KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 14 lipca, 2020   I   07:02:18 PM EST   I   Kamili, Kamila, Marcelego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Pomoc prawna dla mieszkańców miasta Nowy Jork

05 lutego, 2020

Pomoc prawna dla mieszkańców miasta Nowy Jork

Możesz otrzymać pomoc prawną imigracyjną, karną i rodzinną od miasta Nowy Jork. Przeczytaj poniższy artykuł - dowiesz się jak!

PRAWO IMIGRACYJNE

ActionNYC

Program ActionNYC jest skierowany do wszystkich nowojorskich imigrantów. Oferuje bezpłatną i bezpieczną pomoc prawną w sprawach imigracyjnych. Sieć ActionNYC składa się z zaufanych organizacji socjalnych i prawników, którzy pomagają nowojorskim imigrantom w uzyskaniu wiedzy na temat ich możliwości prawnych oraz zapewniają wsparcie w ubieganiu się o świadczenia imigracyjne, do których są uprawnieni. Program ActionNYC oferuje usługi potrzebne imigrantom w społecznościach, w których żyją, w języku, jakim się posługują.
Aby uzyskać dostęp do usług, należy umówić się na spotkanie. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer 1-800-354-0365 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00) lub 311; hasło, na które należy się powołać, to „ActionNYC”.

NYCitizenship

Program NYCitizenship zapewnia bezpłatną pomoc prawną przy składaniu wniosków obywatelstwo, a także oferuje doradztwo finansowe w wybranych oddziałach biblioteki publicznej. W ramach programu NYCitizenship mogą Państwo:

  • spotkać się nieodpłatnie z zaufanym prawnikiem
  • złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa
  • dowiedzieć się, czy mogą Państwo bezpłatnie złożyć wniosek
  • uzyskać bezpłatne i poufne doradztwo finansowe.

Usługi są dostępne wyłącznie po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Aby umówić się na spotkanie, należy zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „citizenship appointment” lub zadzwonić pod numer (212) 514-4277.

Nowojorska infolinia New Americans Hotline

Infolinia New Americans Hotline stanowi źródło informacji dla osób niebędących obywatelami stanu Nowy Jork. Udostępnia bezpłatne, poufne, rzetelne informacje w wielu językach na temat świadczeń imigracyjnych i dostępnych usług, a także odwołania do niekomercyjnych dostawców usług prawnych w sprawach imigracyjnych. Infolinia jest dostępna pod numerem (800) 566-7636 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–20.00, obsługa możliwa w 200 językach.

Palestra Miejska miasta Nowy Jork

Poradnictwo Społeczne Adwokatów (Legal Referral Service, LRS) Miejskiej Palestry udostępnia dane sprawdzonych i wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w różnych kwestiach prawnych, w tym reprezentowaniu osób w sprawach imigracyjnych. Aby omówić Państwa pytanie prawne z doradcą poleconym przez prawnika, należy zadzwonić pod numer (212) 626-7373 (język angielski) lub (212) 626-7374 (język hiszpański).

Prywatne podmioty oferujące usługi prawne w sprawach imigracyjnych

W przeciwieństwie do sądów karnych sądy imigracyjne nie zapewniają obrońcy dla osób, których nie stać na adwokata.

Za pomocą poniższego łącza mogą Państwo znaleźć prywatnego adwokata ds. imigracyjnych za pośrednictwem Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów Imigracyjnych (American Immigration Lawyers Association, AILA) – krajowego stowarzyszenia prawników, którzy praktykują i wykładają prawo imigracyjne: ailalawyer.com

Oszustwa w dziedzinie usług imigracyjnych

Imigranci powinni uważać na nierzetelnych dostawców usług imigracyjnych, którzy choć obiecują pomoc, tak naprawdę chcą wykorzystać swoich klientów. Imigranci powinni korzystać wyłącznie z pomocy zaufanych, licencjonowanych adwokatów i akredytowanych przedstawicieli. W przypadku pytań dotyczących oszustw imigracyjnych należy dzwonić na infolinię dla imigrantów New Americans Hotline pod numer 1-800-566-7636; kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–20.00.

Wsparcie dla dzieci w ośrodkach detencyjnych

Zespół katolickiej organizacji charytatywnej działającej na rzecz lokalnej społeczności (Catholic Charities Community Services) składający się z adwokatów, asystentów prawnych i opiekunów socjalnych zapewnia kluczowe usługi prawne oraz wsparcie dzieciom w wieku od 7 od 17 lat w trakcie przebywania w tymczasowej federalnej placówce opiekuńczej i podczas oczekiwania na ponowne połączenie z krewnym lub przeniesienie do rodziny zastępczej. Opiekunowie socjalni zapewniają dalsze wsparcie, aby pomóc dzieciom w okresie przejściowym po opuszczeniu placówki opiekuńczej. Oferują młodym dziewczętom i matkom krótki program edukacyjny w zakresie rozpoznawania przypadków nadużyć i przemocy związanej z płcią. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zadzwonić na infolinię dla dzieci prowadzoną w ramach Programu Pomocy Prawnej dla Opiekunów Prawnych (Legal Orientation Program for Custodians, LOPC) pod numer (888) 996-3848 lub na infolinię dla nowojorskich imigrantów New Americans Hotline pod numer (800) 566-7636.

Wsparcie dla dorosłych w ośrodkach detencyjnych

Infolinia ośrodka detencyjnego Biura Prawa Imigracyjnego Towarzystwa Pomocy Prawnej jest dostępna pod numerem (212) 577-3456. Mieszkańcy Nowego Jorku nieposiadający obywatelstwa amerykańskiego, którzy zostaną zatrzymani przez Służby Imigracyjne i Celne (ICE) w więzieniu w hrabstwie Bergen, Monmouth, Hudson i Sussex w New Jersey (a także członkowie ich rodzin) mogą zadzwonić w sprawie porady i ewentualnej reprezentacji prawnej. Imigranci zatrzymani w innych ośrodkach detencyjnych dla imigrantów oraz w więzieniach w północnej części stanu Nowy Jork lub członkowie ich rodzin mogą zadzwonić na infolinię wyłącznie w celu otrzymania porady. Infolinia jest czynna w środy od 13.00 do 17.00. Przyjmowane są połączenia na koszt odbiorcy z ośrodków detencyjnych i więzień.

Informacja „Poznaj swoje prawa”

Infolinie: Infolinia Programu Pomocy Prawnej dla Opiekunów Prawnych (LOPC) oferuje ogólne informacje i możliwość umówienia się na spotkanie w sprawie prezentacji prawnych prowadzonych na żywo na temat sądu, zasobów i praw dla każdego opiekuna lub dziecka bez opieki w Stanach Zjednoczonych. Dostępna jest pod numerem (888) 996-3848 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00. Pomoc jest udzielana w języku angielskim i hiszpańskim.

Prezentacje na żywo: Personel organizacji Catholic Charities Community Services organizuje w swoich biurach dla opiekunów prawnych i osób niepełnoletnich bez opieki cotygodniowe prezentacje na żywo z serii „Poznaj swoje prawa”. 80 Maiden Lane, New York, NY 10038, Tel.: (888) 996-3848

PRAWO RODZINNE

Infolinia poświęcona przepisom prawa rodzinnego obsługiwana w ramach Informacje Prawne dla Rodzin (Legal Information for Families Today, LIFT) zapewnia bezpłatne informacje dotyczące prawa rodzinnego, postępowań prowadzonych przez Sąd Rodzinny oraz powiązanych kwestii, takich jak dobro dziecka i wsparcie dla dziecka. Dostępna jest pod numerem (212) 343-1122 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez liftonline.org/hotline. Pomoc jest udzielana w języku angielskim i hiszpańskim.

PRAWO KARNE

Ofiary przestępstwa

Jeśli padli Państwo ofiarą przestępstwa, należy skontaktować się z Wydziałem Policji miasta Nowy Jork (New York Police Department, NYPD). W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer 911. W pozostałych sytuacjach zaleca się kontakt z lokalnym posterunkiem policji. Dane kontaktowe każdego posterunku są dostępne na stronie nyc.gov/html/nypd/html/home/precincts.shtml. Funkcjonariusze lokalnej policji są zobowiązani na mocy prawa do niezadawania pytań na temat statusu imigracyjnego ofiary lub świadka przestępstwa.

Oskarżenia o popełnienie przestępstwa

Każda osoba ma prawo do reprezentacji w sądzie w przypadku oskarżenia o popełnienie przestępstwa. Pomoc prawna zostanie zapewniona przez sąd karny nieodpłatnie wszystkim osobom, których nie stać na wynajęcie adwokata.

Osoby oskarżone o popełnienie przestępstwa, które mają możliwość wynajęcia adwokata, mogą zadzwonić do nowojorskiego punktu Poradnictwa Społecznego Adwokatów przy Palestrze Miejskiej, aby uzyskać pomoc w jego znalezieniu. W tym celu należy zadzwonić pod numer (212) 626-7373 (język angielski) lub (212) 626-7374 (język hiszpański).

Osoby, których nie stać na wynajęcie adwokata, a są poszukiwane przez policję w celu zatrzymania lub przesłuchania, mogą zadzwonić do Towarzystwa Pomocy Prawnej. Wyznaczony prawnik udzieli wskazanej osobie porady, może ją też odprowadzić na posterunek. Należy zadzwonić pod numer (212) 577-3300.