KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   10:51:06 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Świadczenia pieniężne Workers Compensation zastępujące wynagrodzenie po wypadku

06 stycznia, 2020

Poszkodowani, którzy są całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy przez czas dłuższy niż siedem dni, otrzymują świadczenia z tytułu utraty wynagrodzenia.

Otrzymywana kwota zależy od średniego wynagrodzenia tygodniowego za 52 tygodnie przed datą urazu, wraz z nadgodzinami. Jest obliczana na podstawie zarobków brutto, nie na podstawie płacy otrzymywanej „do ręki”. Komisja obliczy dwie trzecie Twojego średniego wynagrodzenia tygodniowego, a potem skoryguje tę kwotę odpowiednio do poziomu Twojej niezdolności do pracy:

2/3 x średnie wynagrodzenie tygodniowe x% niezdolności do pracy = świadczenie tygodniowe

Maksymalne świadczenie tygodniowe to dwie trzecie Twojego średniego wynagrodzenia za tydzień. Jeśli jesteś całkowicie niezdolny/a do pracy, otrzymasz dwie trzecie swojego tygodniowego wynagrodzenia, aż do kwoty maksymalnej (patrz niżej). Przykład: jeśli zarabiasz 750 USD tygodniowo i jesteś obecnie w 100% niezdolny/a do pracy, otrzymasz dwie trzecie kwoty 750 USD, czyli 500 USD tygodniowo. Jesteś w 100% niezdolny do pracy, dostajesz więc pełne świadczenie.

Jeśli jesteś niezdolny/a do pracy w 50% i zarabiasz 750 USD tygodniowo, Twoje świadczenie wyniesie 250 USD. Obliczenia: dwie trzecie Twojego średniego wynagrodzenia tygodniowego (750 USD) to 500 USD. Ponieważ jesteś niezdolny/a do pracy w 50%, Twoje świadczenie to połowa kwoty 500 USD, czyli 250 USD.

Stopa świadczeń jest obliczany tak samo w przypadku czasowej i trwałej niezdolności do pracy. Zależy ona od daty wypadku. Nie ulega zwiększeniu wraz ze wzrostem maksymalnej kwoty świadczeń. Wartość maksymalna jest obliczana na dzień 31 marca poprzedniego roku kalendarzowego jako 2/3 średniego wynagrodzenia w Nowym Jorku.

Jeśli Twoja niezdolność do pracy trwa dłużej niż 14 dni, możesz otrzymywać świadczenie płacowe od pierwszego dnia. W przeciwnym wypadku przez pierwszych 7 dni kalendarzowych niezdolności do pracy nie przysługuje Ci prawo do świadczeń. Opieka medyczna dotycząca urazu jest zapewniona przez cały potrzebny czas, określany przez Komisję.

Uwaga: jeśli ubezpieczyciel zakwestionuje Twoje roszczenie, może wstrzymać wypłacanie świadczenia płacowego, dopóki Komisja mu tego nie nakaże.

Świadczenia z tytułu zmniejszenia zarobków

Jeśli możesz wrócić do pracy, ale doznany uraz uniemożliwia Ci zarabianie wynagrodzenia w poprzedniej wysokości, możesz mieć prawo do świadczenia wyrównującego do dwóch trzecich tej różnicy. Są to świadczenia z tytułu zmniejszenia zarobków.