność badawczo-rozwojową, którą przedsiębiorcy prowadzą na terenie swoich firm, albo poprzez instytucje sektora nauki, które są członkami klastra lub z nim ściśle współpracują. Nauka ciągle jest w nich obecna" - zaznaczał - "Przed naszym krajem w latach 2014-2020 stoją dwa duże, korzystne dla biznesu i nauki wyzwania. To realizacja programu Horyzont 2020 i efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych".

Minister w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński wskazał, że - "Działalność klastrów wymaga przełamania pewnych barier i uprzedzeń" - Następnie przekonywał, jak można zachęcić przedsiębiorców, aby nie bali się współpracy tylko korzystali z tego co można dzięki niej zyskać.

Paneliści podkreślali, że tylko przez ścisłą współpracę różnych sektorów możliwe jest tworzenie innowacji, która jest kluczem do silnej i konkurencyjnej na rynku międzynarodowym gospodarki.

Organizatorami Kongresu był Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej na czele z Przewodniczącym posłem Bartłomiejem Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Krystowskiego. Dyrektorem Kongresu był Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes ZPKP, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Prezydent organizacji parasolowej klastrów Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Patronatem honorowym II Kongres Klastrów Polskich objęli Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

II Kongres Klastrów w Sejmie RP to bezprecedensowe wydarzenie, dzięki któremu można było wysłuchać i rozmawiać z decydentami na temat przyszłości klastrów w Polsce. Gigantyczne zainteresowanie wydarzeniem pokazało tylko, jak ważne dla polskiej gospodarki jest funkcjonowanie tych struktur i jak istotne dla rozwoju innowacyjności jest ich wspieranie.

Anna Figiel
APP / Polska

Galeria