KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 1 grudnia, 2023   I   12:35:15 PM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Bogdan Węgrzynek został prezesem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

26 kwietnia, 2014

Bogdan Węgrzynek został Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy szef Agencji jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. powstała w 2003 roku. Jest ona pomysłodawcą utworzenia powiązania i obecnym koordynatorem Polish Wood Cluster w Żorach. Klaster utworzony w 2007 roku zrzesza obecnie blisko 90 podmiotów.

Działalność Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., którą kieruje obecnie Bogdan Węgrzynek prowadzona jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich są doradztwo inwestycyjne i konsultingowe w zakresie pozyskania finansowania inwestycji. Dotyczy to głównie branży drzewnej i energetycznej o charakterze ekologicznym i zastosowania OZE oraz inwestycji w wyniku których wdrażane są innowacyjne rozwiązania. Drugą płaszczyzną jest produkcja, w tym innowacyjna technologia maszyn i urządzeń oraz produkcja eko-brykietu opałowego. Obszary działalności ARP to także Centrum Badawczo-Rozwojowe i Centrum Transferu Technologii oraz Fundusz Venture Capital Klastra. Obecnie Agencja realizuje projekty z obszarów wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, transfer technologii i innowacji.

Anna Figiel
APP / Polska