KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 19 lipca, 2024   I   08:14:02 PM EST   I   Alfreny, Rufina, Wincentego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Doradcy Finansowi Xelion świętują rocznicę wprowadzenia pierwszego w Polsce systemu klasy CRM – SmartBox

27 października, 2006

Doradcy Finansowi Xelion świętują rocznicę wprowadzenia pierwszego w Polsce systemu klasy CRM – SmartBox, umożliwiającego zarządzanie finansami osobistymi Klientów zgodnie z europejskimi standardami długoterminowego doradztwa finansowego.

Ponad 70 proc. Klientów Doradców Finansowych Xelion ma już osobiste plany finansowe, sporządzone w oparciu o proces doradczy SmartBox. Wdrożony jesienią 2005 roku elektroniczny system analityczny stał się nieodzownym elementem pracy osobistych Doradców Finansowych Xelion. SmartBox łączy w sobie proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM.

Standard doradztwa

Doradztwo finansowe Xelion opiera się na czterech głównych modułach. Są to: ANALIZA, KONCEPCJA, WDROŻENIE i KONTROLA.

- Xelion, w odróżnieniu od pośredników finansowych i doradców private banking, jest pierwszą instytucją finansową w Polsce, która wiąże się z Klientem i bierze pod uwagę jego przyszłość w kontekście zgromadzonego majątku, sytuacji rodzinnej, finansowej, wieku, potrzeb i planów zarówno osobistych, jak i zawodowych. Doradcy Xelion wspierając Klientów w planowaniu przyszłości finansowej koncentrują się przede wszystkim na ich potrzebach, maksymalizacji wartości posiadanych przez nich aktywów, a nie na konkretnych produktach i usługach finansowych – mówi Adam Niewiński, prezes zarządu firmy Xelion. Doradcy Finansowi.

Doradca Finansowy Xelion dzięki stałej, długofalowej współpracy z Klientem, w oparciu o analizy dokonywane przez platformę SmartBox, pomaga mu podejmować optymalne decyzje dotyczące zindywidualizowanych portfeli produktów i usług finansowych. Spośród stale poszerzanej oferty produktowej, zawierającej m.in. ponad 100 funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, kilkanaście ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zarządzanie indywidualnymi portfelami papierów wartościowych oraz depozyty i wachlarz produktów kredytowych, Doradca Xelion wybiera produkty i tworzy z nich pakiet spełniający preferencje i potrzeby Klienta. Dobór produktów odbywa się z uwzględnieniem szeregu parametrów definiujących sytuację majątkową i życiową Klienta w konfrontacji z rzeczywistością rynkową, m.in. brane są pod uwagę cechy demograficzne (wiek, rodzina, zawód Klienta), preferencje Klienta w odniesieniu do inwestycji (w tym profil skłonności do ryzyka), horyzont inwestycji, czy też wskaźniki finansowe i makroekonomiczne.

Być rentierem

Z badań sporządzanych przez dział marketingu operacyjnego Xelion wynika, że 93 proc. Klientów Xelion, decydując się na zarządzanie swoim majątkiem w oparciu o planowanie finansowe, jako najważniejszy powód podaje chęć zabezpieczenia wysokiego, stałego poziomu dochodów na przyszłość. Natomiast 87 proc. respondentów wskazuje chęć uzyskania statusu rentiera dla siebie i przyszłych pokoleń.

Dzięki regularnym spotkaniom z Klientem i monitorowaniu jego planu finansowego, możliwe jest dostosowanie koncepcji finansowych do zmieniającej się jego sytuacji życiowej.

Jeszcze w tym roku system SmartBox zostanie rozbudowany o nowe moduły komplementarnego zarządzania aktywami płynnymi i majątkiem trwałym w kontekście m.in. optymalizacji podatkowej.

System SmartBox jest autorskim, polskim rozwiązaniem analityków Xelion, powstałym w konsultacji z ekspertami rynku doradztwa finansowego we Włoszech (m.in. z UniCredit Xelion Banca) i w Niemczech.

***
Firma Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A - właściciela UniCredit Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Xelion poprzez ogólnopolską sieć 250 mobilnych Doradców Finansowych oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 21 instytucji finansowych. Xelion jako pierwsza firma doradztwa finansowego udostępniła swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy są wspierani przez pierwszy w Polsce elektroniczny system klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności. Firma Xelion. Doradcy Finansowi kieruje swoją ofertę do Klientów zamożnych, czyli posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 500 tys., a ich liczba rośnie o ok. 10-15% rocznie.

Artur Niewrzędowski
Public Relation Manager