KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 3 sierpnia, 2021   I   04:42:38 AM EST   I   Augustyna, Kamelii, Lidii
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Nasza Social Security. Część I

19 maja, 2020

Nasza Social Security. Część I

Social Security to ubezpieczenie społeczne w USA. Dotyczy ono prawie każdej rodziny, a w pewnym momencie świadczenia te pojawiają się w życiu prawie wszystkich Amerykanów.

Social Security pomaga starszym Amerykanom, pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy oraz rodzinom, w których zmarł współmałżonek lub rodzic. W 2017 około 173 milionów osób pracowało i opłacało podatki od Social Security, a około 62 miliony osób otrzymywało comiesięczne świadczenia Social Security. Większość beneficjentów ubezpieczenia społecznego to emeryci i ich rodziny — w grudniu 2017 roku było to około 45 milionów osób. Jednak w zamierzeniu Social Security nie było pomyślane jako jedyne źródło dochodu dla osób przechodzących na emeryturę. Social Security zastępuje część zarobków przedemerytalnych pracownika, osiągniętych w ciągu całego życia.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia zastąpionego przez świadczenia emerytalne z Social Security zależy od zarobków i terminu rozpoczęcia pobierania świadczeń.

W przypadku osób, które zaczną pobierać świadczenia w wieku 67 lat, procent ten mieści się w zakresie od 75 procent dla osób o bardzo niskich dochodach, do około 40 procent dla osób o średnich dochodach, do około 27 procent dla osób o wysokich dochodach. W przypadku osób, które zaczną pobierać świadczenia w wieku powyżej 67 lat, te wartości procentowe będą wyższe. W przypadku osób, które zaczną pobierać świadczenia wcześniej, te wartości są niższe. Zdaniem większości doradców finansowych, aby żyć wygodnie na emeryturze potrzeba około 70 procent dochodu przedemerytalnego, w tym ze świadczeń z Social Security, inwestycji i własnych oszczędności.

Chcemy wyjaśnić, jakie znaczenie może mieć Social Security dla finansowej przyszłości ubezpieczonego i jego rodziny. W tej publikacji, Understanding the Benefits (Wyjaśnienie świadczeń), opisano podstawowe informacje o programach ubezpieczeń Social Security - emerytalnych, na wypadek inwalidztwa i dla członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci ubezpieczonego.

Obecnie system Social Security działa w następujący sposób: osoby pracujące płacą podatki na Social Security.

Pieniądze te są wykorzystywane do wypłacania świadczeń:

  • Osobom, które przeszły już na emeryturę;
  • Osobom niepełnosprawnym;
  • Członkom rodziny pozostałym przy życiu po śmierci osób pracujących oraz
  • Osobom pozostającym na utrzymaniu beneficjentów.

Pieniądze wpłacane w ramach podatków nie są przechowywane na koncie osobistym wpłacającego, aby mógł z nich korzystać w momencie rozpoczęcia otrzymywania świadczeń. Kwoty te są wykorzystywane do wypłacenia świadczeń osobom, które już są do nich uprawnione. Wszelkie niewykorzystane pieniądze trafiają na fundusze powiernicze Social Security, a nie na osobiste konta poszczególnych osób.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ