KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 1 października, 2022   I   02:01:32 AM EST   I   Heloizy, Igora, Remigiusza
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Świadczenia Emerytalne Social Security - Fairness Act of 2021, H.R. 82 i S.1302

Polish American Strategic Initiative     28 kwietnia, 2021

Świadczenia Emerytalne Social Security - Fairness Act of 2021, H.R. 82 i S.1302

Obecnie obowiązująca Ustawa o Ubezpieczeniach Społecznych (U.S. Social Security Act) zawiera dwa zapisy, które mogą wpływać na zmniejszenie świadczeń emerytalnych legalnych imigrantów w USA. Zapisy te znane są jako: Windfall Elimination Provision (WEP) i Government Pension Offset (GPO).

 Zapisy WEP są niesprawiedliwe w stosunku do imigrantów legalnie przebywających w USA, którzy wypracowali emerytury nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też wcześniej w innych krajach.

Legalni imigranci pracujący w Stanach Zjednoczonych, tak jak większość amerykańskich pracowników, są uprawnieni, po przepracowaniu wymaganego minimum czasu, do pobierania zasiłku emerytalnego (tzw. Social Security). Niestety jednak gdy osoba taka otrzymuje emeryturę wypracowaną w Stanach Zjednoczonych, oraz emeryturę przysługującą mu z racji lat przepracowanych w innym kraju, amerykański system emerytalny traktuje to jako nieuzasadniony, nadmierny zysk i obniża świadczenia należne takiej osobie w USA. W rezultacie, wielu imigrantów, mimo otrzymywania - przeważnie bardzo skromnych emerytur w dwóch krajach - znajduje się poniżej progu ubóstwa. Sytuacja ta dotyczy nie tylko nas, Polaków.

Od lat podejmowane są próby nowelizacji przepisów i wprowadzenia systemu gwarantujacego bardziej sprawiedliwe traktowanie emerytów, systemu w którym emerytura wypracowana poza granicami USA nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku emerytalnego należnego w Stanach Zjednoczonych.

W roku 2020 PASI koncentrowało swoje wysiłki lobbingowe w Kongresie USA, między innymi, na nowelizacji Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych (Social Security Act) i eliminacji z tej ustawy zapisów związanych z „Windfall Elimination Provision” (WEP) i „Government Pension Offset” (GPO), czyli odpisów rzekomo „nieuzasadnionych, nadmiernych zysków”.

PASI apelowało i apeluje do organizacji polonijnych o włączenie się do wspólnej akcji w tej sprawie.

Social Security Fairness Act of 2021, Bill H.R.82 & S.1302

PASI popiera obecny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach emerytalnych, znany w Izbie Reprezentantów (117-ty Kongress USA) jako Ustawa H.R. 82 i S.1302 lub the Social Security Fairness Act of 2021. Proponowana ustawa, podobnie jak i nieprocedowana wcześniej ustawa H.R.141 i S.521 (116-ty Kongress USA) eliminuje odliczanie od amerykańskich świadczeń emerytalnych części emerytur wypracowanych przez legalnych imigrantów wcześniej w innych krajach. Projekt dotyczy również świadczeń emerytalnych około 1.2 milionów Amerykanów: pracowników federalnych i pracowników administracji stanowych i lokalnych w 26 stanach (nauczycieli, policjantow, strażaków i kolejarzy, etc), którzy traktowani są podobnie do wyżej wymienionych imigrantów.

W Izbie Reprezentantów proponowana nowelizacja spotkała się już z poparciem przynajmniej 133 kongresmanów (co-sponsors) (w dniu . Senat nie podjął jeszcze niestety żadnych działań w tej sprawie. PASI popiera Ustawę H.R.82, monitoruje postępy w jej procedowaniu i zachęca organizacje polonijne i osoby prywatne do kontaktu z PASI i do przyłączenia się do naszej akcji lobbyingowej w Kongresie USA w powyższej sprawie. https://www.joinpasi.org/

Tel: 310-291-2681 president@joinpasi.org

Żeby dowiedzieć się więcej o H.R. 82, odwiedź https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/82?s=1&r=9 i www.joinpasi.org/Issues

Polish American Strategic Initiative