KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 19 stycznia, 2021   I   03:12:55 PM EST   I   Erwiny, Henryka, Mariusza
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Zmiany dotyczące podróżnych ubezpieczeń medycznych obowiązujące od 1 grudnia

03 grudnia, 2020

Zmiany dotyczące podróżnych ubezpieczeń medycznych obowiązujące od 1 grudnia

1 grudnia 2020 r. zmieniły się warunki, jakie musi spełniać podróżne ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców ubiegających się o wydanie wizy do Polski, o czym poinformowała Ambasada RP w Waszyngtonie.

Podróżne ubezpieczenie medyczne spełnia nowe wymagania, jeżeli:

 • przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela na kwotę ubezpieczenia min. 30 tys. EUR;
 • jest ważne przez cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP;
 • pokrywa wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu cudzoziemca na tym terytorium w przypadku: koniecznej podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebnej pilnej pomocy medycznej, nagłego leczenia szpitalnego, śmierci,

a ubezpieczyciel:

 • zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego tych świadczeń – na podstawie wystawionego rachunku;
 • zapewnia całodobową usługę centrum alarmowego, które przyjmuje zgłoszenia zdarzeń podlegających odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Jeżeli ubezpieczyciel nie ma siedziby lub oddziału w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP, PCz UE, PCz EFTA – strony umowy o EOG lub w Szwajcarii, musi spełniać dodatkowe warunki, tj.:

 • publikować wyniki audytu swojej działalności; audyt powinien być wykonany przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy i wskazywać na rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium RP;
 • publikować (co najmniej w okresach półrocznych) dane na temat sumy zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jest umieszczona na stronie internetowej MSZ

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ