KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 lipca, 2024   I   03:13:34 PM EST   I   Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie Banku Pekao SA

03 czerwca, 2009

Warszawa, 1 Czerwca 2009 r. Bank Pekao SA wprowadza do oferty nowe produkty inwestycyjne - Certyfikaty Strukturyzowane Rynku Surowców i Rynku Amerykańskiego.

Subskrypcja,  przygotowana we współpracy z Domem Maklerskim Pekao, potrwa do 25 czerwca 2009 r. Oba produkty dają 100% ochronę zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji, a jednocześnie szansę na osiągniecie zysków przewyższających oprocentowanie lokat. 

Najnowsza subskrypcja Certyfikatów Strukturyzowanych Pekao daje Klientom możliwość inwestycji w dwie całkowicie inne klasy aktywów, które mogą być bardzo dobrym sposobem na dywersyfikacje portfela inwestycyjnego. Konstrukcja produktu strukturyzowanego daje pewność ochrony 100 proc. zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji, a jednocześnie oferuje wysoki potencjał wzrostu w oparciu o rynek surowców lub rynek akcji amerykański.

- Certyfikaty strukturyzowane to z pewnością „produkt na miarę obecnych czasów", gdyż dzięki 100 proc. ochronie kapitału oferują Klientom tak bezcenne dziś poczucie bezpieczeństwa. W ostatnim okresie rynki finansowe charakteryzuje duża zmienność, połączona ze znaczną obniżką wartości głównych indeksów giełdowych. Może to być dobry moment na zakup przecenionych aktywów. Jednocześnie panująca niepewność, co do przyszłej kondycji światowej gospodarki sprawia, że inwestorzy są zdecydowanie bardziej konserwatywni i ostrożni niż w ubiegłych latach - tłumaczy Mateusz Gołąb, Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego, nadzorujący rozwój produktów inwestycyjnych w Banku Pekao SA. - Dlatego obserwujemy rosnące zainteresowanie Klientów produktami, które z jednej strony dają szansę na zyski przewyższające oprocentowanie lokat, a jednocześnie zapewniają Klientowi ochronę środków. Jestem przekonany że nasza nowa propozycja inwestycyjna spotka się z dużymzainteresowaniem ze strony Klientów - dodaje Mateusz Gołąb.

Inwestycja w Certyfikat Rynku Surowców daje szansę na osiągniecie zysków, które zależeć będą od zachowania indeksów surowców rolnych i metali przemysłowych (nikiel i aluminium). Aluminium i nikiel są metalami powszechnymi w naszym codziennym życiu, a popyt na nie uzależniony jest przede wszystkim od kondycji światowej gospodarki. Surowce rolne używane są przede wszystkim do produkcji żywności i coraz bardziej popularnych biopaliw. Ostatnia przecena spowodowała, że ceny metali, a także surowców rolnych są na względnie niskim poziomie i może to być dobry moment na rozpoczęcie inwestycji na tych rynkach. Koniec inwestycji przypada na 29.06.2012 r.

Certyfikat Rynku Amerykańskiego pozwala na inwestycje w akcje reprezentowane przez indeks S&P500. Z uwagi na skład firm z wielu różnych sektorów gospodarczych, postrzegany jest jako barometr amerykańskiej gospodarki. Ostatnia przecena na rynku akacji spowodowała, że ich ceny mogą wydawać się atrakcyjne. Wykup certyfikatów nastąpi w dniu  30.06.2011 r.
W tym roku Bank Pekao SA przeprowadził już subskrypcję 2 produktów strukturyzowanych kierowanych głównie do Klientów zamożnych. Certyfikaty Strukturyzowane Rynku Złota i Rynku Chińskiego.

Subskrypcja  Certyfikatów Strukturyzowanych Rynku Surowców i Rynku Amerykańskiego  potrwa do 25 czerwca 2009 r. Bank prowadzi dystrybucję produktu wspólnie z Domem Maklerskim Pekao. Sprzedaż prowadzona jest w ponad 686 wybranych placówkach Banku, w których funkcjonują Punkty Przyjmowania Zleceń (PPZ) DM Pekao - sieć placówek Banku, w których dystrybuowane są Certyfikaty rozszerzona została o blisko 300 PPZ w stosunku do poprzednio prowadzonych subskrypcji. Minimalna kwota inwestycji to 5000zł, czyli 5 certyfikatów. Okres inwestycji - 3 lata, w przypadku inwestycji w surowce i 2 lata w przypadku inwestycji w akcje amerykańskie z możliwością wcześniejszego odkupu certyfikatu przez Bank w cyklach tygodniowych. Opłata dystrybucyjna to tylko max. 1,2% - Certyfikat Rynku Amerykańskiego lub max. 1,5% - Certyfikat Rynku Surowców. Dodatkowe informacje dla Klientów, w tym pełna lista placówek prowadzących dystrybucję) dostępne są na stronach www.pekao.com.pl oraz na infolinii DM Pekao.