KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   03:19:19 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Fundusze UE na lata 2014-2020 na konferencji w Kołobrzegu

29 marca, 2014

W dniach 27-28 marca 2014 roku w Kołobrzegu odbyła się konferencja pn. \"Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego - perspektywa 2014-2020\".

Wydarzenie zorganizował Bałtycki Klaster EaNERGIA w Baltic Plaza hotel mediSPA & fit w Kołobrzegu. Honorowym patronatem konferencji "Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego - perspektywa 2014-2020"objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Na wydarzenie zapraszał również Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące małe i średnie firmy, klastry, stowarzyszenia, przedstawiciele parlamentu i organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w całym kraju.

Wydarzenie poświęcone było przedstawieniu kierunków wspierania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach i prezentacji źródeł finansowania w nowym okresie finansowania projektów związanych z szeroko rozumianym rozwojem. Podczas konferencji omówiono programy operacyjne funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 na poziomie krajowym i regionalnym oraz Program Horyzont 2020, z których już wkrótce w Polsce będzie można korzystać.

Wskazano kierunki wspierania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Jak wynika z przedstawionych podczas konferencji założeń poszczególnych programów, fundusze unijne będą kierowane na działalność firm nastawioną na tworzenie innowacji, ale we współpracy z sektorem naukowym. Takie połączenie i współpracę reprezentują klastry. Klastrom i możliwościom budowy innowacyjności dzięki tym strukturom została poświęcona jedna z sesji.

Podczas pierwszej sesji "Programy B+R i Innowacyjne. Program Ramowy Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Programy Innowacyjne dla środowiska" omówiono główne założenia programu Horyzont 2020, przedstawiono doświadczenia z realizacji międzynarodowych projektów badawczych oraz programy B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowane na przedsiębiorczość. Następnie omówiono Fundusze Strukturalne w Polsce w latach 2014-2020.

W części poświęconej innowacyjnym projektom gotowym do podjęcia w ramach klastrów w perspektywie 2020 wystąpili m.in. przedstawiciele klastrów polskich. Omówili oni projekty inwestycyjne i edukacyjne w obszarze turystyki, medycyny, ekologii, mówiono o zielonym internecie czy usługach energetycznych.

Bogdan Węgrzynek, Prezes i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw podczas swojego wystąpienia zaproponował szereg pomysłów, co możemy zrobić dla innowacyjnego biznesu. Omówił na przykładzie swojego klastra, jakie projekty nastawione na innowacyjność można skutecznie realizować. Była to z pewnością cenna wiedza dla przedstawicieli innych klastrów i firm, jak wykorzystać fundusze z nowej perspektywy.

Środków do wykorzystania przez przedsiębiorstwa, klastry, konsorcja naukowo-przemysłowe i samorządy będzie bardzo dużo. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 nasz kraj otrzyma 82,5 mld euro. Fundusze te będzie można zainwestować m. in. w nastawione na innowacje badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju, a także włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny). Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z możliwościami pozyskania tych środków z UE, a także wymiany doświadczeń i możliwości współpracy z partnerami.

W drugiej części sesji mówiono o rozwój sieci Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA. Głos zabrali Prezes GUS prof. Janusz Witkowski, przewodniczący i prezesi związków oraz towarzystw gospodarczych z regionu, a także prezesi kilku klastrów, m.in. Bogdan Węgrzynek, Prezes OKIP.

Grażyna Buczyńska, Główny Specjalista Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła kierunki wsparcia rozwoju klastrów w okresie 2014-2020 podczas sesji drugiego dnia dotyczącej instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu klastrów/platform w perspektywie 2014-2020 oraz wsparcia eksportu i eksporterów. Jak wynika z zapowiedzi, działania klastrów będą bardzo silnie wspierane przez PARP.

Wcześniej, podczas konferencji prasowej na zakończenie pierwszego dnia wydarzenia głos zabrali m.in. Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, poseł na Sejm RP Marek Hoka, Wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Kierownik Biura Innowacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Małgorzata Snarska-Świderska i dr Elżbieta Syrda, Prezes Zarządu Sea Development Sp. z o.o., koordynatora Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA.

Wydarzenie w Kołobrzegu okazało się znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia propozycji wspólnych projektów oraz poczęcia kroków do nawiązania partnerskiej współpracy.

Anna Figiel
APP / Polska