KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 20 stycznia, 2021   I   03:32:35 PM EST   I   Fabioli, Miły, Sebastiana
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Prawo i twoje finanse

Sprawy emerytalne polsko-amerykańskie

Teofil Głębocki, Radca Prawny-Adwokat     02 czerwca, 2019

Sprawy emerytalne polsko-amerykańskie
Adwokat - Radca Prawny, Teofil Głębocki w swoim biurze w NJ. Członek Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Belgii, NJ BAR - Cert. Foreign Legal Consultant, OIRP i ORA w Polsce

W dniu 23 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów dokonał interpretacji przepisów polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, ustalając znaczenie pojęcia: "korzystniejsza wysokość emerytury".

Poniżej podaję w całości i w oryginalnym brzmieniu treść pytania (zagadnienia prawnego) oraz uchwały, jaka zapadła w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Najwyższego 3 osobowego.

III UZP 9/18
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 23 maja 2019 r.

Czy wysokość emerytury proporcjonalnej, ustalonej zgodnie z art. 9 ust. 4 w związku z ust. 3 umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374), jest korzystniejsza tylko wtedy, gdy jest wyższa od wysokości emerytury pełnej, ustalonej wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia zgromadzonych na podstawie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, czy też ubezpieczony może wybrać w Polsce emeryture proporcjonalną jako korzystniejszą ze względu na amerykańskie przepisy o redukcji świadczeń (Windfall Elimination Provision)?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2019 r.

Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 9 pkt 4 w związku z pkt 3 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 46, poz. 374) jest korzystniejsza wtedy, gdy jest wyższa od wysokości emerytury ustalonej wyłącznie na podstawie okresów ubezpieczenia zgromadzonych zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy w powiększonym składzie odwołał się do metod wykładni językowej oraz systemowej i na tej podstawie doszedł do wniosku, że parametr „korzystności” - powiązany z wysokością świadczeń, o których stanowią przepisy ww. umowy niędzynarodowej łączącej Polskę ze Stanami Zjednoczonymi - należy utożsamiać z ich „wyższością”. Tak więc - w/g Sądu Najwyższego - wysokość emerytury proporcjonalnej, o której mowa w przepisach polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, jest dla ubezpieczonego „korzystniejsza” jedynie wówczas, gdy w konkretnym przypadku okaże się ona nominalnie wyższa od wysokości pełnej polskiej emerytury - tzn. emerytury obliczonej świadczeniobiorcy wyłącznie w oparciu o staż ubezpieczeniowy przebyty w Polsce.

W mojej opinii Sąd Najwyższy nie odpowiedział na bardzo ważne pytanie, a mianowicie: czy ubezpieczony może wybrać w Polsce emeryturę proporcjonalną jako korzystniejszą ze względu na amerykańskie przepisy o redukcji świadczeń (Windfall Elimination Provision)? Odpowiedzi można upatrywać się w treści uchwały. Okazuje się, że gdyby świadczeniobiorca pobierał emeryturę proporcjonalną  - niższą, niż emerytura wypłacana w pełnej wysokości na podstawie prawa polskiego, to dzięki temu uniknąłby obowiązkowego potrącenia przez amerykański organ (WEP), ze świadczenia emerytalnego przyznanego i wypłacanego na podstawie prawa USA. To na świadczeniobiorcę został nałożony został obowiązek wykazania, że świadczenie proporcjonalne jest świadczeniem korzystniejszym, co wynika z analizy tej interpretacji.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

teofil glebocki new jersey adwokat polskiTeofil Głębocki
Radca Prawny-Adwokat
Foreign Legal Consultant for Polish Law

Kliknij po więcej informacji >>>


REKLAMA - DODAJ FIRMĘ