KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 29 marca, 2020   I   Marka, Wiktoryny, Zenona

Miliony za błąd medyczny w szpitalu w Nowym Jorku

BBNR     06 września, 2019

Miliony za błąd medyczny w szpitalu w Nowym Jorku

Reprezentacja ofiar błędów medycznych stanowi jeden z najtrudniejszych obszarów praktyki prawniczej w zakresie szkody osobowej. Po informacje w Twojej sprawie zadzwoń pod 212-808-0448 lub odwiedź naszą stronę: www.wypadkinyc.com

Ugoda na sumę $3,900,000

W sprawie, którą pragnę opisać reprezentowałem mężczyznę, który doznał udaru po operacji siatkówki oka. Lekarz prowadzący jego leczenie zezwolił jedynie na znieczulenie miejscowe podczas operacji, ale chirurg i anestezjolog - wbrew tym zaleceniom i będąc świadomymi licznych chorób pacjenta zdecydowali, że poddadzą go znieczuleniu ogólnemu, które trwało ponad 7 godzin. Podczas zabiegu zespół anestezjologiczny podawał leki obniżające ciśnienie krwi pacjenta, ale pod koniec zabiegu zaprzestano tego, powodując, że jego ciśnienie krwi podniosło się do niebezpiecznego poziomu. Kiedy po zabiegu pacjent nie reagował na próby wybudzenia przez kilka godzin, lekarze zdali sobie sprawę, że doznał poważnego udaru.

Poproszony o reprezentowanie poszkodowanego podjąłem sprawę przeciwko szpitalowi i lekarzom. Powołani przez szpital prawnicy, reprezentujący lekarzy biorących udział w operacji nieustannie odmawiali dostarczania informacji, o które prosiłem, co oczywiście naruszało postanowienia sądu. Kiedy ostatecznie uzyskałem dane, o które prosiłem i przejrzałem je, miałem mocne podejrzenia, że nie dostałem całej ewidencji, że część informacji do mnie nie dotarła. Zacząłem przeprowadzać własne dociekania i przeprowadziłem dochodzenie w wyniku którego dowiedziałem się, że część odpowiedzi na moje pytania była zafałszowana, a część danych ukryta. Sąd niższej instancji miał świadomość tych niezgodnych z prawem działań, ale wahał się, by podjąć odpowiednie kroki.

Złożyłem cztery osobne wnioski, mające na celu przekonać sąd, by ukarał działania niezgodne z prawem. Sędzia ostatecznie zgodził się, obkładając sankcjami w wysokości $15,000 zarówno pozwanych jaki i ich adwokata. Sprawa ta stała się na tyle głośna, że relacja o niej znalazła się na pierwszej stronie New York Law Journal - nowojorskiego pisma prawniczego.
Byłem jednak przekonany, że - biorąc pod uwagę rozmiar oszustwa i potencjalną szkodę mojego klienta - sankcja ta była niewystarczająca. Tylko usunięcie wszystkich biorących w oszustwie prawników i stwierdzenie przez sąd, że szpital jest w pełni odpowiedzialny za urazy mojego klienta byłyby właściwym zadośćuczynieniem. Złożyłem apelację i przedstawiłem sprawę przed czterema nowo powołanymi do tej sprawy sędziami apelacyjnymi stanu Nowy Jork.

W 2017 roku sędziowie apelacyjni zdecydowali się na moją korzyść. Obszerne uzasadnienie wyroku wyczerpująco wyjaśniało, dlaczego uznano szpitali chirurga za odpowiedzialnych w świetle prawa za nadużycia wobec mojego klienta. Tylko niewzruszony naciski upór naszej firmy w chęci pomocy naszemu klientowi spowodowały, że pozwani zgodzili się na ugodę w wysokości $3,900,000.

W naszej firmie jesteśmy nieustępliwi w naszych dążeniach do uzyskania wszelkich dowodów, które będą świadczyć na korzyść naszego klienta. Podczas gdy nasze sukcesy nie gwarantują takich samych wyników w każdym przypadku, którym się zajmujemy, wygrane, które mamy na swoim koncie są miarą naszej pracy i skuteczności.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

W przypadku pytań prosimy o kontakt
z adwokatem Brett J. Nomberg >
 

wypadek na budowie w nowym jorku pomoc odszkodowanie

Reklama prawnicza. Podane rezultaty nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Klient może ponosić odpowiedzialność za poniesione koszty i wydatki firmy.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969