KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 20 maja, 2024   I   05:36:28 PM EST   I   Bazylego, Bernardyna, Krystyny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Karencja ubezpieczeniowa polis na życie, zdrowie, majątek...

Marcin Luc, Greenpoint Insurance
12 marca, 2020

W przypadku niektórych polis ubezpieczyciel w razie konkretnego zdarzenia może odmówić wypłaty świadczeń, zasłaniając się zapisanym w umowie okresem karencji w ubezpieczeniu. O polisie na życie, zdrowotnej czy majątkowej warto pomyśleć zdecydowanie wcześniej, bo nie każde ubezpieczenie działa od razu – w wielu przypadkach ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za zdarzenia dopiero po upływie określonego czasu.

Podpisując umowę ubezpieczenia liczymy, że od tej pory jesteśmy objęci ochroną. Nie każde ubezpieczenie działa jednak od zaraz. W wielu przypadkach ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za zdarzenia dopiero po upływie określonego czasu. Czas ten określa się mianem karencji ubezpieczenia. 

Z pojęciem karencji spotkamy się w większości ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych czy chociażby w przypadku polis majątkowych. Nie znajdziemy go przy polisie komunikacyjnej, która musi działać automatycznie. Karencja nie pojawia się również w polisach podróżnych czy turystycznych, które kupujemy nie tylko na konkretny czas, ale również z konkretnego powodu.
Co to oznacza w praktyce? Pomimo opłacania składek, przez jakiś czas nie możemy domagać się od towarzystwa wypłaty środków. Nawet jeśli wydarzyło się coś, za co zgodnie z zawartą umową powinienniśmy otrzymać odszkodowanie. Jest to rodzaj ograniczenia, z którego należy zdawać sobie sprawę, kiedy decydujemy się na ubezpieczenie. Przykładowo, karencja ma zastosowanie w ubezpieczeniu od powodzi czy innych kataklizmów. W sytuacji, gdy w naszym rejonie ogłoszono wysoki stopień zagrożenia powodziowego, błyskawiczna decyzja o ubezpieczeniu swojego majątku nie spowoduje, jak mogłoby się wydawać, wypłaty dużego świadczenia z tego tytułu przez ubezpieczyciela. A przynajmniej nie od razu. Okres karencji ma na celu właśnie ograniczenie ryzyka strat finansowych czy wyłudzania świadczeń.

Różni ubezpieczyciele stosują różne okresy karencji, w zależności od rodzaju gwarantowanych świadczeń. Większość ubezpieczycieli, by wyeliminować sytuacje zawierania ubezpieczenia już po powstaniu szkody albo krótko przed ewentualnym zdarzeniem, decyduje się zazwyczaj na wprowadzenie ubezpieczeń z krótką karencją. Jednak i tu towarzystwa oferują różne warunki. Przykładowo: u jednego ubezpieczyciela okres karencji w przypadku poważnego zachorowania będzie wynosił 3 miesiące, a u innego już 6. Dlatego przed podjęciem decyzji odnośnie konkretnej polisy, warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy polisy, które mówią o okresie karencji. Pamiętajmy jednak, że to samo towarzystwo może zaproponować różną karencję poszczególnym klientom. Karencja może także nie obejmować wszystkich zdarzeń objętych danym ubezpieczeniem np. śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto zatem zwracać uwagę, w jakim zakresie ochrona rozpoczyna się już w następnym dniu po podpisaniu umowy, a w jakim po upłynięciu okresu karencji.

W Greenpoint Insurance zwracamy szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności i dokładnie objaśniamy warunki oferowanych polis. Zapewniamy kompleksową obsługę, porady i korzystne ubezpieczenia. Jako broker, nasza firma od lat współpracuje z ponad czterdziestoma najprężniej działającymi towarzystwami na rynku. Dzięki temu jesteśmy o wiele bardziej konkurencyjni i elastyczni, jeśli chodzi o potrzeby klienta. Już w ciągu kilku godzin sprawdzamy, która firma oferuje najlepszą ofertą, a co najważniejsze, oszczędzamy w ten sposób Państwa czas i pieniądze. Zamiast tracić czas na dzwonienie lub odwiedzanie poszczególnych ubezpieczycieli, którzy mogą zaoferować nam tylko jedno rozwiązanie, my porównujemy kilkanaście opcji w tym samym czasie. Oferujemy szeroki pakiet ubezpieczeń począwszy od samochodowych, biznesowych, domowych, po ubezpieczenia dla kontraktorów, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, świadczenia pracownicze workers' compensation, polisy na budowę domu, ubezpieczenia pustostanów, a kończąc na polisach turystycznych oraz na zdrowie i życie i biznesach kontraktorskich. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę, prosimy o kontakt już dziś

Greenpoint Insurance Brokerage

Ubezpieczenia, Emerytury

680 Manhattan Avenue
Brooklyn, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-383-0306 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Marcin Luc - Ubezpieczenia
Greenpoint Office >
Warwick Office >