KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 lipca, 2024   I   11:35:27 PM EST   I   Kingi, Krystyna, Michaliny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Zmiana nazwiska w Nowym Jorku - wymagania i pomoc. Adam Mank

Rozwody 399 - Adam Mank
11 lutego, 2024

Zmiana nazwiska w Nowym Jorku - wymagania i pomoc. Adam Mank

Wniosek o pozwolenie na zmianę nazwiska mieszkaniec stanu Nowy Jork może złożyć do sądu hrabstwa lub sądu najwyższego hrabstwa, w którym mieszka, lub, jeśli osoba mieszka w mieście Nowy Jork, do dowolnego oddziału Sądu Cywilnego miasta Nowy Jork. Źródło: Sąd Cywilny Miasta Nowy Jork, Ogólna instrukcja zmiany nazwiska.

Ogólne wymagania dotyczące zmiany nazwiska w Nowym Jorku:

  • Dowód daty i miejsca urodzenia. Jeśli osoba urodziła się w stanie Nowy Jork, wymagany jest uwierzytelniony odpis aktu urodzenia z wypukłą pieczęcią agencji samorządowej. Jeżeli dana osoba urodziła się poza Stanem Nowy Jork, sędzia może zezwolić na kopię aktu urodzenia, aktu chrztu, paszportu lub innego dokumentu prawnego wskazującego datę i miejsce urodzenia jako dowód urodzenia. UWAGA: Dokumenty te na ogół staną się częścią akt sądowych i nie zostaną zwrócone składającemu petycję.
  • Rejestr karny. Jeżeli dana osoba została skazana za przestępstwo, należy przedstawić wyjaśnienie przestępstwa, czas odsiadki itp. Jeżeli wyrok został wykonany, można przedstawić kopię zaświadczenia o pozbawieniu wolności lub zaświadczenia o zbyciu.
  • Status finansowy. Jeżeli wobec danej osoby ogłoszono upadłość, jeżeli przeciwko wnioskodawcy toczą się jakiekolwiek wyroki lub czy w stosunku do wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne lub postępowanie cywilne, należy podać szczegółowe informacje.
  • Powód. Powód musi przedstawić Sądowi powód, dla którego chce zmienić nazwisko.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i/lub wycenę, zadzwoń:

Mank, Adam, Rozwody 399

Rozwody

1180 Avenue of the Americas, 8th Floor
New York, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 212-790-9584 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki