KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 4 sierpnia, 2020   I   04:19:11 PM EST   I   Dominiki, Dominika, Protazego
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Workers Compensation NY. Rehabilitacja i praca społeczna w USA. Cz. 4

13 listopada, 2019

Workers Compensation NY. Rehabilitacja i praca społeczna w USA. Cz. 4

Rehabilitacja pomaga poszkodowanym wrócić do pracy i prowadzić pełne, aktywne życie. Określone usługi rehabilitacyjne są opisane poniżej.

Rehabilitacja medyczna

pomaga poszkodowanym osiągnąć maksymalną niezależność i możliwość funkcjonowania. Zapewnia pracownikom informacje i pomaga im w uzyskaniu opieki medycznej i odpowiednich warunków bytowych lub spełnieniu innych specjalnych potrzeb. Na rehabilitację medyczną niezbędne jest skierowanie lekarskie, porozmawiaj więc ze swoim lekarzem. Ustalenia dotyczące takich usług odbywają się bez pośrednictwa Komisji.

Rehabilitacja zawodowa

pomaga osobom, którym niezdolność do pracy uniemożliwia powrót do wcześniej wykonywanego zawodu. Doradcy pomagają poszkodowanym pracownikom w znalezieniu pracy odpowiadającej ich zdolnościom. Udzielają też pomocy w opracowaniu planu powrotu do pracy. Może to obejmować doradztwo zawodowe i kierowanie na szkolenia oraz selektywne obsadzanie stanowisk.

Pracownicy społeczni

służą pomocą, gdy problemy rodzinne i finansowe utrudniają poszkodowanym powrót do pracy. Pomagają w radzeniu sobie z niezdolnością do pracy i rozmawiają z poszkodowanymi na temat obaw dotyczących rehabilitacji. Mogą też pomagać pracownikom w przygotowaniu się do powrotu do pracy. Komisja dysponuje doradcami, pracownikami społecznymi i osobami zajmującymi się analizą wniosków, którzy koordynują i monitorują inne usługi. Jeśli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Komisją.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ