KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 24 czerwca, 2024   I   12:14:13 AM EST   I   Danuty, Jana, Janiny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Wypłata z kont emerytalnych w USA w czasach bezrobocia

Elżbieta Baumgartner - Poradnik "Sukces"
18 września, 2020

W Stanach Zjednoczonych przez koronawirusa jest obecnie większe bezrobocie niż w czasach Wielkiej Depresji, największe w historii tego kraju. Dla wielu naszych czytelników ratunkiem w finansowej opresji może być skorzystanie z pieniędzy uskładanych na koncie emerytalnym. Warto wiedzieć, że ustawa stymulacyjna - Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) z 27 marca 2020 roku - zmieniła niektóre przepisy.

 

Wypłata z kont emerytalnych

Przedwczesna likwidacja kont emerytalnych nie jest rekomendowana, bo mają one służyć zabezpieczeniu naszej przyszłości. Niemniej w uzasadnionych okolicznościach dobrze wiedzieć, że mamy do nich dostęp.
Dotychczasowe zasady: Od środków wyjętych z kont emerytalnych (IRA, SIMPLE IRA, 401(k), Keogh itp.) trzeba zapłacić podatek dochodowy oraz 10 proc. kary, jeżeli właściciel nie ukończył jeszcze 59.5 roku życia (early distribution penalty). Podatek może nie być wysoki, jeżeli w danym roku z powodu bezrobocia miałeś niski dochód. W kilku okolicznościach jesteś zwolniony od 10-procentowej kary, np.: w razie niepełnosprawności, śmierci oraz gdy przeznaczysz środki na zakup pierwszego domu (do 10,000 dol.), pokrycie kosztów medycznych, wyższej edukacji. CARES Act wprowadził nowe zwolnienie zwane „coronavirus-related distributions”.

Więcej: https://www.irs.gov/retirement-plans/plan-participant-employee/retirement-topics-tax-on-early-distributions.

Jak jest do końca 2020 roku

Ustawa stymulacyjna CARES Act wniosła sporo ułatwień dających nam w potrzebie dostęp do naszych emerytalnych pieniędzy. Oto zasady, które dotyczą kont IRA (SIMPLE IRA, SEP IRA) od 1 stycznia do końca roku 2020.

 • Wypłaty z IRA do 100,000 dol. w wieku poniżej 59 i pół roku nie są obłożone 10-procentową karą (early withdrawal penalty).
 • Wypłaty nie przekraczające 100,000 dol. mogą być zgłoszone do IRS jako przychód rozłożony na trzy lata.
 • Wypłaty z IRA do 100,000 dol. mogą zostać zwrócone w przeciągu trzech lat i żaden podatek ani kara należeć się wtedy nie będzie.
 • Minimalne obowiązkowe dystrybucje (Required Minimum Distributions (RMD) z kont emerytalnych nie są wymagane w roku 2020.

Ostatnia zasada dotyczy wszystkich osób, które są zobowiązane do RMD, ale trzy pozostałe przywileje należą się tylko osób dotkniętych skutkami epidemii.

Kto jest „dotknięty przez skutki koronawirusa”

Twoja wypłata z konta IRA będzie wolna od 10-procentowej kary, a podatki rozłożone na 3 lata, jeżeli spełnisz któryś z następujących warunków:

 • Stwierdzono u ciebie chorobę COVID-19 stosując test zatwierdzony przez Centers for Desease Control (CDC).
 • Stwierdzono COVID-19 u twego małżonka lub dziecka stosując zatwierdzony test.
 • Doświadczyłeś trudności w rezultacie kwarantanny, zwolnienia z pracy, zredukowanych godzin, konieczności opieki nad dzieckiem, którego szkoła została zamknięta, zamknięcia albo redukcji godzin twojego biznesu spowodowanych epidemią koronawirusa.

Skoro zamknięte zostały szkoły i przedszkola w większości kraju, nastąpiło wielkie bezrobocie, to do końca tego roku większość z nas któryś z tych warunków spełni.

Spłata podatków przez trzy lata

Jeżeli spełnisz któryś z powyższych warunków, wolno ci wypłacić w roku 2020 do 100,000 dol. ze swojego emerytalnego konta bez kary, a podatki rozłożyć na trzy kolejne lata.

Kiedy zapłacić podatki do wypłaconych środków? W roku, w którym uzyskasz jak najmniejszy przychód, żeby zminimalizować podatki. Masz przed sobą kilka opcji. Jeżeli straciłeś pracę w tym roku i masz niewielki przychód, może warto uregulować należność rozliczając się za rok 2020. Możesz też deklarować rok po roku po jednej trzeciej wypłaconej kwoty. Zauważ, że gdybyś odzyskał pracę i zacisnął pasa, to mógłbyś skorzystać z przywileju oddania środków z powrotem na konto w przeciągu trzech lat. Wtedy podatków nie zapłacisz żadnych, a środki wrócą na emerytalne konto i będą nadal rosły. Czytaj dalej.

Pożyczka z konta IRA na trzy lata

Łatwo podjąć pieniądze z emerytalnego konta, ale trudno je wpłacić, bowiem istnieją roczne limity: dla IRA jest to 6,000 dol. rocznie plus 1,000 dla osób po pięćdziesiątce. Doradcy finansowi odradzają przedwczesną likwidację kont emerytalnych, bowiem mają one zapewnić dostatnią starość, a nie służyć łataniu dziur w budżecie. Lepiej sięgnąć po środki z innych źródeł, a nawet pożyczyć, by swoje oszczędności emerytalne zostawić nietknięte. Szczególnie, że spadła giełda, a wraz z nią wartość naszych akcji czy funduszy powierniczych.

Być może uda ci się wrócić do pracy, nawet dostać podwyżkę, i emerytalnych oszczędności wcale nie potrzebować. W takiej sytuacji dobrze wiedzieć, że wypłacone kwoty wolno ci zwrócić na swoje konto IRA w przeciągu trzech lat. Środki wypłacone z konta emerytalnego w 2020 roku z powodu epidemii COVID-19, a zwrócone na konto emerytalne w przeciągu trzech lat, traktowane są jak przelane z jednego konta emerytalnego na drugie (rollover), czyli nie będą obłożone podatkami dochodowymi ani karą za wczesną likwidację (early withdrawal penalty).

„Pożyczka” z konta IRA na 60 dni

Nie każdy wie, że prawo od dawna pozwala na wypłaty z konta IRA bez kary i zobowiązań podatkowych, jeżeli zwróci się pieniądze przed upływem 60 dni. Niektórzy nazywają to 60-dniową pożyczką z konta IRA, ale właściwie jest to luka w przepisach, mająca na celu umożliwienie przeniesienie funduszy na konto IRA w innej instytucji.

Pułapka: Bank zechce potrącić ci 20 proc. od podjętej kwoty i posłać ją do skarbu państwa jako zaliczkę podatkową. Gdy za dwa miesiące zwrócisz pieniądze, będziesz musiał dopłacić owe 20 proc. z własnej kieszeni, w przeciwnym razie ubytek poczytany będzie jako przedwczesna dystrybucja (early withdrawal) obłożona podatkami i karą. Jak uniknąć zapłacenia 20-procentowej zaliczki? Jeżeli nie chcesz, by bank zaliczkę potrącił, to wystarczy wypełnić w banku formularz zwany IRA Withholding Election Form.

Sugestia: Jeżeli jesteś „dotknięty skutkami koronawirusa”, to korzystaj z możliwości pożyczenia środków z IRA na trzy lata. Jeżeli zechcesz, będziesz je mógł zwrócić przed tym terminem.

Dystrybucja z konta Roth IRA

Roth IRA oferuje łatwiejszy dostęp do oszczędności, bo wpłacone kwoty (deposits albo principal) są zawsze dostępne bez kary i bez podatków. Inaczej jest z przychodami (earnings) z konta (odsetki, dywidendy, przyrost kapitału) - możesz je wypłacić, jeżeli otworzyłeś to konto co najmniej pięć lat temu, a kary za wczesną likwidację nie zapłacisz, jeżeli zostałeś w roku 2020 dotknięty przez skutki epidemii (patrz powyżej). Więcej dowiesz się z książki poświęconej indywidualnym programom emerytalnym pt. „Amerykańskie emerytury” albo od swojego księgowego.

Poradnik Sukces, Elzbieta Baumgartner

Księgarnie


NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-224-3492 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki


Elżbieta Baumgartner
Autorka książek o profilu finansowym i konsumenckim, dostępnych
w polonijnych księgarniach i bezpośrednio od wydawcy: tel: 718-224-3492.
Księgarnia Poradnika "Sukces" >>>