KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 6 grudnia, 2022   I   03:02:13 PM EST   I   Dionizji, Leontyny, Mikołaja
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Bank Pekao SA: wzrost przychodów z działalności bankowej i potwierdzenie jakości aktywów

13 listopada, 2009

W trzecim kwartale 2009 roku Bank Pekao wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 620 mln zł, przy wzroście o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Skonsolidowany zysk netto po dziewięciu miesiącach 2009 wyniósł 1 800 mln zł. Zyskowność (ROE) w tym samym okresie osiągnęła poziom 14,3% (14,2% w trzecim kwartale) przy utrzymaniu wysokiego współczynnika adekwatności kapitałowej Tier 1 na poziomie 15,3%. Przychody z działalności bankowej wzrosły o 4,4% w ujęciu kwartalnym, dzięki wzrostowi marży odsetkowej netto oraz przychodów z opłat i prowizji. Koszt ryzyka wyniósł 75 p.p., przy wyraźnym zahamowaniu wzrostu nowych kredytów nieregularnych.

Kończąc kolejny kwartał wzrostem zysków, Bank Pekao potwierdził powrót do tendencji wzrostowej oraz dowiódł odporności swojego modelu biznesowego. Elementy przewagi konkurencyjnej Banku, czyli skuteczne zarządzanie ryzykiem, ścisła kontrola kosztów i zrównoważony bilans zapewniają Pekao doskonałą pozycję do dalszego wzrostu wraz z umacniającą się polską gospodarką.
 
Bank wykazał wzrost zysku netto o 1,2% w ujęciu kwartalnym do poziomu 620 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2009 roku zysk netto wyniósł 1 800 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 893 mln zł, przy wzroście 3,4% kwartał do kwartału, co Bank zawdzięcza połączeniu stabilnego wzrostu przychodów z działalności bankowej i ścisłej kontroli kosztów. Po dziewięciu miesiącach 2009 roku zysk operacyjny banku wyniósł 2 514 mln zł.
 
W trzecim kwartale Bank osiągnął przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 790 mln zł. Przychody z działalności bankowej wyniosły 1 617 mln PLN, przy wzroście o 4% w stosunku do poprzedniego kwartału. W pierwszych trzech kwartałach 2009 r. przychody z działalności operacyjnej wyniosły 5 275 mln zł.
 
Wzrost przychodów z działalności bankowej osiągnięto dzięki wzrostowi marży odsetkowej netto oraz rosnącemu wynikowi z opłat i prowizji. Marża odsetkowa netto wzrosła do 3,6%, dzięki efektywnej polityce cenowej i aktywnemu zarządzaniu bilansem. Przyczyniło się to do wzrostu wyniku odsetkowego netto o 2,8% w ujęciu kwartalnym, do poziomu 1 023 mln zł.
 
Wynik z opłat i prowizji z działalności bankowej wykazał trend wzrostowy zarówno w ujęciu kwartalnym (wzrost o 6,1%) jak i rocznym (wzrost o 7,8%) i osiągnął 496 mln zł. W trzecim kwartale nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku kapitałowym, czego efektem jest dwucyfrowy wzrost  wyniku z opłat i prowizji związanych z tym rynkiem (wzrost o 13,4% kwartał do kwartału do 98 mln zł). Potwierdza to dobrą pozycję Banku Pekao na rynku i zdolność do osiągania korzyści z poprawy sytuacji na giełdach.
 
Oszczędności klientów detalicznych wzrosły o 4,8% w ujęciu rocznym i na koniec września osiągnęły poziom 44 mld zł, czemu towarzyszyły kolejne sygnały świadczące o powrocie klientów do funduszy inwestycyjnych. Wolumen depozytów klientów korporacyjnych wyniósł ponad 44 mld zł, przy spadku o 1,7% w ujęciu rocznym, wynikającym z negatywnego trendu rynkowego i decyzji Pekao o unikaniu konkurencji cenowej.
 
W ujęciu rocznym Bank Pekao osiągnął pozytywną dynamikę przyrostu kredytów. Sprzedaż kredytów detalicznych wzrosła o 15,9% dzięki kluczowym produktom. Wolumen kredytów korporacyjnych utrzymywał się na stabilnym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, odzwierciedlając politykę selektywnego finansowania i dostosowywania marż kredytowych do poziomu ryzyka.
 
Bank utrzymywał politykę ścisłej kontroli kosztów, dzięki czemu koszty działalności banku zmniejszyły się w ujęciu kwartalnym o 4,3% i wyniosły 897 mln zł. Do końca września koszty działalności banku wyniosły  2 760 mln zł, o 2,9% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 
Dzięki efektywnemu systemowi zarządzania ryzykiem koszt ryzyka w trzecim kwartale wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 0,75%, pozostając na poziomie zdecydowanie niższym niż średnia dla rynku. Wskaźnik kredytów nieregularnych w trzecim kwartale 2009 r. osiągnął poziom 7,0%, co oznacza wzrost dla Pekao o 1% kwartalnie, zdecydowanie poniżej średniej dla sektora (wzrost o 11 %).
 
"Konsekwentne zarządzanie ryzykiem i płynnością w przeszłości pozwala nam w obecnej sytuacji zająć miejsce wśród liderów sektora bankowego" - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. "Dysponując obecnie solidną bazą kapitałową, jesteśmy partnerem na którego mogą liczyć wszyscy klienci, przyczyniając się tym samym do wzrostu polskiej gospodarki."
 
„Zrównoważony model biznesowy, przejrzysta strategia i konsekwencja w realizacji celów sprawiają, że jesteśmy jeszcze silniejsi w czasie kryzysu" - powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku Pekao SA. "Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, aby w kolejnym roku skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie da nam rynek".