KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 20 marca, 2023   I   09:31:17 PM EST   I   Joachima, Kiry, Maurycego
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Postępowanie administracyjne Polska-USA. Pomoc polskiego adwokata Teofila Głębockiego

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny
19 lutego, 2023

Postępowanie administracyjne Polska-USA. Pomoc polskiego adwokata Teofila Głębockiego

Moja Kancelaria prowadzi też postępowania administracyjne obywateli polskich i amerykańskich pokrzywdzonych decyzjami administracyjnymi w sprawach zabranego mienia.

Postępowanie administracyjne obejmuje swym zakresem rozstrzyganie sporów między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i innymi orbanami państwowymi, które powołane są do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych, jak również w sprawach wydawania zaświadczeń i postępowaniach w sprawach skarg i wniosków. Ponadto kodeks postępowania administracyjnego reguluje nakładanie lub wymierzanie kar administracyjnych oraz reguluje też tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

Przepisy kpa nie mają zastosowania do osób korzystających z przywilejów dyplomatycznych i konsularnych.

Rodzaje postępowań:

 • ogólne,
 • w sprawach ustalenie własności,
 • w sprawach nakładania kar pieniężnych,
 • w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • w sprawach skarg i wniosków,
 • z zakresi europejskiej współpracy administracyjnej,
 • w sprawach petycji,
 • w sprawach podatkowych,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Organy wyższego stopnia:

 • samorządowe kolegium odwiławcze,
 • wojewoda,
 • inne organu nadrzędne lub ministrowie,
 • organizacje społeczne – ich statutowe organy nadrzędne lub organ państwowy sprawujący nadzór.

Strony mogą działać samodzielnie lub przez pełnomocników.

Do postępowań mogą przystępować: organizacje społeczne, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i inni uczestnicy na prawach strony.

Strony niezadowolone z rozstrzygnięć administracyjnych, mogą składać pozwy do Sądów Administracyjnych po wyczerpaniu drogi w postępowaniu odwoławczym.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Sprawy w Polsce

19 Rodgers Place
Clifton, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-977-2271 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki