KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 24 czerwca, 2024   I   12:38:26 AM EST   I   Danuty, Jana, Janiny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU 2024

Polish & Slavic Federal Credit Union
22 stycznia, 2024

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU 2024

Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej zaprasza Członków Naszej Unii spełniających wymagane kwalifikacje i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań.

Członkowie, którzy chcą ubiegać się o tę funkcję, powinni przesłać Komisji Nominacyjnej życiorys i opis swojego zainteresowania objęciem stanowiska dyrektora PSFCU nie później niż do godziny 19:00 w środę 31 stycznia 2024 r. pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net, faksem na numer (973) 808-3217 lub pocztą tradycyjną na adres:

Komitet Nominacyjny,
Polish & Slavic FCU,
100 McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222.

Komitet Nominacyjny ogłosi nazwiska nominowanych kandydatów 18 lutego 2024 r. lub później.
Kandydaci powinni być przygotowani do podjęcia obowiązków dyrektora PSFCU , które obejmują przygotowywanie i uczestnictwo w comiesięcznych i specjalnych spotkaniach, kształtowanie polityki PSFCU, definiowanie jej celów i zadań, wdrażanie celów planu strategicznego oraz realizację jej misji i wizji.

PSFCU Przyjęła kryteria kwalifikacyjne dla członków, którzy chcą służyć w jej Radzie Dyrektorów, których kopię można uzyskać tutaj, wysyłając prośbę na adres: elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 wew. 6229. Kryteria te wymagają, między innymi, aby kandydat był członkiem PSFCU w dobrym stanie, był skłonny poddać się sprawdzeniu przeszłości, i być zabezpieczony przez PSFCU's ubezpieczyciela. Ponadto kandydaci muszą wyrazić zgodę na umieszczenie swojego nazwiska w nominacji i przyjęcie urzędu, jeśli zostaną wybrani.

Komitet Nominacyjny:
Zygmunt Bielski, Piotr Nozka, dr Marek Rudnicki, Leszek Wojtkowski, Barbara Zawłocka

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, PSFCU

Banki, Unie Kredytowe

100 Mcguinness Boulevard
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 800-297-2181 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki