KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   06:20:13 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

XXI-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

07 kwietnia, 2014

22 marca 2014 roku w Warszawie odbyła się uroczystość XXI rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae”.

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego i wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Na uroczystość przybyli prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2013 roku do marca 2014 roku. Prezes Zarządu OKIP Bogdan Węgrzynek dziękuje Prof. Soroce za wspaniały wkład w tworzeniu nowej strategii gospodarki. Wystąpienie profesora poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Następnie wystąpił prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który także przywitał przybyłych na uroczystość i przedstawił – za pomocą prezentacji multimedialnej i krótkiego filmu – działalność i dorobek naukowy, a także produkty ITWL.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Grażyna Henclewska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Witold Lewandowski – przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kontradmirał Marek Kurzyk - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, oraz przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecna też była Agnieszka Petelicka - wdowa po Generale Sławomirze Petelickim, inicjatorka Stowarzyszenia „Siła i Honor” im. Gen. Sławomira Petelickiego.

Najważniejszą częścią uroczystości XXI-lecia PLP było wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP: całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej, osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia BeneMeritus pro Industria Poloniae - Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom: mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi - Prezesowi Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły mgr inż. Jerzy Kade, dr. inż. Ryszardowi Kardaszowi - Prezesowi PCO S.A. i Bumar Elektronika S.A., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i HONOR” im. Gen. Sławomira Petelickiego, mgr inż. Edwardowi Margańskiemu - założycielowi i współwłaścicielowi Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, inż. Bogdanowi Tatarowskiemu - Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mgr Tomaszowi Zaboklickiemu - Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Wygrawerowane w brązie tablice Honorowego Wyróżnienia PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae” tegorocznym laureatom wręczali: Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Gen. Włodzimierz Nowak – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON i przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka. Towarzyszyli im przedstawiciele instytucji, które zgłosiły kandydatów do Honorowego Wyróżnienia, w tym Pani Generałowa Agnieszka Petelicka.

Warto dodać, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienie „BeneMeritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” zostało przyznane rok temu - z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego - pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi.

Po wręczeniu tablic Honorowych Wyróżnień PLP, zaprezentowano prezentacje multimedialne przedsiębiorstw i firm kierowanych przez laureatów tegorocznej edycji Wyróżnienia. Wręczono także dyplomy najaktywniejszym ekspertom Polskiego Lobby Przemysłowego.

Potem wystąpił współpracujący z PLP ekonomista prof. dr hab. Artur Śliwiński, którego krótki referat poświecony był globalnemu kryzysowi finansowo-gospodarczemu i ocenie jego wpływu na polską gospodarkę, a także możliwym scenariuszom rozwoju tego kryzysu. Po nim głos zabrali goście imprezy: Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Jan Guz - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i inż. Witold St. Michałowski – redaktor naczelny miesięcznika „Rurociągi”.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego - publikację nr 25, zawierający opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2014 roku. Warto dodać, iż całą imprezę filmowała ekipa Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej. Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i nowe znajomości.

Anna Figiel
APP / Polska

Galeria