KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   12:57:25 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Inauguracja Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych

18 stycznia, 2014

14 stycznia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z udziałem wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, Prezesa Klastra IST Posła Bartłomieja Bodio oraz Prezesa PAN prof. Michała Kleibera, odbyła się uroczysta inauguracja Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych.

Istnienie Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych (IST Cluster) zapoczątkowało podpisanie Deklaracji dla Przyszłości Transportu w gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Inicjatorem porozumienia był poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio, Prezes Klastra IST. Patronowali mu wicepremier i minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

- \'\'Inteligentne Systemy Transportowe to podstawa funkcjonowania sprawnego i nowoczesnego transportu. Mam nadzieję, że wszystkie działania realizowane przez klaster, w ramach naszej intensywnej współpracy przyczynią się do wzmocnienia działalności badawczo-rozwojowej oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności całego sektora. W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pragnę zadeklarować nie tylko pełne poparcie dla tej inicjatywy, ale również aktywny udział we wszelkich pracach realizowanych w ramach jej działalności\'\' - mówiła na rozpoczęciu wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Porozumienie dla Przyszłości Inteligentnego Transportu podpisali: w imieniu Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych Poseł Bartłomiej Bodio, w imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz oraz w imieniu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk prof. Janusz Dyduch.

Celami Deklaracji dla Przyszłości Transportu jest propagowanie nowoczesnej infrastruktury, zawiązanie Partnerstwa na rzecz wzrostu mobilności oraz dążenie do stworzenia interoperacyjnego systemu opartego na międzymodalnych węzłach transportowych objętych ponadregionalnym systemem zarządzania transportowego, będącym wsparciem dla systemu ewakuacji i zarządzania kryzysowego.

Jak podkreślił prof. Michał Kleiber, o randze wydarzenia świadczyć może liczna obecność przedstawicieli organizacji, ośrodków naukowo-badawczych, uczelni i przedsiębiorstw zajmujących się w Polsce transportem. W uroczystości w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uczestniczyli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw - Prezes OKIP i Wiceprezes Związku Pracodawców Klastra Polskie Bogdan Węgrzynek oraz Wiceprezes OKIP Agnieszka Frysiak, a także Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski, Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio oraz Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk. Wydarzenie z 14 stycznia br. stanowi wstęp do integracji środowisk transportowych naukowych i samorządowych w celu wspólnego działania na rzecz przyszłości transportu.

Drugą część konferencji rozpoczęła prezentacja Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Andrzeja Maciejewskiego oraz Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłło poświęcona planowaniu i wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Poza krajowymi planami rozwoju infrastruktury transportowej i Inteligentnych Systemów Transportowych przedstawiona została działalność klastrów w Polsce i założenia funkcjonowania IST Cluster.

Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych powołano do życia 23 września 2013 roku z inicjatywy ITS POLSKA. Jak poinformowali pomysłodawcy Klastra, powstał on, aby stworzyć platformę wzajemnej współpracy i dyfuzji wiedzy pomiędzy skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego. Głównymi celami inicjatywy są wspieranie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, udzielanie wsparcia intelektualnego w zakresie IST oraz współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi.

Poseł Bartłomiej Bodio w Parlamencie uznawany jest za eksperta w dziedzinie transportu, ma w tym zakresie również długoletnie doświadczenie. Całokształt jego działalności w Sejmie to merytoryczna praca w sejmowych komisjach, w tym Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej. Wszyscy komplementowali jego inicjatywę, podkreślając ogromne znaczenie utworzenia jednolitego i kompatybilnego systemu, który zarządzać będzie w przyszłości ruchem, nie tylko drogowym, ale również kolejowym, lotniczym i morskim.

Anna Figiel
APP / Polska

Galeria