KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 12 lipca, 2020   I   09:44:11 AM EST   I   Brunona, Jana, Wery
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Świadczenia Social Security dla rodziny

02 czerwca, 2020

Świadczenia Social Security dla rodziny

W chwili rozpoczęcia pobierania świadczeń emerytalnych lub renty inwalidzkiej z Social Security inni członkowie rodziny beneficjenta mogą być również uprawnieni do otrzymania świadczeń

Na przykład świadczenia mogą być wypłacane współmałżonkowi:

 • jeśli ma co najmniej 62 lata lub
 • w każdym wieku, jeśli opiekuje się dzieckiem beneficjenta (dziecko musi mieć mniej niż 16 lat lub być niepełnosprawne i zgodnie z dokumentacją beneficjenta uprawnione do świadczeń z Social Security).

Świadczenia mogą być również wypłacane dzieciom stanu wolnego, jeśli:

 • mają mniej niż 18 lat;
 • są w wieku od 18 do 19 lat, ale uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej w pełnym wymiarze czasu; lub
 • mają co najmniej 18 lat i są niepełnosprawne (niepełnosprawność musi się rozpocząć przed ukończeniem 22 lat).

W pewnych okolicznościach świadczenia mogą być również wypłacane pasierbom, wnukom, przybranym wnukom lub dzieciom adoptowanym. Osoby, które zostają rodzicami po rozpoczęciu pobierania świadczeń, powinny poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby można było zdecydować, czy dziecko kwalifikuje się do świadczeń.

Jakie świadczenia mogą otrzymywać członkowie rodziny?

Każdy członek rodziny może kwalifikować się do miesięcznego świadczenia, które wynosi maksymalnie połowę wysokości emerytury lub renty inwalidzkiej beneficjenta. Istnieje jednak limit całkowitej kwoty, jaką można wypłacić beneficjentowi i jego rodzinie. Obowiązują różne limity od około 150 do 180 procent emerytury lub renty.

Osoby rozwiedzione

W przypadku rozwiedzionych beneficjentów ich były współmałżonek może kwalifikować się do świadczeń w oparciu o zarobki beneficjenta. W niektórych sytuacjach współmałżonek może otrzymywać świadczenia nawet jeśli nie otrzymuje ich beneficjent. Aby zakwalifikować się do świadczeń, rozwiedziony współmałżonek musi: 

 • pozostawać w związku małżeńskim z beneficjentem przez co najmniej 10 lat;
 • być rozwiedziony z beneficjentem od co najmniej dwóch lat w przypadkach, gdy beneficjent nie złożył wniosku o świadczenia;
 • mieć co najmniej 62 lata;
 • być stanu wolnego; oraz
 • w zależności od okoliczności, nie może mu przysługiwać ani nie może być uprawniony do świadczenia w oparciu o własną pracę, które jest równe lub wyższe niż połowa pełnej kwoty zarejestrowanej w dokumentacji beneficjenta.

Świadczenia rodzinne (dla członków rodziny pozostałych przy życiu)

W chwili śmierci beneficjenta jego rodzina może być uprawniona do otrzymywania świadczeń, których wysokość będzie zależała od dochodów beneficjenta.

Członkowie rodziny, którzy mogą pobierać świadczenia, to wdowa lub wdowiec, którzy:

 • mają co najmniej 60 lat; lub
 • mają co najmniej 50 lat i są niepełnosprawni; lub
 • są w dowolnym wieku i opiekują się dzieckiem beneficjenta (dziecko musi mieć mniej niż 16 lat lub być niepełnosprawne i zgodnie z dokumentacją beneficjenta uprawnione do świadczeń z Social Security).

Dzieci beneficjenta mogą również otrzymywać świadczenia, jeśli nie są w związku małżeńskim i: • mają mniej niż 18 lat; lub

 • są w wieku od 18 do 19 lat, ale uczęszczają do szkoły podstawowej lub średniej w pełnym wymiarze czasu; lub
 • mają co najmniej 18 lat i są niepełnosprawne (niepełnosprawność musi się rozpocząć przed ukończeniem 22 lat).

Ponadto rodzice beneficjenta mogą otrzymywać świadczenia uzależnione od zarobków beneficjenta, jeśli co najmniej połowa dostępnego im wsparcia pochodziła od beneficjenta.

Jednorazowa płatność po śmierci

Jeśli beneficjent zdobył wystarczającą liczbę kredytów, po jego śmierci może również nastąpić jednorazowa wypłata w kwocie $255. Świadczenie to może zostać wypłacone współmałżonkowi lub małoletnim dzieciom, jeśli spełniają określone wymagania.

Jeśli beneficjent jest rozwiedziony i po śmierci zostawia byłego współmałżonka

Po śmierci rozwiedzionych beneficjentów ich byli współmałżonkowie mogą kwalifikować się do świadczeń rodzinnych, których wysokość będzie zależna od zarobków beneficjenta. Wymagania:

 • co najmniej 60 lat (lub 50 w przypadku osób niepełnosprawnych) i być współmałżonkiem beneficjenta przez co najmniej 10 lat; lub
 • dowolny wiek, jeśli opiekują się dzieckiem, które jest uprawnione do świadczeń zależnych od zarobków beneficjenta; oraz
 • brak uprawnień do świadczeń opartych na ich własnej pracy, które są równe lub wyższe niż pełna kwota ubezpieczenia podana w dokumentacji beneficjenta; oraz
 • nie mogą być aktualnie w związku małżeńskim, chyba że ponowny związek małżeński zawarli po ukończeniu 60 lat lub 50 lat w przypadku osób niepełnosprawnych.

Świadczenia wypłacane byłemu współmałżonkowi nie mają wpływu na stawki świadczeń dla innych członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci beneficjenta i otrzymujących świadczenia z tytułu jego zarobków.

UWAGA! Jeśli po śmierci beneficjenta były współmałżonek zawrze ponowny związek małżeński po ukończeniu 60 lat, może być uprawniony do otrzymywania świadczeń z Social Security w oparciu o pracę beneficjenta lub pracę nowego współmałżonka, w zależności od tego, które zarobki są wyższe.

Ile otrzymają członkowie rodziny pozostali przy życiu po śmierci beneficjenta?

Członkowie rodziny pozostali przy życiu po śmierci beneficjenta otrzymują procent podstawowego świadczenia beneficjenta z Social Security — ta kwota zwykle mieści się w zakresie od 75 do 100 procent dla każdej osoby. Istnieje jednak limit kwoty, jaką można wypłacić co miesiąc rodzinie beneficjenta. Obowiązują różne limity od około 150 do 180 procent wysokości świadczeń beneficjenta.

Kontakty z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online, telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń i ochrony finansowej milionom ludzi.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov. Można tam:

 • Otworzyć konto my Social Security. Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić przewidywane świadczenia na podstawie wyciągu pt. Social Security Statement, wydrukować zaświadczenie o należnych świadczeniach, zmienić dane konta depozytowego, zwrócić się o nową kartę Medicare, uzyskać nowy dokument SSA-1099/1042S itd.
 • Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową pomoc)” przy zakupach leków na receptę w ramach Medicare
 • Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare
 • Znaleźć teksty naszych publikacji
 • Uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania oraz
 • Wiele innych informacji!

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku. Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny, aby uzyskać informacje po polsku. Podczas załatwiania spraw w Social Security dostępni są tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy. Można korzystać z ich usług podczas rozmów telefonicznych i w naszych biurach.

Prosimy do nas zadzwonić

Osobom nie mającym dostępu do internetu oferujemy liczne zautomatyzowane usługi telefoniczne, czynne przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty, odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu prosimy o cierpliwość, ponieważ można wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości i dłużej czekać na odebranie połączenia. Chętnie Państwu służymy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące waszych świadczeń  Social Security radzimy skontaktować się z, mówiącym po polsku, księgowym lub doradcą finansowym.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ