KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 24 września, 2020   I   12:30:44 AM EST   I   Dory, Gerarda, Maryny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Wymiana wa­lut i przelewy pieniężne z USA do Polski w złotów­kach

26 stycznia, 2020

Wymiana wa­lut i przelewy pieniężne z USA do Polski w złotów­kach

PSFCU oferuje Członkom Naszej Unii dwie atrakcyjne usługi: wymianę wa­lut oraz przelewy w walutach obcych.

Obie są szczególnie przydatne dla osób posiadających rodziny w Polsce, gdyż korzystanie w usług Naszej Unii daje możliwość dodatkowych oszczędności dzięki  niskim  opłatom  i  atrakcyjnym kursom wymiany walut.

Nie tracisz na kursie wymiany

Usługa  wymiany  walut  to  możli­wość  kupna  i  sprzedaży  90  walut  w okienku kasjerskim jednego z oddzia­łów  PSFCU.  Sprzedaży  waluty  obcej można  dokonać  od  ręki,  kupna  –  po wcześniejszym  zamówieniu.  Istnieje możliwość zamówienia nominałów, w których chce się dokonać transakcji a gotówkę otrzymuje się „do ręki”. Usłu­ga ta dostępna jest od poniedziałku do soboty w godzinach pracy oddziału a transakcji  można  dokonać  używając swojego konta czekowego lub oszczęd­nościowego.Co  najważniejsze,  oferujemy  atrak­cyjny kurs wymiany walut (także złotó­wek), w przeciwieństwie do spekulacyj­nych kont internetowych. Wymieniając walutę w Naszej Unii, nie tracisz swo­ich pieniędzy na wysokich przeliczni­kach  stosowanych  w  hotelach  czy  na lotniskach.  Nie  musisz  martwić  się  o wiarygodność  waluty,  którą  otrzymu­jesz od Naszej Unii: PSFCU gwarantuje autentyczność wymienianych bankno­tów.

Atrakcyjne przelewy zagraniczne.

Nasza Unia oferuje usługę między­narodowych  przekazów  pieniężnych w walutach obcych (FX Wires). Człon­kowie PSFCU mogą wysyłać przekazy pieniężne  w  walucie  docelowej,  wli­czając  przekazy  do  Polski  w  złotów­kach. Usługa ta jest oferowana za niską i konkurencyjną – w stosunku do in­nych instytucji finansowych – opłatą.

Procedura  takiego  przekazu  pie­niężnego  jest  podobna  do  przekazów na terenie Stanów Zjednoczonych. W formularzu przekazu wystarczy podać kwotę przekazu w dolarach lub w wa­lucie docelowej, zaś formularz automa­tycznie dokona przeliczenia tej kwoty. Dzienne kursy walut zmieniane są w dni robocze o godz. 16:00, natomiast kurs piątkowy obowiązuje do godziny 16:00 w niedzielę.  Więcej informacji o usługach ofero­wanych przez PSFCU otrzymają Pań­stwo w jednym z 20 oddziałów lub pod numerem  telefonu: 1-855-PSFCU-4U

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

ABOUT PSFCU: Founded in Brooklyn, NY in 1976, PSFCU is the largest ethnic credit union in the U.S. with more than $2 billion in assets. It offers carefully tailored financial products and services to its 135,000 members and their families throughout the country, mainly through its 20 branches in New York, New Jersey, Illinois and Pennslyvania. Long known for its commitment to the communities it serves, the credit union proudly sponsors and supports countless Polish-American organizations, schools, churches and cultural events that all help make local neighborhoods succeed and thrive.

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ