KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 10 sierpnia, 2020   I   11:48:58 PM EST   I   Bianki, Borysa, Wawrzyńca
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Dla poszkodowanych w atakach terrorystycznych 9/11 - Fundusz Kompensacyjny

Andrzej Kamiński, polski adwokat     10 września, 2019

President Trump Permanently Reauthorizes September 11th Victim Compensation Fund
President Trump Permanently Reauthorizes September 11th Victim Compensation Fund

“Nigdy Nie Zapominaj o Bohaterach” to ustawa, która umożliwiła przedłużenie działalności Funduszu Kompensacyjnego dla poszkodowanych w atakach terrorystycznych z 11 września została podpisana 29 lipca 2019 roku przez Trumpa. Ustawa zapewnia bezterminową opiekę medyczną i odszkodowania osobom, które między 11 września 2001 a 30 maja 2002 pracowały lub przebywały w miejscach zamachów, między innymi na Dolnym Manhattanie. Swoją obecność w tym czasie i miejscu można udokumentować poprzez przedstawienie rekordu pracy z miejsca katastrofy, kopii swoich czeków lub notarialnie potwierdzonego oświadczenia świadków, którzy także tam przybywali i mogą potwierdzić obecność w tym rejonie i czasie.

Podpisana przez prezydenta ustawa przedłuża działalność Funduszu do 2092 roku, czyli w praktyce – bezterminowo, wspomaga działanie Funduszu Kompensacyjnego i zasila go dodatkową kwotą 10 miliardów dolarów. Ze środków tych będą korzystać między innymi robotnicy, którzy pracowali przy oczyszczaniu skutków ataku i zachorowali wdychając toksyczne substancje występujące wówczas w tej strefie.

Fundusz Kompensacyjny (VCF) po zamachach dysponował $7,4 miliardem dolarów. Środki te niemal całkowicie zostały wyczerpane, ponieważ 21,000 poszkodowanych w ciągu 5 lat otrzymało łącznie $5 miliardów dolarów. W związku z tym w ostatnim okresie wysokość przyznawanych rekompensat pomniejszano nawet o 70% z należnej sumy. Wydłużenie działania Funduszu z nowymi zasobami finansowymi umożliwi wyrównanie zmniejszonych wcześniej odszkodowań i przywróci wypłatę całych należnych kwot.

Dotychczas wnioski o odszkodowanie złożyło 40,000 osób. Osoby te pracowały lub przebywały na zgliszczach WTC, w rejonie Pentagonu lub Shanksville w Pennsylvanii, to jest w miejscach, gdzie spadły cztery samoloty uprowadzone przez terrorystów. O odszkodowanie nadal mogą się ubiegać osoby, które prowadziły w tych miejscach akcję ratunkową, pracowały przy odgruzowaniu, porządkowaniu terenów, ocaleni, a także mieszkańcy pobliskich terenów a nawet przechodnie, którzy przebywali tam odpowiednią ilość czasu.  

W przypadku chorób nowotworowych można liczyć na odszkodowanie w maksymalnej wysokości nawet do $250,000 tysięcy dolarów, a w przypadku chorób nienowotworowych (układu oddechowego i pokarmowego) maksymalna kwota odszkodowania wynosi $90,000. Odszkodowanie zależy oczywiście od stopnia zaawansowania choroby, co jest weryfikowane na podstawie opinii lekarskiej. Jeśli poszkodowana osoba okaże się całkowicie niezdolna do pracy na skutek obrażeń nabytych w związku z pracą w strefie WTC zanim osiągnie wiek emerytalny, należy jej się również tzw. odszkodowanie za straty ekonomiczne. Jego wysokość stanowi kwota średniej rocznej kwoty zarobków tej osoby pomnożona przez ilość lat pozostałych do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Tego typu odszkodowania należne są osobom, które przedwcześnie utraciły możliwość powrotu do pracy.

Fundusz wypłaca również odszkodowania rodzinom osób zmarłych w skutek chorób nabytych w związku z przebywaniem w skażonej strefie WTC. Jeśli poszkodowany zmarł z powodu takiej choroby, spadkobiercy mogą otrzymać kolejne $250,000 dolarów, a w przypadku gdy posiadał on dzieci poniżej 18-go roku życia, zostaje przyznane dodatkowe odszkodowanie w wysokości $100,000 na każde nieletnie dziecko. Istotnym warunkiem otrzymania odszkodowania jest jednak złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie 2 lat od daty śmierci poszkodowanego.

Według danych Unii Azbestowej szacuje się, że przy oczyszczeniu terenów pozostałości po ataku na WTC pracowało 4 do 5 tysięcy Polaków. Wielu z nich wróciło do Polski i niestety choruje. Liczni dopiero niedawno dowiedzieli się o możliwości otrzymania odszkodowania z funduszu VCF. Na podkreślenie zasługuje informacja, że osoby przebywające w Polsce również mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie, tym bardziej, że czas na składanie wniosków został wydłużony. Co więcej w celu otrzymania odszkodowania nie ma konieczności przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Składanie wniosku odbywa się głównie drogą elektroniczną i nie ma znaczenia czy wnioskodawca przebywa w USA czy na stałe mieszka za granicą.

Najwyższa dotychczas przyznana kwota pojedynczego odszkodowania wyniosła 8,6 milionów dolarów.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Adwokat Andrzej Kamiński

Odszkodowania
dla osób poszkodowanych
podczas ataku na WTC - Kliknij Tu >>

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ