KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 marca, 2024   I   11:57:42 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Spotkanie projektowe ♠ PIKMED

19 października, 2013

15 października 2013 roku w Warszawie odbyło się spotkanie projektowe Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego (PIKMED) z udziałem Zarządu ♠ PIKMED oraz Zarządu Klastra OKIP.

Uczestnicy spotkania 15 października 2013 roku deklarowali chęć współpracy w zakresie realizacji programów i projektów prowadzących do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

W spotkaniu projektowym ♠ PIKMED udział wzięli członkowie Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego, przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw będącego inicjatorem powstania ♠ PIKMED, m.in. Prezes Zarządu Klastra OKIP Bogdan Węgrzynek oraz Agnieszka Frysiak, V-ce Prezes Zarządu OKIP i V-ce Prezes Zarządu ♠ PIKMED, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio oraz Poseł Dariusz Dziadzio, V-ce Przewodniczący Zespołu i V-ce Prezes Klastra PIKMED.

Podczas spotkania, wstępem omówiono aktualny stan polskiej systemu ochrony zdrowia, a następnie w odpowiedzi na obecną sytuację przedstawiono pomysły projektów mających na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej, w których zawiera się także wzrost tworzonych i wdrażanych innowacji w sektorze medycznym. Skoncentrowano się na omówieniu możliwości wsparcia przez ♠ PIKMED działań podmiotów zrzeszonych w nim, zmierzających ku realizacji proponowanych projektów.

Klaster ♠ PIKMED ma być organem pomostowym pomiędzy firmami i organizacjami będącymi członkami klastra a uczelniami i ośrodkami badawczymi przekazującymi nowinki z zakresu wiedzy medycznej, przeprowadzaniu innowacyjnych badań, jak również organem służącym pomocą w zdobywaniu funduszy unijnych na wdrażanie wszelkich innowacji w branży medycznej.

Celem Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost nakładów na B+R. Zostanie on osiągnięty dzięki koncentrowaniu działań Programu na wspieraniu powiązań i współpracy między przedsiębiorstwami i nauką, wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu jakości badań i pozycji polskich jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Głównymi beneficjentami programu będą klastry oraz współpracujące małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i instytucje otocznia biznesu.

Anna Figiel
APP / Polska