KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 30 marca, 2020   I   Amelii, Dobromira, Leonarda

Świadczenia pieniężne Workers Compensation zastępujące wynagrodzenie po wypadku

06 stycznia, 2020

Świadczenia pieniężne Workers Compensation zastępujące wynagrodzenie po wypadku

Poszkodowani, którzy są całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy przez czas dłuższy niż siedem dni, otrzymują świadczenia z tytułu utraty wynagrodzenia.

Otrzymywana kwota zależy od średniego wynagrodzenia tygodniowego za 52 tygodnie przed datą urazu, wraz z nadgodzinami. Jest obliczana na podstawie zarobków brutto, nie na podstawie płacy otrzymywanej „do ręki”. Komisja obliczy dwie trzecie Twojego średniego wynagrodzenia tygodniowego, a potem skoryguje tę kwotę odpowiednio do poziomu Twojej niezdolności do pracy:

2/3 x średnie wynagrodzenie tygodniowe x% niezdolności do pracy = świadczenie tygodniowe

Maksymalne świadczenie tygodniowe to dwie trzecie Twojego średniego wynagrodzenia za tydzień. Jeśli jesteś całkowicie niezdolny/a do pracy, otrzymasz dwie trzecie swojego tygodniowego wynagrodzenia, aż do kwoty maksymalnej (patrz niżej). Przykład: jeśli zarabiasz 750 USD tygodniowo i jesteś obecnie w 100% niezdolny/a do pracy, otrzymasz dwie trzecie kwoty 750 USD, czyli 500 USD tygodniowo. Jesteś w 100% niezdolny do pracy, dostajesz więc pełne świadczenie.

Jeśli jesteś niezdolny/a do pracy w 50% i zarabiasz 750 USD tygodniowo, Twoje świadczenie wyniesie 250 USD. Obliczenia: dwie trzecie Twojego średniego wynagrodzenia tygodniowego (750 USD) to 500 USD. Ponieważ jesteś niezdolny/a do pracy w 50%, Twoje świadczenie to połowa kwoty 500 USD, czyli 250 USD.

Stopa świadczeń jest obliczany tak samo w przypadku czasowej i trwałej niezdolności do pracy. Zależy ona od daty wypadku. Nie ulega zwiększeniu wraz ze wzrostem maksymalnej kwoty świadczeń. Wartość maksymalna jest obliczana na dzień 31 marca poprzedniego roku kalendarzowego jako 2/3 średniego wynagrodzenia w Nowym Jorku.

Jeśli Twoja niezdolność do pracy trwa dłużej niż 14 dni, możesz otrzymywać świadczenie płacowe od pierwszego dnia. W przeciwnym wypadku przez pierwszych 7 dni kalendarzowych niezdolności do pracy nie przysługuje Ci prawo do świadczeń. Opieka medyczna dotycząca urazu jest zapewniona przez cały potrzebny czas, określany przez Komisję.

Uwaga: jeśli ubezpieczyciel zakwestionuje Twoje roszczenie, może wstrzymać wypłacanie świadczenia płacowego, dopóki Komisja mu tego nie nakaże.

Świadczenia z tytułu zmniejszenia zarobków

Jeśli możesz wrócić do pracy, ale doznany uraz uniemożliwia Ci zarabianie wynagrodzenia w poprzedniej wysokości, możesz mieć prawo do świadczenia wyrównującego do dwóch trzecich tej różnicy. Są to świadczenia z tytułu zmniejszenia zarobków.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969