KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 11 sierpnia, 2020   I   06:20:30 PM EST   I   Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Nie tylko dla seniorów w Ameryce. Co należy wiedzieć na temat Social Security?

30 maja, 2020

Nie tylko dla seniorów w Ameryce. Co należy wiedzieć na temat Social Security?

Świadczenia z Social Security zastępują część zarobków z chwilą przejścia na emeryturę, niezdolności do pracy lub śmierci. Wysokość świadczeń zależy od zarobków uzyskanych podczas wszystkich lat pracy. Wyższe zarobki w całym okresie życia zapewniają wyższe świadczenia. Jeśli pracownik przez kilka lat nie pracował lub uzyskiwał niskie zarobki, kwota świadczenia może być niższa niż w przypadku ciągłego zatrudnienia.

Świadczenia emerytalne

Wybór terminu przejścia na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Jeśli pracownik zdecyduje się przejść na emeryturę po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, otrzyma pełną kwotę świadczenia. Kwota świadczenia zostanie obniżona, jeśli pracownik przejdzie na emeryturę przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. 

Pełny wiek emerytalny

Dla osób urodzonych w latach 1943 do 1960 wiek, w którym wypłacane są pełne świadczenia emerytalne, stopniowo wydłuża się do 67 lat. W roku 2018 osoby urodzone w r. 1951 lub wcześniej są już uprawnione do otrzymywania pełnych świadczeń Social Security. W poniższej tabeli można sprawdzić swój pełny wiek emerytalny.

UWAGA! Mimo że pełny wiek emerytalny wydłuża się, o świadczenia Medicare nadal należy ubiegać się trzy miesiące przed swoimi 65. urodzinami. Osoby, które zrobią to później, mogą zapłacić więcej za ubezpieczenie medyczne Medicare (Część B) i ubezpieczenie z refundacją kosztów leków na receptę (Część D).

Późniejsza emerytura

W przypadku osób, które zdecydują się opóźnić otrzymywanie świadczeń poza swój pełny wiek emerytalny, świadczenia zostaną zwiększone o określony procent, w zależności od roku urodzenia. Procent ten będzie automatycznie dodawany co miesiąc, od chwili osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego do momentu rozpoczęcia pobierania świadczeń, lecz nie dłużej niż do ukończenia 70 lat życia. Więcej informacji o kredytach związanych z późniejszą emeryturą można uzyskać na stronie
www.socialsecurity.gov/planners/retire/delayret.html
.

Wcześniejsza emerytura

Świadczenia emerytalne można zacząć pobierać już w wieku 62 lat. W razie wcześniejszego rozpoczęcia pobierania świadczeń zostają one obniżone o około pół procenta za każdy miesiąc, za który beneficjent zacznie pobierać świadczenia przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. Na przykład, jeśli pełny wiek emerytalny to 66 lat i 4 miesiące, a beneficjent zacznie pobierać emeryturę z Social Security w wieku 62 lat, otrzyma tylko 73.3 procent swojego pełnego świadczenia.

UWAGA! Obniżka będzie większa w kolejnych latach wraz z wydłużaniem się pełnego wieku emerytalnego.

Osoby pracujące i pobierające świadczenia

Można pracować i nadal pobierać świadczenia emerytalne. Zarobki uzyskiwane począwszy od miesiąca, w którym beneficjent osiągnie pełny wiek emerytalny, nie spowodują obniżenia jego świadczeń z Social Security. Kontynuowanie pracy po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego może zwiększyć wysokość świadczeń. Jeśli jednak zarobki przekroczą określone limity za miesiące przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego, świadczenia zostaną obniżone.

W przypadku osób, które pracują i zaczną pobierać świadczenia przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego, od wysokości świadczeń odejmowany jest jeden dolar za każde dwa dolary zarobków uzyskiwanych powyżej rocznego limitu. Na rok 2018 limit wynosił $17,040.

W roku, w którym beneficjent osiąga pełny wiek emerytalny, jego świadczenia są obniżane o jednego dolara za każde trzy dolary zarobione powyżej rocznego limitu ($45,360 w 2018 r.) aż do miesiąca, w którym osiągnie pełny wiek emerytalny.

Po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego można nadal pracować, a świadczenia Social Security nie zostaną obniżone bez względu na wysokość zarobków.

Więcej informacji o tym, jak praca wpływa na wysokość świadczeń można znaleźć w publikacji How Work Affects Your Benefits (Publication No. 05-10069-PO) (Jak praca wpływa na wysokość świadczeń) (publikacja nr 05-10069-PO).

UWAGA! Do osób, które pracują i pobierają świadczenia z tytułu niepełnosprawności lub Supplemental Security Income (Uzupełniająca zapomoga rządowa, SSI) zastosowanie mają inne zasady dotyczące zarobków. Te osoby muszą natychmiast zgłosić do Social Security wszystkie swoje zarobki bez względu na ich wysokość.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące waszych świadczeń  Social Security radzimy skontaktować się z, mówiącym po polsku, księgowym lub doradcą finansowym.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ