KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 11 lipca, 2020   I   07:32:20 PM EST   I   Benedykta, Kariny, Olgi
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Renta inwalidzka w USA

01 czerwca, 2020

Renta inwalidzka w USA

Osoby niezdolne do pracy ze względu na stan fizyczny lub psychiczny, który prawdopodobnie będzie się utrzymywał przez co najmniej rok lub może zakończyć się śmiercią, mogą kwalifikować się do pobierania renty inwalidzkiej w ramach Social Security.

Zasady Social Security dotyczące niepełnosprawności różnią się od zasad obowiązujących w agencjach prywatnych i planach innych agencji rządowych. Zakwalifikowanie się do renty inwalidzkiej w ramach innej agencji lub programu nie oznacza, że   beneficjent jest uprawniony do otrzymywania renty inwalidzkiej z Social Security. Posiadanie oświadczenia od lekarza stwierdzającego niezdolność do pracy nie oznacza   automatycznych uprawnień do renty inwalidzkiej z Social Security. Więcej informacji o rencie inwalidzkiej z Social Security można znaleźć w Disability Benefits (Publication No. 05-10029-PO) (Renta inwalidzka)

(publikacja nr 05-10029-PO). Wniosek o rentę inwalidzką z Social Security można złożyć na stronie internetowej pod adresem www.socialsecurity.gov/benefits.

Osoby o niskich dochodach i niewielkich zasobach, w tym dzieci, jak też osoby niepełnosprawne mogą kwalifikować się do otrzymywania renty inwalidzkiej poprzez program Supplemental Security Income (SSI) (program uzupełniającej zapomogi rządowej). Więcej informacji na temat SSI można znaleźć w Supplemental Security Income (SSI) (Publication No. 05-11000-PO) (Uzupełniająca zapomoga rządowa) (publikacja  
nr 05-11000-PO).

Osoby, które staną się niezdolne do pracy, powinny możliwie jak najszybciej złożyć wniosek o rentę inwalidzką, ponieważ rozpatrzenie roszczenia zajmuje zazwyczaj kilka miesięcy. Roszczenie może zostać rozpatrzone szybciej, jeśli przy składaniu wniosku wnioskodawca będzie posiadał:

 • dokumentację medyczną i terminy leczenia poświadczone przez lekarzy, terapeutów, szpitale, przychodnie i pracowników socjalnych;
 • wyniki badań laboratoryjnych i innych testów;
 • nazwiska, adresy, numery telefonu i faksu swoich lekarzy, przychodni i szpitali;
 • nazwy wszystkich przyjmowanych leków;
 • nazwiska swoich pracodawców i zajęcia wykonywane przez ostatnich 15 lat.

Świadczenia mogą podlegać opodatkowaniu

Niektóre osoby pobierające świadczenia z Social Security będą musiały zapłacić od nich podatek. Około 40 procent obecnych beneficjentów ubezpieczeń społecznych płaci podatki od swoich świadczeń.

Podatki od świadczeń muszą płacić osoby, które składają federalne zeznanie podatkowe jako osoba indywidualna, a ich całkowity dochód wynosi ponad $25,000. Osoby składające wspólne zeznanie podatkowe mogą być zobowiązane do zapłacenia podatku, jeśli wspólnie ze współmałżonkiem osiągają całkowity dochód przekraczający $32,000. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Skarbowego pod bezpłatny numer 1-800-829-3676.

Kontakty z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online, telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń i ochrony finansowej milionom ludzi.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov. Można tam:

 • Otworzyć konto my Social Security. Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić przewidywane świadczenia na podstawie wyciągu pt. Social Security Statement, wydrukować zaświadczenie o należnych świadczeniach, zmienić dane konta depozytowego, zwrócić się o nową kartę Medicare, uzyskać nowy dokument SSA-1099/1042S itd.
 • Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową pomoc)” przy zakupach leków na receptę w ramach Medicare
 • Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką i świadczenia Medicare
 • Znaleźć teksty naszych publikacji
 • Uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania oraz
 • Wiele innych informacji!

Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku. Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny, aby uzyskać informacje po polsku. Podczas załatwiania spraw w Social Security dostępni są tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy. Można korzystać z ich usług podczas rozmów telefonicznych i w naszych biurach.

Prosimy do nas zadzwonić

Osobom nie mającym dostępu do internetu oferujemy liczne zautomatyzowane usługi telefoniczne, czynne przez cała dobę i we wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty, odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu prosimy o cierpliwość, ponieważ można wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości i dłużej czekać na odebranie połączenia. Chętnie Państwu służymy.

Uwaga. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące waszych świadczeń  Social Security radzimy skontaktować się z, mówiącym po polsku, księgowym lub doradcą finansowym.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ