KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 31 marca, 2020   I   Balbiny, Kamila, Kornelii

Wymiana wa­lut i przelewy pieniężne z USA do Polski w złotów­kach

26 stycznia, 2020

Wymiana wa­lut i przelewy pieniężne z USA do Polski w złotów­kach

PSFCU oferuje Członkom Naszej Unii dwie atrakcyjne usługi: wymianę wa­lut oraz przelewy w walutach obcych.

Obie są szczególnie przydatne dla osób posiadających rodziny w Polsce, gdyż korzystanie w usług Naszej Unii daje możliwość dodatkowych oszczędności dzięki  niskim  opłatom  i  atrakcyjnym kursom wymiany walut.

Nie tracisz na kursie wymiany

Usługa  wymiany  walut  to  możli­wość  kupna  i  sprzedaży  90  walut  w okienku kasjerskim jednego z oddzia­łów  PSFCU.  Sprzedaży  waluty  obcej można  dokonać  od  ręki,  kupna  –  po wcześniejszym  zamówieniu.  Istnieje możliwość zamówienia nominałów, w których chce się dokonać transakcji a gotówkę otrzymuje się „do ręki”. Usłu­ga ta dostępna jest od poniedziałku do soboty w godzinach pracy oddziału a transakcji  można  dokonać  używając swojego konta czekowego lub oszczęd­nościowego.Co  najważniejsze,  oferujemy  atrak­cyjny kurs wymiany walut (także złotó­wek), w przeciwieństwie do spekulacyj­nych kont internetowych. Wymieniając walutę w Naszej Unii, nie tracisz swo­ich pieniędzy na wysokich przeliczni­kach  stosowanych  w  hotelach  czy  na lotniskach.  Nie  musisz  martwić  się  o wiarygodność  waluty,  którą  otrzymu­jesz od Naszej Unii: PSFCU gwarantuje autentyczność wymienianych bankno­tów.

Atrakcyjne przelewy zagraniczne.

Nasza Unia oferuje usługę między­narodowych  przekazów  pieniężnych w walutach obcych (FX Wires). Człon­kowie PSFCU mogą wysyłać przekazy pieniężne  w  walucie  docelowej,  wli­czając  przekazy  do  Polski  w  złotów­kach. Usługa ta jest oferowana za niską i konkurencyjną – w stosunku do in­nych instytucji finansowych – opłatą.

Procedura  takiego  przekazu  pie­niężnego  jest  podobna  do  przekazów na terenie Stanów Zjednoczonych. W formularzu przekazu wystarczy podać kwotę przekazu w dolarach lub w wa­lucie docelowej, zaś formularz automa­tycznie dokona przeliczenia tej kwoty. Dzienne kursy walut zmieniane są w dni robocze o godz. 16:00, natomiast kurs piątkowy obowiązuje do godziny 16:00 w niedzielę.  Więcej informacji o usługach ofero­wanych przez PSFCU otrzymają Pań­stwo w jednym z 20 oddziałów lub pod numerem  telefonu: 1-855-PSFCU-4U

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969