KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   08:44:01 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Wiadomości biznesowe

Konferencja Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu

03 grudnia, 2013

Konferencja Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
Konferencja Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu

29 listopada 2013 roku w Toruniu odbyła się konferencja z okazji zakończenia projektu pn. Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, podczas której m.in. zaprezentowano realizowane już projekty naukowo-badawcze.

Konferencję otworzył Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii prof. Jerzy Łukaszewicz. Jako pierwszy przemówił Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Tretyn. -"Cieszymy się, że na terenie naszego regionu powstał najbardziej innowacyjny projekt." - komentował zakończenie budowy ICNT. - "40 mln zł poszło w aparaturę. Zależy nam, aby ta aparatura nie stała bezczynnie i była efektywnie wykorzystywana." - zaznaczał. Rektor mówił także, że bardzo ważna będzie perspektywa unijna 2014-2020, ponieważ środki pozyskane z tych funduszy będą umożliwiały przeprowadzanie badań w nowopowstałym Centrum.

Głównym celem projektu budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu jest wzrost współpracy sfery nauki, badań i rozwoju z przedsiębiorstwami i transfer wiedzy. Zrealizowanie projektu pozwoli nawiązać trwałą współpracę sektora B+R z przedsiębiorstwami, przez co przyczyni się do rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Przyczyni się to do poprawy potencjału przedsiębiorstw i zwiększenie ich wydajności oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i udoskonalenia produktów, co w efekcie ma wpłynąć na rozwój ekonomiczny regionu.

W części pierwszej konferencji zostały przedstawione projekty już realizowane i planowane w ICNT, następnie odbył się panel ekspercki, a całość zakończyło zwiedzanie ICNT i poszczególnych laboratoriów.

W panelu z udziałem ekspertów w dziedzinie komercjalizacji wyników badań wystąpił Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który swoim wystąpieniem bardzo zaciekawił obecnych na konferencji przedstawicieli świata nauki i biznesu. Prezentację poprowadziły Joanna Zalewska oraz Katarzyna Królak, które przedstawiły działalność klastra OKIP, omówiły możliwości rozwoju jakie daje skupienie w strukturze klastrowej i perspektywę 2014-2020 finansującą działania klastrów. Szczególną uwagę obecnych skupiły zaprezentowaniem powołanego przez OKIP Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Zainteresowanie spowodowane było tym, że badania obecnie prowadzone w ICNT w Toruniu skupiają się przede wszystkim na dziedzinach medycyny i biologii. Wsparcie zasiadających w Radzie Klastra wybitnych osób, m.in. prof. Jerzego Buzka czy światowej sławy otochirurga prof. Henryka Skarżyńskiego tylko potwierdza jak ważną rolę w zakresie rozwoju medycyny będzie stanowić działalność Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Na jej rezultaty może wpłynąć również współpraca OKIP z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.

Podczas konferencji omówiono liczne projekty naukowo-badawcze, realizowane już teraz w ICNT. Badania w zakresie projektu Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych prowadzone będą w ramach czterech grup: biotechnologii medycznej - genomiki człowieka, która będzie koncentrować się an opracowywaniu genetycznych portretów chorób człowieka, głównie nowotworowych, a także genomika roślin, geneomika zwierząd - badania translacyjne oraz genomika bakterii i metagenomika, gdzie będą poszukiwane geny umożliwiające usuwanie toksycznych związków ze środowiska.

Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep skoncentruje się na prowadzeniu interdyscyplinarnych badań z zakresu diagnostyki medycznej - wczesnego wykrywania chorób nowotworych i poszukiwanie biomarkertów oraz monitoringu chemicznego i biologicznego. Na działalność tę będzie składać się opracowywanie nowych metodyk analitycznych i diagnostycznych, badania wdrożeniowe, analizy referencyjne i badania z uwzględnieniem oceny skażenia i oddziaływania na środowisko.

W ramach projektu Zespołu Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki powstaną laboratoria BioInfoNano Nauk realizujące projekty badawcze o walorach aplikacyjnych m.in. w dziedzinie bioinformatyki, laboratorium neurokognitywne z badaniami z zakresu "neuromarketingu" czy problemu interfejsów mózg-komputer, laboratorium datowania luminescencyjnego, laboratirum analiz nieniszczących, gdzie będą prowadzone poszukiwania nowoczesnych metod konserwacji dzieł sztuki, laboratorium systemów MEMS i laboratorium struktur niskowymiarowych z badaniami związanymi z inżynierią nowoczesnych materiałów dla elektroniki i zastosowań medycznych.

Bardzo ciekawy jest projekt dotyczący innowacyjnych technik badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie. Programy badawcze funkcjonowania mózgu będą dotyczyły zakresów neuroobrazowania, funkcji poznawczych, neurologii, neurochirurgii, badań nad sieciami neuronowymi, dysfunkcji psychicznych, w zakresie zmysłów, badań rozwoju mózgu w okresie płodowym i badań nad neuroprzekaźnictwem mózgowym.

Całkowita wartość bodowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu wynosi ponad 71,5 mln zł, z czego prawie 50 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Anna Figiel
APP / Polska

Galeria