KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 4 grudnia, 2021   I   09:34:10 AM EST   I   Barbary, Hieronima, Krystiana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Polski adwokat w Nowym Jorku, Ewa Pękalska prowadzi w Polsce sprawy Polaków z USA

Ewa M. Pękalska, Adwokat z Polski
21 września, 2021

Polski adwokat w Nowym Jorku, Ewa Pękalska prowadzi w Polsce sprawy Polaków z USA

Adwokat Ewa Pękalska zaprasza na konsultacje dotyczące spraw rodzinnych, cywilnych, karnych, administracyjnych i nieruchomości w Polsce

Prowadzi następujące sprawy:

Sprawy rodzinne:
• sprawy rozwodowe i o separacje
• sprawy o podział majątku wspólnego
• sprawy o alimenty na rzecz dzieci oraz na rzecz małżonka
• sprawy z zakresu Konwencji Haskiej o uprowadzenie dziecka za granicę

Sprawy cywilne:
• sprawy o własność i jego ochronę
• sprawy o zapłatę i odszkodowanie
• sprawy o stwierdzenie nabycia, podział i o odrzucenie spadku
• odwołanie umowy darowizny
• rozwiązanie umowy dożywocia
• sprawy egzekucyjne

Sprawy związane z obrotem nieruchomościami:
• ustalenia stanu prawnego nieruchomości
• wpisy do ksiąg wieczystych
• akty notarialne: kupno, sprzedaż, zamiana, darowizny
• umowy najmu, dzierżawy i użyczenia

Sprawy karne i karno-Skarbowe oraz administracyjne:
• na każdym etapie postępowania przed prokuraturą, sądami oraz organami administracji poświadczenia obywatelstwa polskiego
• wpisy adnotacji o rozwodach amerykańskich do USC
• wypisy i odpisy z rejestrów sądowych, geodezyjnych oraz z USC
• zaświadczenia o niekaralności, emerytury

Pekalska, Ewa M., adwokat

Sprawy rodzinne Rozwody I Sprawy w Polsce

776A Manhattan Avenue, Suite 104
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 917-912-9922 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki