KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 11 lipca, 2020   I   07:58:07 PM EST   I   Benedykta, Kariny, Olgi
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Kiedy można ubiegać się o świadczenia Social Security i jakie są potrzebne dokumenty

03 czerwca, 2020

Kiedy można ubiegać się o świadczenia Social Security i jakie są potrzebne dokumenty

Wniosek o świadczenia należy złożyć na około cztery miesiące przed terminem, w którym beneficjent chce rozpocząć pobieranie świadczeń. Osoby, które nie są jeszcze gotowe do przejścia na emeryturę, jednak zastanawiają się nad emeryturą w późniejszym okresie, powinny odwiedzić stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i skorzystać z informacyjnego planera emerytalnego na stronie www.socialsecurity.gov/benefits. Aby ubiegać się o rentę inwalidzką lub świadczenia dla członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci beneficjenta, należy złożyć wniosek niezwłocznie po nabyciu uprawnień. Wniosek o świadczenia można złożyć na stronie internetowej pod adresem www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.

Szybkie i proste oszacowanie świadczeń w oparciu o dokumentację Social Security dotyczącą zarobków beneficjenta można uzyskać na stronie www.socialsecurity.gov/estimator. Bardziej szczegółowe wyliczenie świadczeń można również uzyskać na stronie www.socialsecurity.gov/planners.

Co będzie potrzebne do ubiegania się o świadczenia

Osoby ubiegające się o świadczenia będą musiały dostarczyć określone dokumenty. Potrzebne dokumenty zależą od rodzaju świadczeń, o które ubiega się beneficjent. Szybkie dostarczenie dokumentów pomoże w szybszej wypłacie świadczeń. Należy dostarczyć oryginały dokumentów lub kopie poświadczone przez urząd wydający je - kserokopie nie będą przyjmowane.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku z powodu braku wszystkich potrzebnych dokumentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc w ich uzyskaniu.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o świadczenia z Social Security to między innymi:

 • karta Social Security (lub zarejestrowany numer karty);
 • akt urodzenia;
 • akty urodzenia dzieci i numery Social Security (jeśli wniosek składamy w ich imieniu);
 • potwierdzenie obywatelstwa amerykańskiego lub uregulowanego statusu imigracyjnego, jeśli wnioskodawca (lub dziecko) urodził się poza Stanami Zjednoczonymi;
 • akt urodzenia współmałżonka i jego/jej numer Social Security, jeśli ubiega się on/ ona o świadczenia na podstawie zarobków beneficjenta;
 • akt ślubu (w przypadku rejestracji na podstawie zarobków współmałżonka lub jeśli współmałżonek rejestruje się na podstawie zarobków beneficjenta);
 • dokumenty dotyczące zwolnienia ze służby wojskowej w przypadku osób, które odbyły taką służbę; oraz
 • ostatni formularz W-2 lub zeznanie podatkowe w przypadku osób samozatrudnionych.

W chwili składania wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany czy potrzebne są dodatkowe dokumenty.

Sposób wypłaty świadczeń

Świadczenia z Social Security muszą być odbierane drogą elektroniczną. Jednym ze sposobów na otrzymywanie świadczeń jest bezpośredni przelew na konto w instytucji finansowej. Bezpośredni przelew to prosty i bezpieczny sposób otrzymywania płatności. W chwili składania wniosku należy mieć przy sobie książeczkę czekową lub wyciąg z konta. Informacje te, a także numer identyfikacyjny instytucji finansowej, będą potrzebne, aby zapewnić przesyłanie miesięcznego świadczenia na właściwy rachunek.

Osoby, które nie mają konta w instytucji finansowej lub wolą otrzymywać zasiłki na przedpłaconą kartę debetową, mogą zarejestrować się w programie karty Direct Express®. Dzięki Direct Express® płatności są bezpośrednio przesyłane na konto karty. Kolejną opcją otrzymywania płatności jest konto do przelewów elektronicznych. To tanie, federalnie ubezpieczone konto zapewnia bezpieczeństwo i wygodę automatycznych płatności.

Kontakty z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online, telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń i ochrony finansowej milionom ludzi.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov. Można tam:

 • Otworzyć konto my Social Security. Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić przewidywane świadczenia na podstawie wyciągu pt. Social Security Statement, wydrukować zaświadczenie o należnych świadczeniach, zmienić dane konta depozytowego, zwrócić się o nową kartę Medicare, uzyskać nowy dokument SSA-1099/1042S itd.
 • Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową pomoc)” przy zakupach leków na receptę w ramach Medicare
 • Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare
 • Znaleźć teksty naszych publikacji
 • Uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania oraz
 • Wiele innych informacji!

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku. Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny, aby uzyskać informacje po polsku. Podczas załatwiania spraw w Social Security dostępni są tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy. Można korzystać z ich usług podczas rozmów telefonicznych i w naszych biurach.

Prosimy do nas zadzwonić

Osobom nie mającym dostępu do internetu oferujemy liczne zautomatyzowane usługi telefoniczne, czynne przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty, odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu prosimy o cierpliwość, ponieważ można wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości i dłużej czekać na odebranie połączenia. Chętnie Państwu służymy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące waszych świadczeń  Social Security radzimy skontaktować się z, mówiącym po polsku, księgowym lub doradcą finansowym.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ