KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 15 kwietnia, 2021   I   02:10:21 PM EST   I   Adolfiny, Odetty, Wacława
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Czy muszę płacić czynsz mojemu rodzeństwu jeśli mieszkałem w domu zmarłego ojca?

Joanna Gwozdz, Esq.
06 marca, 2021

Czy muszę płacić czynsz mojemu rodzeństwu jeśli mieszkałem w domu zmarłego ojca?

Piotr nigdy nie miał dobrego kontaktu ze swoimi przyrodnimi siostrami. Potyczki w dzieciństwie przerodziły się w konflikty dorosłych, które przeszły w wyobcowanie. W późniejszym życiu pozostawali w relacji rodzinnej tylko dzięki ojcu, który scalał rozbitą rodzinę. Po śmierci ojca, Stanisława, jego córki, Krystyna i Grażyna, zostały wyznaczone na współzarządzających majątkiem ojca. Dom, w którym Piotr mieszkał zarówno przed, jak i po śmierci Stanisława, został sprzedany.

Siostry przedstawiły bratu rozliczenie ze sprzedaży domu, informując o wydatkach i sumie do podziału na trójkę rodzeństwa. Po przejrzeniu rozliczeń, Piotr był zaskoczony, ponieważ dowiedział się, że siostry jako administratorzy spadku ojca, chciały obciążyć go opłatą za użytkowanie i zajmowanie domu ich ojca. Krystyna wraz z Grażyną, chciały zmniejszyć udział w spadku Piotra o prawie $200,000. Generalnie, chciały pobrać czynsz od brata za czas jego zamieszkania w domu ojca.

Piotr mieszkał w domu swojego ojca przez kilka lat po jego śmierci. Piotr nie był pewny, czy żądana zapłata jest uzasadniona, więc zatrudnił prawnika do pomocy w obronie swoich interesów w związku z majątkiem ojca. Problem polegał na tym, czy Piotr, jako spadkobierca posiadający udziały w domu zmarłego ojca, był odpowiedzialny za użytkowanie i zajmowanie nieruchomości, czyli zasadniczo czy był zobowiązany do płacenia czynszu?

Ogólna zasada jest taka, że w przypadku gdy nieruchomość stanowi wspólną własność, każdy współwłaściciel może zajmować nieruchomość bez ponoszenia opłaty za zajmowanie oraz użytkowanie, chyba że współwłaściciel zajmujący nieruchomość ingeruje w prawa użytkowania współwłaścicieli, którzy nie zamieszkują nieruchomości. Trójka rodzeństwa, stała się wspólnikami na mocy ich statusu spadkobierców majątku po śmierci ojca.

Fakt, że Krystyna z Grażyna były administratorami, nie zmieniał faktu, że były one również współwlascicielami. Ponadto, siostry musiałyby przedstawić znaczące dowody na to, że brat ingerował w ich użytkowanie. Uznając siłę argumentacji ze strony Piotra, Krystyna z Grażyną zgodziły się na ugodę, dzięki której Piotr był w stanie odzyskać prawie cała żądaną sumę przez siostry.

Z pomocą swoich prawników Piotr podkreślił słabości kontrargumentu sióstr (administratorów) i pomimo relacji między stronami jako najemca / administrator, pozostali oni współwłascicielami, a zatem zasada ogólna nadal obowiązywała. Aczkolwiek, jeśli jeden właściciel ingeruje w prawa innego właściciela, „wyparty” (“ousted”) właściciel może mieć prawo do czynszu.

"Ouster", czyli ingerencja w prawa współwłascicieli do korzystania z nieruchomości, może być ustalana na różne sposoby. Nie musisz wyrzucać wspólnika na chodnik. Ouster można wywnioskować z okoliczności. Na przykład uzyskanie tytułu prawnego do całej nieruchomości w wyniku oszustwa (takiego jak podrobiony akt własności) lub bezprawnego wymuszenia, prowadzi do takiej sytuacji. Zmiana zamków, czy odmowa udostępnienia dostępu są dowodem ingerencji w prawa współwłaścicieli. Ponadto, w przypadku gdy administrator spadku zarządza nieruchomością jako majątkiem po śmierci, np. pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku zmarłego, współwłaściciel może odpowiadać finansowo za jego użytkowanie i zajmowanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowazeniu sprawy spadkowej lub masz pytania z zakresu administracji spadku bądz dziedziczenia, skontaktuj się z Mec. Joanna Gwóźdź.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ