KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 30 maja, 2023   I   08:11:46 AM EST   I   Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Współpraca Banku Pekao SA z Fundacją CASE na Ukrainie

02 grudnia, 2006

Bank Pekao SA wsparł nowy projekt badawczy fundacji CASE \"Perspektywy stosunków gospodarczych Unia Europejska - Ukraina\". Na rzecz realizacji projektu Bank Pekao SA przekazał Fundacji CASE 158.600,00 zł. Projekt był współfinansowany przez Central European Initiative CEI Know-How Exchange Programme.

Projekt realizowany był przy współpracy z organizacją-córką Fundacji CASE w Kijowie (Center for Social and Economic Research CASE-Ukraina). Prace nad raportem trwały do 31 października 2006 r.

- Fundacja CASE jest instytucją badawczą, która ma najlepsza ekspertyzę na rynku ukraińskim. Jest to w zasadzie jedyne polskie centrum badawcze mogące zaproponować wiarygodne i głębokie opracowania dotyczące rynku ukraińskiego - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarzadu Banku Pekao SA.

Wspieranie projektu badawczego na Ukrainie było naturalnym kierunkiem dla Banku Pekao SA ze względu na zaangażowanie biznesowe Pekao SA w tym kraju. Ukraina jest bowiem jedynym państwem, w którym Bank Pekao SA posiada spółkę zależną i w którym rozwija działalność bankową. Na tym rynku od 1999 roku działa Bank Pekao Ukraina (obecnie UniCredit Ukraina Ltd), którego wyłącznym właścicielem jest Grupa Pekao SA.

Stałe zainteresowanie Banku Pekao SA Ukrainą - sytuacją obecną i perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego - potwierdzone zostały udziałem Banku Pekao SA m.in. w konferencji organizowanej w Warszawie w czerwcu 2005 r. przez Sussex European Institute pt. III Konferencja z cyklu Jean Monet "Wider Europe" (wsparcie finansowe Banku wyniosło 30 tys. zł) oraz aktywnym udziałem w planowanym w Lublinie na czerwiec 2006 r. kongresie "Ukraina XXI wieku" (zadeklarowane wsparcie Banku: 70 tys. zł. Kongres został odwołany ze względu na kryzys rządowy na Ukrainie). W 2004 r. Bankowa Fundacja im. dr. Mariana Kantona ufundowała dwa stypendia naukowe na rok akademicki 2004/2005 w wysokości po 5.000 zł doktorantkom, słuchaczkom Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Wręczenie promes stypendialnych odbyło się podczas Kongresu Rektorów Szkół Europejskich w Lublinie dnia 30 kwietnia 2004 r.

Co roku Ukraina jest także ważnym uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Bank Pekao SA jest od sześciu lat Partnerem Strategicznym Forum.

Prezes Zarządu Banku Pekao SA Jan Krzysztof Bielecki od 1994 r. współpracuje z Instytutem Wschód - Zachód (EWI). EWI powstała w 1980 r. Jest niezależną, nie skierowaną na zysk międzynarodową instytucją, która stawia sobie za cel wskazywanie największych zagrożeń dla rozwoju cywilizacji w XXI wieku oraz pomoc w budowaniu społeczeństw obywatelskich. EWI działa w oparciu o unikalną sieć współpracujących ze sobą osobistości i instytucji w ponad 40 krajach świata.

Robert Moreń
Rzecznik Prasowy
Bank Pekao SA