KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   02:05:11 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Powstaje klaster turystyczny, pionierska inicjatywa w skali Polski i Unii Europejskiej

02 listopada, 2013

19 października 2013 roku w Krynicy-Zdrój poseł Bartłomiej Bodio, Bogdan Węgrzynek i Henryk Czarny zorganizowali spotkanie klastrowe poświęcone powoływanemu przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw klastrowi turystycznemu.

W Krynicy-Zdrój na dobre rozpoczęto działania związane z uruchomieniem klastra w branży turystycznej. Dostrzegający potrzebę wypracowywania nowych, świeżych i odważnych pomysłów w branży turystycznej Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Bogdan Węgrzynek - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz Henryk Czarny - Prezes KTH, zorganizowali spotkanie klastrowe, którego celem było opracowanie koncepcji klastra turystycznego powstającego z inicjatywy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Cele określone przez uczestników stwarzają szanse poprawy koniunktury gospodarczej i zwiększenia innowacyjności środowiska społeczno-gospodarczego. Powoływany innowacyjny klaster turystyczny jest pionierską inicjatywą w skali nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, którą należy uznać za bardzo cenną w kontekście sposobu na aktywizację gospodarczą wielu regionów i mikroregionów. Oferta turystyczna klastra, zgodnie z ustaleniami w trakcie spotkania, będzie odpowiadać na szybko zmieniający się i często mało przewidywalny popyt turystów i będzie bezwzględnie mieć charakter innowacyjny.

Poszczególne regiony Polski mają predyspozycje do tego, aby stworzyć bogatą, kompleksową ofertę i wypromować swoją turystyczną markę. Sposobem na wykorzystanie i wzmocnienie potencjału turystycznego regionów jest stworzenie powiązania kooperacyjnego w postaci klastra. Klaster turystyczny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw ma stać się istotnym elementem w kształtowaniu nowej jakości usług turystycznych wielu regionów, a przez to całego kraju.

Anna Figiel
APP / Polska