KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 27 maja, 2020   I   Amandy, Jana, Juliana

Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w systemie wysokosprawnej kogeneracji w Żorach

09 maja, 2014

Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w systemie wysokosprawnej kogeneracji w Żorach

W Żorach jest budowana przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. elektrociepłownia ORC (Organic Rankine Cycle). Budowa i produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji to bardzo innowacyjne przedsięwzięcie.

W warunkach polskich szczególnie istotnym źródłem energii odnawialnej, charakteryzującym się najwyższym technicznie dostępnym potencjałem, jest biomasa. Ze względu na wysoki koszt transportu oraz na korzyści energetyczne związane z jednoczesną produkcja energii elektrycznej i ciepła najkorzystniej jest wykorzystywać biomasę w sposób lokalny do rozproszonej kogeneracji. W wyniku tego następować będzie wzrost efektywności wykorzystania energii pierwotnej biomasy z równoczesną redukcją skumulowanej emisji zanieczyszczeń pochodzącej z jej transportu na dalsze odległości. W konsekwencji zmniejszy się zużycie tradycyjnych kopalnych surowców energetycznych, przez co ilość odpadów jak i emisja CO2 zostanie zredukowana.

Ideą przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni opalanej biomasą w systemie wysokosprawnej kogeneracji było uzyskanie maksymalnych oszczędności w procesie produkcji wszystkich wyrobów, które są lub będą wytwarzane na terenie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach. Dzięki temu rozwiązaniu mamy znacznie tańszą energię elektryczną i niezbędne ciepło technologiczne, które będzie zawrócone do wszystkich procesów produkcyjnych.

Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach jest Bogdan Węgrzynek, który jest także Prezydentem Zarządu Głównego organizacji parasolowej dla klastrów - Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Podstawowymi urządzeniami technologicznymi elektrociepłowni są:

  • turbogenerator w systemie ORC typu Split pracujące w układzie skojarzonym, o mocy elektrycznej ok. 725 kW
  • kocioł termoolejowy opalany biomasą, o mocy cieplnej ok. 3340kW z technologicznymi układami pomocniczymi.

Medium roboczym w projektowanym systemie ORC jest olej termalny – silikonowy. Kocioł wyposażony będzie z elektrofiltr odpylający spaliny na poziomie <50mg/Nm3 przy 6% zawartości O2, co zapewni dotrzymanie norm przewidzianych na rok 2016.

Dzięki uruchomieniu produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji mamy szansę zademonstrowania jedynego takiego rozwiązania tj. prowadzenie badań laboratoryjnych i przemysłowych w warunkach przemysłowej eksploatacji.

Partnerzy Polish Wood Cluster, którego koordynatorem jest Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. będą mogli korzystać z możliwości dzierżawienia tych linii z wykorzystaniem upustu od cen rynkowych na poziomie 40 – 60%.
Szacuje się, że koszty produkcji ARP Sp. z o.o. jak i partnerów PWC spadną o ok. 30 – 40%, co w dzisiejszej dobie oszczędności energetycznych jest kluczowym podejściem do uzyskania konkurencyjności na rynku.

Anna Figiel
APP / Polska

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ