KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 21 września, 2023   I   10:00:02 PM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Odpowiedzialność i odszkodowania za choroby płuc nabyte na budowie w Nowym Jorku omawia adwokat A. Kamiński

Andrzej Kamiński, Esq. - Wypadki NY, Fundusz 9/11, Workers' Compensation
07 lipca, 2023

Odpowiedzialność i odszkodowania za choroby płuc nabyte na budowie w Nowym Jorku omawia adwokat A. Kamiński

Choroby te często występują u osób zatrudnionych przy rozbiórkach budynków i drążeniu tuneli. Najbardziej powszechną tego typu zawodową chorobą jest krzemica czyli po angielsku SILICOSIS

Pylica krzemowa znana też jako KRZEMICA to choroba płuc, jedna z wielu bardzo groźnych chorób zawodowych u osób pracujących na budowach przy rozbiórce budynków i w tunelach. Wielu ludzi, z racji wykonywanego zawodu, jest szczególnie narażenych na groźne choroby zawodowe.

SILICOSIS, czyli KRZEMICA - pewnie wielu z Was nic ta nazwa nie mówi, znają ją jednak ludzie pracujący przy rozbiórkach budynków, drążeniu tuneli, pracownicy firm budowlanych czy kamieniarskich. Silicosis jest chorobą płuc wywołaną przez wdychanie powietrza zawierającego pył krzemionkowy. Lista zawodów, których pracownicy są narażeni na krzemicę jest długa ponieważ każda praca w warunkach zapylenia pyłem krzemionkowym bez odpowiedniego zabezpieczenia powoduje zagrożenie dla zdrowia. W Nowym Jorku wielu Polaków pracujących w firmach budowlanych przy wznoszeniu i rozbiórkach budynków, drążących tunele, wykonujących prace związane z wierceniem, kruszeniem i obróbką kamieni czy piaskowaniem, cierpi z powodu problemów z oddychaniem. Pamiętając, że nawet krótkie narażenie na działanie pyłu krzemionkowego powoduje jego osadzanie się w płucach, powinni oni zwracać szczególną uwagę na stosowane zabezpieczenia. Maska ochronna bywa niewystarczającą formą zabezpieczenia przed działaniem tej szkodliwej substancji.

Pracownicy powinni być wyposażeni w respiratory chroniące ich drogi oddechowe. Praca w warunkach zapylenia pyłem krzemionkowym może powodować duszności, kaszel, zwłóknienie płuc, guzki i blizny na płucach, a w rezultacie ich twardnienie i znaczące zmniejszenie zdolności oddychania. Skutki narażenia na działanie tej szkodliwej substancji mogą być bardzo poważne a czasem nawet śmiertelne. 

Najważniejsze jest jednak szybkie rozpoznanie choroby i podjęcie leczenia. Lekarz prowadzący, który stwierdzi związek choroby z wykonywaną pracą powinien jak najszybciej powiadomić o tym chorego. Bowiem ma on, ściśle określony prawem, czas na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie. W przypadku pracowników miejskich na zgłoszenie roszczenia prawo daje maksymalnie tylko 1 rok i 90 dni od dnia wystąpienia pierwszych objawów. Jest to bardzo krótki czas. Często chorzy bagatelizują objawy, a lekarz zbyt późno identyfikuje związek choroby z wykonywaną przez chorego pracą. Jeżeli chory zbyt późno zgłosi do miasta swoje roszczenie o odszkodowanie, może bezpowrotnie utracić prawo do jego dochodzenia.

Trwające w NY nieustannie prace budowlane, konstrukcyjne czy rozbiórkowe powodują, że liczba narażonych pracowników stale jest bardzo duża. Niestety nie wszyscy posiadają odpowiednie zabezpieczenie chroniące przed działaniem szkodliwych substancji, a pracodawcy zaniżają wyniki pomiarów stężeń zapylenia miejsca pracy pracowników. Ze względu na konieczność szybkiego działania i często dochodzenia praw poszkodowanego pracownika przed sądem, wskazane jest jak najszybsze współdziałanie z doświadczonym adwokatem. Mecenas Andrzej Kamiński od lat reprezentuje poszkodowanych cierpiących na choroby zawodowe. Każdą sprawę traktuje indywidualnie, dba o odpowiednie przygotowanie roszczenia, zgromadzenie dowodów i walczy przed sądem o należne poszkodowanemu odszkodowanie. 

Jeżeli cierpisz na duszności i kaszel, dodatkowo towarzyszy temu gorączka i pracujesz w warunkach narażenia na działanie pyłu krzemionkowego zgłoś się jak najszybciej do lekarza i przyjdź do naszego biura. Przygotujemy i zgłosimy Twoje roszczenie o odszkodowanie i będziemy dochodzić należnych Tobie praw przed sądem. Być może konieczne będzie powołanie ekspertów i świadków, zadbamy o ich powołanie i będziemy walczyć, abyś otrzymał należne Tobie i Twojej rodzinie odszkodowanie. Pamiętaj o upływającym czasie na zgłoszenie roszczenia. To może być kluczowe w Twojej sprawie.

Zapraszamy do naszego biura. Rozpoznamy Twoją sprawę i zadbamy o Twoje prawa. Jeżeli nie masz jeszcze lekarza, pomożemy znaleźć specjalistę, który zadba o Twoje właściwe leczenie. Nie zwlekaj! Krzemica jest chorobą nieuleczalną i często śmiertelną, dlatego nie wolno jej lekceważyć. Poszkodowanym pracownikom potrzebne jest leczenie i opieka, a ich rodzinom środki na utrzymanie, kiedy chory nie będzie mógł już pracować na ich utrzymanie. Pamiętajcie zdrowie jest sprawą najważniejszą. Jeżeli masz niepokojące objawy, zgłoś się do nas, może się Tobie należeć odszkodowanie. Pomoże ono Tobie i Twojej rodzinie, kiedy nieuchronnie choroba pozbawi Cię możliwości dalszej pracy zawodowej. 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację do Kancelarii Adwokata Andrzeja Kamińskiego, który w sprawach dotyczących chorób zawodowych i wypadków w pracy reprezentował tysiące poszkodowanych klientów.

Kaminski, Andrzej, Esq.

Wypadki na budowie

110 Greenpoint Avenue
Greenpoint, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-389-0450 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki