KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:52:22 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Spokojny wzrost pod ochrona - nowy fundusz Pioneer Pekao TFI w Banku Pekao SA

25 kwietnia, 2009

W oddziałach Banku Pekao SA pojawił się nowy fundusz inwestycyjny - Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO. Jest to produkt działający w oparciu o specjalną strategię zabezpieczenia portfela przed ewentualnymi stratami, który jednocześnie pozwala na udział we wzrostach na rynku polskich akcji. Quasi-subskrypcja produktu potrwa do 20 maja br.

Polityka inwestycyjna funduszu Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO oparta będzie na dwóch głównych elementach  - części obligacyjnej i części akcyjnej. Część obligacyjna portfela służy ochronie wartości aktywów zainwestowanych przez klienta, a część akcyjna (do 50% aktywów Funduszu) ma zapewnić wypracowanie zysku tak, aby cena jednostki uczestnictwa była jak najbardziej korzystna na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Fundusz może lokować środki przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz denominowane w PLN dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Istotną cechą funduszu jest specjalna strategia zabezpieczania portfela. Gdy wartość rynkowa akcji rośnie, fundusz zwiększa ekspozycję na te instrumenty i redukuje ekspozycję na obligacje. W trakcie zniżki cen akcji, mechanizm zadziała w drugą stronę, redukując ekspozycję na akcje nawet do 0% na korzyść obligacji. Dzięki temu klient może liczyć na ochronę minimum 100 proc. wartości jednostki z pierwszego dnia okresu rozliczeniowego na jego koniec. Strategia funduszu przewiduje również zastosowanie mechanizmu „zamykania" zysków - wypracowywane zyski będą stopniowo akumulowane w okresie działania funduszu, aby zabezpieczyć uczestnika przed ewentualnymi późniejszymi spadkami na GPW.

- Wprowadzanie do oferty kolejnych produktów z ochroną kapitału to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów zgłaszane w obliczu aktualnej sytuacji na rynkach finansowych - mówi Mateusz Gołąb, Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego, odpowiedzialny za rozwój produktów inwestycyjnych w Banku Pekao SA. - Nasza oferta skierowana jest do osób planujących średnio i długoterminową inwestycję, którym zależy na płynności i chcą inwestować swoje oszczędności na rynku akcji, ale po doświadczeniach ostatnich miesięcy obawiają się poniesienia straty. To doskonała propozycja dla tych, którzy szukają potencjału wyższych zysków niż oprocentowanie lokat, i którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Minimalna wartość inwestycji to 1 000 zł, każda następna minimalna wpłata - 500 zł. Pierwszy okres rozliczeniowy potrwa do 20 maja br. Drugi rozpocznie się tego samego dnia i potrwa 3,5 roku. To właśnie w tym drugim i kolejnych okresach Fundusz Zmiennej Alokacji SFIO będzie stosował strategie ochrony kapitału dążąc do zabezpieczenia na koniec okresu ochronnego wartości jednostki uczestnictwa z dnia rozpoczynającego dany okres rozliczeniowy. Jednostki Funduszu wyceniane są w każdym dniu notowań odbywających się na GPW w Warszawie, dzięki czemu klient codziennie ma informacje o wycenie swojej inwestycji. Zlecenie wycofania środków może złożyć w każdym dniu roboczym.

Prospekt Informacyjny oraz Skrót Prospektu Informacyjnego dostępne są na stroniehttp://www.pioneer.com.pl/

Magdalena Załubska-Król
Zastępca Rzecznika Prasowego ds. Produktowych
Bank Pekao SA