KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 23 maja, 2024   I   08:37:28 AM EST   I   Leoncjusza, Michała, Renaty
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Polski adwokat w mieście Nowy Jork na niewypłacone wynagrodzenia, nadgodziny i napiwki. Robert Wiśniewski

Robert Wiśniewski, Esq.
15 kwietnia, 2024

Polski adwokat w mieście Nowy Jork na niewypłacone wynagrodzenia, nadgodziny i napiwki. Robert Wiśniewski

Federalne, stanowe i lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze określają, w jaki sposób pracownicy muszą być wynagradzani, oraz ustanawiają standardy dotyczące płacy minimalnej i wynagrodzenia za nadgodziny dla pracowników, którzy nie są zwolnieni. Często przepisy stanowe i lokalne określają standardy, które są bardziej rygorystyczne niż prawo federalne, a pracodawcy muszą przestrzegać takich surowszych standardów.

W firmie Robert Wiśniewski P.C. jesteśmy zaangażowani w dochodzenie praw pracowników do odzyskania wynagrodzenia i świadczeń za wszystkie przepracowane godziny, wynagrodzenia za nadgodziny oraz innych wynagrodzeń i świadczeń, które im się należą. Reprezentujemy wyłącznie pracowników i robimy to na zasadzie, jeśli nie otrzymasz należnego odszkodowania, nic nie zapłacisz naszej firmie.

Poniżej podajemy kilka przypadków, kiedy pracodawcy naruszają przepisy dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy:

Naruszenia płacy / wynagrodzenia za godziny nadliczbowe:

 • płacą pracownikom mniej niż płaca minimalna
 • nie płacą za każdą przepracowaną godzinę
 • niepłacenie co najmniej półtora raza za nadgodziny, czyli pracę powyżej czterdziestu (40) godzin tygodniowo
 • płacenie „prosto” za wszystkie przepracowane godziny, w tym ponad czterdzieści (40) godzin tygodniowo
 • płacenie pracownikom z dwóch firm za pracę powyżej czterdziestu (40) godzin tygodniowo
 • brak zapłaty za czas dojazdu z firmy do miejsca pracy lub za czas przestojów
 • jesteś zmuszany do wykonywania pracy poza godzinami pracy
 • zarabiasz mniej niż inni pracownicy ze względu na wiek lub płeć

Naruszenia zasad podziału napiwków przez restauracje i innych usługodawców:

 • włączenie menedżerów i innych pracowników do puli podziału napiwków niebędących pracownikami usługującymi
 • kradzież napiwków przez menedżerów lub szefa
 • kradzież napiwków poprzez zaklasyfikowanie napiwku jako „opłaty za usługę”

Błędna klasyfikacja pracowników w celu uniknięcia zapłaty za wszystkie przepracowane godziny lub nadgodziny:

 • jako pracownicy najemni z fałszywymi tytułami, takimi jak „lider”, „przełożony” lub „menedżer”
 • jako niezależni wykonawcy lub podwykonawcy
 • jako kelnerzy i busserzy, podczas gdy w rzeczywistości wykonują oni w restauracjach prace niezwiązane z obsługą kelnerską
 • jako dozorcy w budynkach mieszkalnych i zlecanie im wykonywania robót budowlanych
 • jako menedżerów lub specjalistów, aby uniknąć płacenia za nadgodziny
 • jako nieopłacani stażyści lub studenci, gdy wykonują pracę zarobkową

Niepłacenie obowiązujących wynagrodzeń w projektach miejskich, stanowych i federalnych:

 • do pracy przy projektach Davis-Bacon Act lub innych robót publicznych
 • płacąc pracownikom mniej niż obowiązująca płaca
 • obniżenie klasyfikacji kontraktu do najniższego, aby nie wypłacać odpowiednich płac
 • zmuszanie pracowników do dzielenia wynagrodzenia z szefami lub kierownikami lub do płacenia łapówek

Niewypłacanie wynagrodzeń związkowych:

 • właściciel wykorzystuje firmę nie związkową do wykonywania prac związkowych i nie płaci stawek związkowych
 • uniemożliwiono ci przystąpienie do związku zawodowego podczas wykonywania pracy związkowej
 • związek prowadzi niekończące się „dochodzenie” lub odmawia rozpatrzenia Twojej skargi dotyczącej niewypłacania wynagrodzenia związkowego

Naruszenie zawiadomienia o wynagrodzeniu i zestawienia wypłaconych zarobków

Federalne i stanowe przepisy i regulacje płacowe nakazują, aby pracownicy otrzymywali zawiadomienie o wynagrodzeniu na początku zatrudnienia oraz za każdym razem, gdy wynagrodzenie pracownika ulegnie zmianie lub powinno ulec zmianie (np. w przypadku podwyższenia płacy minimalnej).

Pracownicy muszą również otrzymać zestawienie wypłaconych zarobków, które musi zawierać szczegółowe informacje wymagane przez prawo i regulacje.

Na przykład w stanie Nowy Jork nieprzestrzeganie takich przepisów uprawnia pracowników do ustawowego odszkodowania w wysokości do pięciu tysięcy dolarów każdy za zawiadomienie o wynagrodzeniu i naruszenie odcinków wypłaty.

Nielegalne potrącenia z Twojej wypłaty

Federalne i stanowe przepisy ustawowe i wykonawcze ograniczają potrącenia z wynagrodzenia pracowników do tych, które leżą w interesie pracownika i na które pracownik wyraźnie się zgodził, takich jak potrącenia na składki medyczne lub składki związkowe. Przykłady niezgodnych z prawem potrąceń obejmują potrącanie z wypłat kwot na:

 • lekceważąca praca pracownika
 • niechlujna praca pracownika
 • zmniejszenie wypłaty za przerwy krótsze niż 20 minut (np. przerwy na papierosa)
 • zmuszanie pracowników do płacenia mandatów lub innych kar władzom państwowym za wykroczenia
 • zmuszanie pracowników do płacenia łapówek, płacenia „danin” lub „prezentów” lub wpłacania datków na cele charytatywne

Spóźnianie się z płaceniem pracownikom

Przepisy ustawowe i wykonawcze określają, jak często pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie. Zasadniczo pracownicy wykonujący pracę fizyczną muszą otrzymywać wynagrodzenie raz w tygodniu, a wykonujący pracę biurową nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Jeśli Twój pracodawca regularnie płaci Ci z opóźnieniem, możesz być uprawniony do ustawowych kar równych kwotom zapłaconym z opóźnieniem. Dzieje się tak często w małych firmach budowlanych lub innych firmach usługowych, w których szefowie twierdzą, że sami nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, więc pracownicy muszą czekać. Pamiętaj, że nie jesteś partnerem swojego szefa w biznesie, a on nie dzieli się z Tobą zyskami. Jako pracownik nie musisz czekać, aż szef dostanie zapłatę.

Powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich sposobów wykorzystywania pracowników przez pracodawców.

WAŻNE:

W Nowym Jorku możesz odzyskać niewypłacone wynagrodzenie za okres do sześciu (6) lat (w innych stanach i zgodnie z prawem federalnym do trzech (3) lat) od dnia, w którym wynagrodzenie to było należne. Tak więc z każdą mijającą wypłatą możesz tracić możliwość odzyskania należnego wynagrodzenia.

Możesz odzyskać niewypłacone wynagrodzenie i inne odszkodowania, nawet jeśli:

 • nie masz pozwolenia na pracę ani zielonej karty
 • nie masz kopii czeków, które otrzymałeś
 • zapłacono ci gotówką
 • byłeś zmuszony płacić łapówki, aby zachować pracę
 • właściciel zamknął firmę
 • firma ogłosiła upadłość

Skontaktuj się z Robertem Wiśniewskim już dziś i otrzymaj konsultację za darmo. Konsultacje i ocena przypadku jest poufna.

Robert Wisniewski, PC

Niezaplacone zarobki

17 State Street, Suite 820
New York, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 212-267-2102 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!