KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   04:08:55 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Pełnomocnictwo, apostille do Polski i poradnictwo prawne w USA. Radca Prawny, Teofil Głębocki w NJ

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny
10 kwietnia, 2024

Pełnomocnictwa
Adwokat - Radca Prawny, Teofil Głębocki w swoim biurze w NJ. Członek Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Belgii, NJ BAR - Cert. Foreign Legal Consultant, OIRP i ORA w Polsce

Prawo w Polsce i jego związek z pobytem za granicą, w szczególności w USA.

Adwokat - Radca Prawny, Teofil Głębocki posiada zezwolenie władz sądowych Stanu NJ na prowadzenie praktyki prawniczej w USA w zakresie prawa polskiego i Unii Europejskiej - ma też  swoją kancelarię w Polsce i współracuje z prawnikami na terenie całego kraju

Pełnomocnictwo

Ogólna chrakterystyka
Pełnomocnictwo – zwane niekiedy upoważnieniem – jest jedną z form przedtawicielstwa i polega na umocowaniu do działania w cudzym imieniu, z bezpośrednim skutkiem prawnym dla reprezentowanego. Oznacza to, że osoba przebywająca w USA (lub osoba prawna) aby dokonać skutecznie czynności prawnych w Polsce, powinna na piśmie (niekiedy możliwe jest też ustnie) upoważnić osobę fizyczną w Polsce do dokonania czynności w jej imieniu i na na jej rzecz. Podpis na pełnomocnictwie powinien być dokonany w obecności Notariusza Publicznego, a niekiedy potwierdzony poprzez dołączenie „Apostille” o czym poniżej.

Bardzo ważna jest treść pełnomocnictwa, pełnomocnik może działać tylko w granicach umocowania. Z mojej praktyki prawniczej mogę Państwa zapewnić, że tzw. pełnomocnictwo ogólne, które nie precyzuje dokładnych czynności dla pełnomocnika, powoduje wiele późniejszych nieporozumień, a nawet spory sądowe na tle jego wykonania. Możliwe są wpisy na pełnomocnictwie nie tylko co do rodzaju i treści umocowania, ale też na jakie czynności mocodawca nie wyraża zgody, jak również krótkie oświadczenia.

Apostille – zaprzestanie legalizacji dokumentów – w tym pełnomocnictw – w Konsulatach w wyniku przystąpienia Polski do Konwencji Haskiej. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych została sporządzona w Hadze w dniu 5 sierpnia 1961 r. Stanowi to pewne uproszczenie przy legalizacji dokumentów dla obrotu prawnego w danym kraju. Aktualnie ponad 80 państw jest stroną Konwencji – USA od 15 października 1981 r, a w Polsce od 14 sierpnia 2005 r. (Dz.U nr 112 poz. 939). Konwencja Haska nie nakłada obowiązku na legalizację poprzez dołączenie „Apostille” do wszystkich dokumentów, mimo, że władze i różne organy polskie żądają tego typu legalizacji.

Rząd USA obowiązek legalizacji przekazał na rządy stanowe. W Stanie New Jersey „Apostille” można otrzymać przesyłając dokument na adres:

New Jersey Division of Revenue, Notary Unit
P.O. Box 452, Trenton, NJ 08646

Czas wykonania tej usługi powinien wynosić około 10 dni. W praktyce jest to do 2 tygodni. Dobrze jest dołączyć zwrotnie opłaconą kopertę. Możliwy jest serwis expresowy (expedited) za dodatkową opłatą, pocztą overnight courier opłaconą w obie strony na adres: New Jersey Division of Revenue, Attention - Notary Unit,  33 West State, 5th Floor, Trenton, NJ 08646-1001. Czas wykonania tej usługi powinien wynosić 8½ godziny (w praktyce z przesyłaniem 3-4 dni). Nie jest respektowana poczta USPS.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, od dnia w którym wiadomość o jego odwołaniu dotarła do pełnomocnika lub organu, przed którym pełnomocnik ma działać, z wyjątkiem procesowych.

Sądy polskie nie wymagają legalizacji pełnomocnictw procesowych, pełnomocnictw upoważniających w sprawach niemajątkowych, w sprawach nie powodujących zmiany stosunków własnościowych. Nie jest wymagana legalizacja pełnomocnictw upoważniających mnie do reprezentowania przed sądmi w Polsce każdej instancji (Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym, Najwyższym), przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Czy zawsze potrzebna jest pomoc prawnika? Nie jest to konieczne, ale zalecałbym dalece idącą ostrożność, szczególnie przy sprawach majątkowych, odszkodowawczych, rejestracji firm oraz takich, gdzie treść pełnomocnictwa może wpłynąć na bieg, terminy i rozstrzygnięcia prawne.

Jeżeli Państwo macie pytania – jestem do dyspozycji.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-977-2271 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki