KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 4 sierpnia, 2020   I   03:20:37 PM EST   I   Dominiki, Dominika, Protazego
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Workers Compensation: Opieka medyczna w Nowym Jorku na ubezpieczenie pracownicze. Cz. 3

11 listopada, 2019

Workers Compensation: Opieka medyczna w Nowym Jorku na ubezpieczenie pracownicze. Cz. 3

Przewodnik dla pracowników po odszkodowaniach pracowniczych w stanie Nowy Jork.

Jeśli pracownik doznał urazu podczas pracy lub zachorował w związku z pracą, koszty leczenia tego urazu lub zachorowania zostaną pokryte w ramach roszczenia o odszkodowanie pracownicze. Nastąpi to bez względu na to, czy pracownik był nieobecny w pracy. Koszty opieki są pokrywane w dodatku do świadczeń otrzymywanych przez pracownika z tytułu utraty wynagrodzenia. Dostawcy usług medycznych muszą posiadać autoryzację Komisji w zakresie zajmowania się pacjentami, których dotyczą odszkodowania pracownicze. Komisja dysponuje listą dostawców, którzy są upoważnieni do prowadzenia leczenia. Możesz znaleźć lekarza na stronie www. wcb.ny.gov/hps/HPSearch.jsp, albo dzwoniąc pod numer 1-800-781-2362. Możesz korzystać z usług dowolnego z tych dostawców, a także swojego własnego lekarza, jeśli jest on zarejestrowany w Komisji.

Dostawcy wysyłają rachunki za swoje usługi bezpośrednio do ubezpieczyciela i do Komisji. Nie płać żadnych rachunków, chyba że Komisja odrzuci Twoją sprawę. Możesz też otrzymać zwrot kosztów dojazdu do placówki dostawcy usług medycznych i z powrotem. Jeśli określone usługi medyczne zostaną zakwestionowane, ubezpieczyciel musi zapłacić za ich niekwestionowaną część. Musi też wyjaśnić na piśmie, dlaczego usługi nie zostały opłacone, i wystąpić o wszelkie informacje niezbędne do ich opłacenia. Lekarze mogą poprosić Cię o podpisanie formularza A-9. Zawiera on oświadczenie, że pokryjesz rachunki za opiekę medyczną, jeśli Komisja odrzuci Twoje roszczenie albo jeśli wycofasz je, zanim zostanie zaakceptowane.

Preferowani dostawcy usług medycznych

Jeśli ubezpieczyciel posiada sieć dostawców usług medycznych zajmujących się poszkodowanymi pracownikami, musisz skorzystać z usług tych dostawców. Są oni zwani preferowanymi dostawcami usług (Preferred Provider Organization, PPO). Ubezpieczyciel musi Cię o tym powiadomić. W razie niezadowolenia z opieki otrzymanej od PPO, po 30 dniach leczenia możesz wybrać autoryzowanego dostawcę spoza sieci PPO.

Sieci diagnostyczne

Ubezpieczyciel może też wymagać od Ciebie korzystania z jego sieci placówek prowadzących badania diagnostyczne. Jeśli tak jest, pamiętaj, aby poinformować o tym lekarzy i innych dostawców usług medycznych.

Opłaty apteczne

Jeśli ubezpieczyciel nie korzysta z sie-ci aptek, możesz udać się do dowolnej apteki. Upewnij się, że farmaceuta wie, że złożyłeś/aś wniosek o odszko-dowanie pracownicze, ponieważ wiele aptek rozlicza się w takich sy-tuacjach bezpośrednio z ubezpieczy-cielem, nie z pacjentem. Apteka może Cię jednak poprosić o zapłacenie z góry za wydawane leki. Ubezpie-czyciel ma obowiązek zwrócić Ci te koszty w ciągu 45 dni. Apteka może obciążyć Cię tylko kwotą określoną przez przepisy, więc nawet jeśli doko-nasz zapłaty z góry, otrzymasz pełny zwrot kosztów. Nie odpowiadasz za współpłatność. Jeśli musisz korzystać z apteki należą-cej do sieci ubezpieczyciela, ubezpie-czyciel ma obowiązek poinformować Cię, jak należy to zrobić. Takie apteki otrzymują płatności bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nie ponosisz odpo-wiedzialności za żadne opłaty. Wyjątki:

 1. Badania: ubezpieczyciel nie może wymagać od Ciebie korzystania z usługodawcy należącego do sieci, jeśli konieczne jest badanie diagnostyczne w nagłym wypadku medycznym. Nie może też wymagać korzystania z usług dostawcy, który nie dyspo-nuje placówką w rozsądnej odległo-ści, czyli w odległości jednej mili od Twojego miejsca zamieszkania lub pracy na terenach miejskich i dziesięciu mil na terenach podmiejskich lub wiejskich
 2. Apteka: ubezpieczyciel nie może wymagać od Ciebie korzystania z aptek należących do sieci, jeśli nie jest to praktycznie możliwe w nagłym wypadku medycznym. Nie musisz też korzystać z aptek należących do sieci, jeśli nie oferują sprzedaży zdalnej lub jeśli nie znajdują się w rozsądnej odległości.

Rodzaje usług objętych ubezpieczeniem

 • Medycyna
 • Osteopatia
 • Stomatologia
 • Podiatria
 • Leczenie psychologiczne (ze skierowaniem)
 • Chiropraktyka
 • Zabiegi operacyjne
 • Opieka szpitalna
 • Badania laboratoryjne
 • Leki na receptę
 • Usługi pielęgniarskie
 • Sprzęt ortopedyczny
 • Protezy

Czasem wymagana jest autoryzacja wstępna.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ