KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   06:29:14 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Biznes

II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP - Program

17 maja, 2014

20 maja 2014 roku odbędzie się II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP w Warszawie. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia to: \"Klastry polskie - rola i kondycja, u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020\"

Będzie to jedyne takie wydarzenie dla klastrów w Polsce. Konferencja cieszy się ogromnych zainteresowaniem, przyjadą na nią liczni goście z całej Polski. Uczestnikami wydarzenia będą także reprezentanci klastrów z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Węgry, Serbia i Francja. Lista prelegentów świadczy o najwyższej randze wydarzenia.

Organizatorami Kongresu są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej z jego Przewodniczącym Posłem na Sejm RP Bartłomiejem Bodio oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie na czele z Prezesem Krzysztofem Krystowski. Dyrektorem Kongresu jest Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes ZPKP i Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Patronat honorowy nad II Kongresem Klastrów Polskich objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska; Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program

 • 9:30 Rejestracja
 • 10:15 Briefing dla mediów
 • 10:30 Otwarcie i rozpoczęcie

1. Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki *
2. Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
3. Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

 • 11:00 Panel I

"Nauka - administracja - przemysł. Razem dla innowacji"

Naczelną ideą klastrów jest oparcie ich działania o współpracę trzech środowisk. Dzięki utrzymywaniu bliskich relacji między nimi zwiększa się zarówno efektywność innowacji, jak też konkurencyjność przemysłu regionu. O znaczeniu innowacji dla gospodarki, o współpracy nauki i przedsiębiorców, a także o doświadczeniach, sukcesach i porażkach opowiedzą naukowcy, politycy i przedsiębiorcy.

Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

Paneliści:
• Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
• Prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk
• Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
• Paweł Poncyliusz, Wiceprezes Zarządu Avio Polska sp. z o.o.
• Piotr Wawrzaszek, Prezes Zarządu WISS S.K.A.

 • 12:00 Przerwa kawowa
 • 12:40 Panel II

"Jak finansować, jak wspierać, kogo wspierać: Środki funduszy europejskich i wsparcie krajowe dla klastrów na rzecz innowacji"

Rola klastrów jako narzędzia wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw jest coraz bardziej zauważana. Efektem tego jest przeznaczenie większej ilości środków i narzędzi przeznaczonych na wsparcie klastrów i należących do nich przedsiębiorstw w programach europejskich nowej perspektywy finansowej. O tym kto będzie udzielał wsparcia, komu i na jakich zasadach będą dyskutowali przedstawiciele beneficjentów i instytucji wspierających przedsiębiorców.

Słowo wstępne - zaproszenie na panel
Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Moderator: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Paneliści:
• Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
• Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
• Leszek Grabarczyk, Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
• dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

 • 13:30 Panel III

"Klastry - jak to działa, dobre i złe doświadczenia. Czy klastry są stworzone wyłącznie branż high-tech, czy także dla tradycyjnych branż przemysłowych. Jak wspierać innowacyjność w każdej z tych grup?"

Działalność klastrów w Polsce trwa od ponad 10 lat. Początkowo klastry kojarzono wyłącznie z branżami wysokich technologii takimi jak lotnictwo, przemysł biotechnologiczny, czy też IT. Okazuje się jednak, że niezwykle często klastry tworzą przedsiębiorcy w tradycyjnych sektorach gospodarki. Jakie są ich sukcesy, a jakie problemy Jak finansują swój rozwój? Czy wszyscy inwestują w innowacje? Na jakie rafy natrafi animator tworzonego klastra? Na te i inne pytania opowiedzą na bazie swoich doświadczeń wieloletni menagerowie klastrów i inicjatyw klastrowych.

Moderator: Poseł Artur Bramora, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej

Paneliści:
• Iwona Gaweł, Koordynator Polish Wood Klaster, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
• Wojciech Materna, Koordynator Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej - Klaster IT
• Tomasz Kozłowski, Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu - BiznesKlaster
• Jarosław Bulanda, Dyrektor Śląskiego Klastra Lotniczego
• Tomasz Leśniak, Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED
• Prof. dr Shimon Bernard - Cluster FUTURA, President American High TECHNOLOGY CENTER, USA

 • 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Poseł Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
Poczęstunek i rozmowy w kuluarach

Anna Figiel
APP / Polska